Академічна мобільність

Діяльність відділу академічної мобільності студентів розпочалася у 2006 році. НТУУ «КПІ», як передовий університет, відчув необхідність у створені програм подвійних дипломів та програм обміну студентами.

Даний відділ функціонує як коордиційна та консультативна структура, що сприяє підвищенню рівня академічної мобільності студентів в нашому університеті.

Загальними напрямами діяльності Відділу є:

  • Інформування студентів Університету про можливості та пропозиції щодо участі у програмах академічної мобільності як за кордоном
  • Консультування студентів на стадії підготовки документів та подачі заявок на навчання, стажування та ін..
  • Забезпечення дотримання чинного законодавства в питаннях організації та оформлення від’їзду студентів в університети
  • Організація презентацій грантових, стипендіальних та інших програм та заходів, які спрямовані на розширення академічної мобільності студентів Університету
  • Адміністрування та введення координації програм подвійного диплому та програм обміну студентами.

Направлення студента за кордон

У разі направлення студента на навчання/стажування за кордон студент має подати нищеприведені документи не пізніше, ніж за тиждень до початку відповідного навчання чи стажування.

Після виходу наказу студент разом з факультетом/інститутом оформлює академічну відпустку або індивідуальний навчальний план.

Наголошуємо, що за новою процедурою подачі документів, індивідуальний навчальний план та академічна відпустка оформлюється на факультеті/інституті.

Отже, детальніше щодо самої процедури підготовки документів:

При отриманні запрошення від закордонного приймаючого університету, НАПОЛЕГЛИВО просимо Вас подати до відділу академічної мобільності студентів не пізніше, ніж за тиждень до початку навчання/стажування:

  1. заяву (зразок заяви) студента із візою-погодженням завідувача кафедри та декана факультету/директора інституту або подання (зразок подання) завідувача кафедри на ім’я проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) із візою-погодженням декана факультету/директора інституту щодо направлення студента на навчання або стажування за кордон. Дати виїзду та повернення, зазначені в поданні/заяві мають збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин кордону (у випадку виїзду влітку – датою виїзду є 1 вересня поточного року, датою повернення є лише дата по білетах назад в Україну).
  2. оригінал або завірену копію* запрошення на навчання або стажування у вищій навчальний заклад іноземної держави або до наукової установи та його завірений переклад** українською мовою.
  3. копія Договору/Угоди в рамках якої відбувається навчання/стажування, якщо такий існує в рамках програм мобільності НТУУ “КПІ”.

Якщо ви сумніваєтесь у правильності написання вашої заяви, будь ласка, перед підписанням у завідувача кафедри та декана факультету/директора інституту, вишліть нам скан чи фото вашої заяви на почту або у приватні повідомлення в соціальній мережі. Це значно полегшить процес подачі ваших документів.

* Копії запрошення завіряє координатор відповідної програми академічної мобільності в НТУУ “КПІ”.

** Переклад запрошення завіряє викладач іноземної мови НТУУ “КПІ” або перекладач бюро перекладів.

Після навчання/стажування за кордоном

Після повернення з навчання або стажування до НТУУ «КПІ», протягом 10 днів студент надає до кафедри та до відділу академічної мобільності студентів копію документу, що засвідчує результати проходження студентом навчання/стажування(сертифікат, диплом, виписку навчальних досягнень (Transcript)), та звіт (зразок звіту) за весь період навчання з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів та оцінок, завірений в установленому порядку у закладі де відбувалось навчання/стажування.

Протягом 10 днів студент обов’язково до відділу академічної мобільності надає копії посадкових білетів або копію закордонного паспорту із ідентифікаційною сторінкою та сторінками з відмітками про перетин кордону.