Чому ми?

Ми готуємо універсальних спеціалістів широкого профілю здатних:

  • проводити наукові дослідження
  • розробляти проектну документацію
  • здійснювати екологічні заходи зі зменшення забруднення навколишнього середовища на підприємствах різних галузей та в сфері обслуговування населення
  • одночасно підкоряти наукові, інноваційні та комерційні вершини.

Ми гарантуємо глибокі багатопрофільні знання з фундаментальних, природничих, комп’ютерних, загальноінженерних, прикладних наук в поєднанні з навичками діяльності в промисловості та в науковій сфері. Це забезпечує можливість випускникам зробити швидку кар’єру в будь-якій сфері суспільного життя!

Навчання на кафедрі ведеться за допомогою сучасних європейських та світових технологій в контексті Болонського процесу з міжнародним визнанням дипломів. Іногородні студенти кафедри забезпечуються гуртожитком.

З 2016 року здійснюється набір за спеціальністю 101 “Екологія”, спеціалізація – “Інженерна екологія та ресурсозбереження”.По питанням навчання на кафедрі Інженерної екології, випускників технікумів і коледжів (“молодші спеціалісти”) звертайтесь за телефоном: 050-380-95-78 (Сергієнко Микола Іванович).