Практика

Практика є необхідним компонентом підготовки фахівців. Метою практичної підготовки є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування на базі одержаних знань професійних умінь і досвіду прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

2 рік навчання магістрів ОПП

(03.09.18 – 28.10.18)

4 курс – бакалаври 

(15.04.19 – 19.05.19)

2 рік навчання здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії

 (17.12.18 – 30.12.18)

Договір на практику  – DOC   PDF

Робоча програма практики – DOC   PDF

Направлення  – DOC   PDF

Повідомлення – DOC   PDF

Щоденник  – DOC   PDF