Навчальні дисципліни базового та професійного спрямування (кафедра ІЕ)

(Сторінка на стадії оновлення)

Навчальні дисципліни

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ. КУРСОВА РОБОТА
ТЕХНОЕКОЛОГІЯ
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЕКОСИСТЕМ
РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНИХ СТАРТАП ПРОЕКТІВ
РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНИХ СТАРТАП ПРОЕКТІВ. КУРСОВА РОБОТА

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ