Аспірантура та докторантура

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів  

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі Природничі науки по спеціальності 101 Екологія і включає наступні напрями:

1. Ресурсоенергозбереження у гірничої промисловості

2. Стійкість екосистем при сейсмічних навантаженнях

3. Очистка води

Прізвище  та ініціали аспірантаРік вступу до аспірантуриТема дослідженняНауковий керівник
Бойко А. Г.2017Раціональне використання продуктів життєдіяльності за допомогою екосанітарії в УкраїніРемез Н. С.
Бахтин А. І.2017Забезпечення стійкості бортів кар’єру при вибухових роботах, враховуючи сезонну зміну термодинамічних параметрів порідКрючков А. І.
Молодець Ю. А.2016Підвищення екологічної безпеки процесу пилоутворення на відвалах гранітних кар’єрів та прилеглих територіяхТкачук К. К.
Рабош І.2016Підвищення ефективності технології виробництва самодеградуючої екологічно безпечної плівкиКофанова О. В.
Борисов2015Розробка експрес-методів контролю параметрів навколишнього середовища під впливом автотранспортних потоківКофанова О. В.
Кофанов О. Є.2015Підвищення рівня екологічної безпеки придорожніх територій міста модифікацією складу і властивостей моторного дизельного паливаРемез Н. С.
Ополінський І. О.2015Удосконалення технології утилізації органічних відходів анаеробним зброджуванням з попередньою деструкцією субстрату.Ткачук К. К.
Назва темиЗміст завданняНауковий керівник
1.Вплив радіаційного та хімічного забруднення на екосистемиВстановлення закономір-ностей впливу радіаційного та хімічного забруднення на стійкість екосистемРемез Н.С.
2.Інтеграція вимог ЄС до управління якістю довкілля в УкраїніАналіз індикаторів якості довкілля та адаптація українських стандартів до вимог ЄСДичко А.О.
3.Розробка технологій біохімічного очищення стічних вод, методів їх інтенсифікації, а також біотрансформації відходів у біогазВстановлення закономірностей вилучення органічних забруднень з води та метаноутворенняДичко А.О.
 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи (за зразком відділу аспірантури, зразки знаходяться у розділі «Документи»);
 • анкета (шаблон знаходиться у розділі «Документи»)+ фото 4х6 (1шт., приклеїти);
 • копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • ксерокопія додатку(ів) до диплому(ів), починаючи з 1 курсу; визначити середній бал (особи, що закінчили вуз “з відзнакою” ксерокопії додатків не подають);
 • копія трудової книжки (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки, (а також ксерокопії 2-3 публікацій) або реферат з обраної наукової спеціальності. Список публікацій або реферат подаються з письмовим висновком ( відгуком) передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди з абітурієнтом, розгляду реферату або наукових праць;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у та її ксерокопія;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • 2 конверта з маркою (для іногородніх, які перебуватимуть в другий декаді вересня за межами Києва).