ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія (для обговорення)

Інженерна екологія та ресурсозбереження

(Environmental Engineering and Resource Conservation)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 101 Екологія

галузі знань 10 Природничі науки

Кваліфікація: Магістр з екології

ДОКУМЕНТ