[протягом року] План проведення наукових та науково-технічних заходів на 2020 рік

План проведення наукових та науково-технічних заходів Науковці університету організують та проводять ряд наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Наукові заходи – важлива складова комплексного, системного підходу до креативної форми навчання та інтенсивного наукового пошуку.

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія (для обговорення)

Інженерна екологія та ресурсозбереження

(Environmental Engineering and Resource Conservation)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 101 Екологія

галузі знань 10 Природничі науки

Кваліфікація: Магістр з екології

ДОКУМЕНТ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 184 Гірництво (для обговорення)

Ресурсозберігаючі геоінформаційні технології в надрокористуванні

(Resource-saving geoinformation technologies in subsoil use)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  за спеціальністю 184 Гірництво

 галузі знань  18 Виробництво та технології

     Кваліфікація: Бакалавр з гірництва

ДОКУМЕНТ