ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 184 Гірництво (для обговорення)

Ресурсозберігаючі геоінформаційні технології в надрокористуванні

(Resource-saving geoinformation technologies in subsoil use)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  за спеціальністю 184 Гірництво

 галузі знань  18 Виробництво та технології

     Кваліфікація: Бакалавр з гірництва

ДОКУМЕНТ