Міжнародні проекти

Наукова сфера є однією з найбільш глобалізованих. Одним із основних пріоритетів є інтеграція України до Європейського дослідницького простору. Цьому сприяє двостороння міжнародна співпраця з країнами-членами ЄС, з країнами східного партнерства, участь у Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Стійкий розвиток економіки, відродження конкурентоспроможних виробництв, повноцінне використання потенціалу  та зростання рівня життя населення вимагає відповідних вкладень у виробничу і соціальну сферу.

Аналіз міжнародного досвіду проектної діяльності показує, що в багатьох розвинених країнах світу одним з важливих завдань органів місцевого самоврядування є спрямування роботи на пошук позабюджетних альтернативних джерел фінансування та налагодження співпраці з міжнародними фондами, програмами та грантами.

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту та Спецкомбінат “ІЗОТОП” Міністерства з надзвичайних сітуацій Азербайджанської республіки

 ПЛАНУЮТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ СПІВРОБІТНИЦТВО ЗА НАСТУПНИМИ НАПРЯМКАМИ:

  • обмін науковою та науково-методичною літературою, проведення спільних наукових консультацій;
  • обмін досвідом роботи, інформацією з питань поводження з радіоактивними відходами, іншими забруднювачами навколишнього природного середовища;
  • взаємне запрошення викладачів, наукових співробітників університету та співробітників Спецкомбінату на конференції, семінари, наукові симпозіуми;
  • наукове консультування, стажування тощо співробітників Спецкомбінату “Ізотоп”, які планують навчатися у КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмами магістра та доктора філософії;
  • обмін співробітниками, підготовка аспірантів та інших наукових кадрів згідно міждержавних угод і на підставі індивідуальних контрактів;
  • публікації спільних статей вчених у виданнях України, Азербайджанської Республіки, у інших державах тощо;
  • участь у наукових конференціях з публікацією тез за тематикою спільних наукових досліджень;
  • відрядження професорсько-викладацького складу з метою читання циклів лекцій, інформування про навчальні програми тощо;
  • відрядження співробітників Спецкомбінату “Ізотоп” для проведення наукових досліджень та задля виконання досліджень з тематики поводження з радіоактивними відходами, дезактивації інших забруднювачів навколишнього середовища;
  • робота над спільними науковими та освітніми дослідницькими проектами як двосторонніми, так і у рамках міжнародних програм.

Конкретні заходи зі співробітництва, терміни їх проведення та інші питання будуть визначатися робочими програмами і додатковими угодами між сторонами. Для розробки робочих програм та додаткових угод сторони будуть обмінюватись делегаціями фахівців з подальшим затвердженням підготовлених програм і додаткових угод керівництвом організацій-партнерів.

Співробітники кафедри інженерної екології запрошуються до участі у конкурсі спільних науково-дослідних проектів України й Республіки Білорусь для реалізації у 2019-2020 рр.

Документ для участі: Спільні проекти – подання пропозицій,  проектна пропозиція.