Напрям наукової діяльності

Наукові напрями діяльності кафедри:

1. Розробка екологічно безпечних і ефективних методів підривних робіт шляхом оптимізації їх параметрів.

2. Обґрунтування ресурсозбережних малоенергоємних технологічних процесів і допоміжних операцій при відкритій розробці родовищ корисних копалин.

3. Обґрунтування економічних і екологічно ефективних способів утилізації твердих побутових і промислових відходів, продуктів очищення стічних вод.

4. Системний аналіз енергозбережних технологій біологічного очищення стічних вод, методів їх інтенсифікації, а також процесів біотрансформації забруднень стічних вод у біогаз.

5. Дослідження впливу різних джерел електромагнітного випромінювання та енергоінформаційного поля на довкілля.