Захист дипломного проекту і магістерської дисертації

ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Захист дипломного проекту

Для затвердження теми дипломного проекту та виготовлення дипломів необхідна копія паспорту та копія закордонного (за наявності), яку слід подати разом із заявами на тему дипломного проекту та прізвищем англійською мовою. Обов’язково надати також копії та перелік публікацій за час навчання у бакалавраті.

Витяг про затвердження тем дипломних проектів бакалаврів

Дати захистів бакалаврів у 2018-19 н.р.

Склад ЕК по захистах дипломних проектів на 2018-19 н.р. за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавр» спеціальність 101 «Екологія», спеціалізація «Інженерна екологія та ресурсозбереження»

Захист магістерської дисертації 

Для затвердження теми магістерської дисертації та виготовлення дипломів необхідна копія паспорту та копія закордонного (за наявності), яку слід подати разом із заявами на тему магістерської дисертації та прізвищем англійською мовою.

Витяг про затвердження тем дипломних проектів спеціалістів

Дати захистів магістрів ОПП у 2018-19 н.р.

Дати захистів магістрів ОНП у 2018-19 н.р..

СКЛАД ЕК по захистах магістерських дисертацій 2018-2019 н.р. за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки та за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки спеціальність 101 «Екологія», спеціалізація «Інженерна екологія та ресурсозбереження»

Для отримання диплому необхідно:

1. Заповнений і підписаний обхідний лист (з печаткою деканата).
2. Паспорт.
3. Студентський квиток (за відсутності – підписана директором/зас. директора заява про втрату квитка).
4. Корінець про проплату вартості диплому.