Студентські гуртки

Науковий гурток Scientific incubator

Голова: д.т.н., проф. Вовк О.О. (o.a.vovk@mail.ru, +380934571724)

Заступники:

 • к.т.н., ст.викл. Тверда О.Я. (tverdaya@ukr.net, +380634900053)
 • студ. Гр. ОЗ-62м Онищенко А.О(onishchenko.a.o@gmail.com, +380661321379)

 

Учасники гуртка:Гайдіна Альона (ОЗ – 31), Земська Алла (ОЗ – 31), Карбушева Юлія (ОЗ– 31), Колочинська Вікторія (ОЗ – 31), Ярмошик Іванна (ОЗ-31), Радюк Анастасія (ОЗ – 31), Коверга Марина (ОЗ – 32), Ляшенко Олена (ОЗ – 32), Мочкош Катерина ОЗ – 32), Соколенко Денис (ОЗ – 32), Кольцов Михайло (ОЗ – 21), Клочок Валерія (ОЗ – 21), Радецька Олександра (ОЗ – 21), Петренко Ольга (ОЗ – 21), Коляда Яна (ОЗ – 21), Лоб Оксана (ОЗ – 21), Косяк Ірина (ОЗ – 21), Мельничук Марія (ОЗ – 21), Борушко Катерина (ОЗ – 22), Дядюша Людмила (ОЗ – 22), Олійник Юлія (ОЗ – 22), Сільченко Ганна (ОЗ – 22), Шабельник Ілона (ОЗ – 22), Попович Богдана (ОЗ – 21м), Бочкарьова Ілона (ОЗ – 51м).
Наукові праці:

У міжнародних виданнях та матеріалах конференцій:

 1. Сільченко Г.В. Гончарук О.І. «Реальзація сталого розвитку в умовах глобальної екологізації суспільства».
 2. Олейник Ю.С. «Перспективные направления развития реакторов и ядерного топливного цикла».
 3. Олійник Ю.С. «Проблеми поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом в Україні».
 4. Oliynyk J. «Application of Screens for Protection from Seismic Blast Waves».
 5. Oliynyk J. «The Problems of Management of Radioactive Waste in Ukraine».
 6. Oliinyk Yu., Shabelnyk I. «Ecologization of the Ukrainian waste management system».
 7. Шабельник І. Ю. «Рециклинг как эффективная программа повторного использования отходов».
 8. Shabelnyk I. «Ecologization of the Ukrainian waste management system».
 9. Дядюша Л.О. «Ефективность внедрения натурального утеплителя домов с использованием костры конопли технической”.
 10. Vovk O.O., Diadiusha L. «Green Building-way for environmentally conscious society”.
 11. Дядюша Л.О. «Екологічна ефективність впровадження натурального утеплювача будинків».
 12. Радецька О.Й. «Использование биопрепарата «Эконадин» при нефтяном загрязнении в качестве сорбента».
 13. Радецька О.Й. «Застосування лазера з космосу для зменшення парникових газів».
 14. Radetska O. «New technology of cleaning groundwater contaminated with hydrocarbons».
 15. Onyshchenko A. «Ecological safety as the basis of sustainable development».
 16. Onyshchenko A. «Training of highly environmentalists as one of the trends towerds sustainable socio-economic development».
 17. Onyshchenko A. «Obtaining alternative fuels from aqua mass».
 18. Вовк О.О., Кольцов М. А. «Застосування автоматизованих систем моніторингу енерговитрат в Україні».
 19. Ткачук К.К., Тверда О.Я. «Місце екології в соціально-економічних відносинах».

У національних виданнях та матеріалах конференцій:

 1. Шабельник І. Ю. «Вплив виробничої діяльності сміттєспалювального заводу «Енергія» на навколишнє середовище».
 2. Shabelnyk I. «The Problem of Non-Biodegradable Waste Recycling in Ukraine».
 3. Шабельник І. Ю. «Формування стратегії поводження з відходами в умовах децентралізації влади: проблеми та перспективи реалізації на рівні місцевих громад».
 4. Шабельник Ю.І. «Екологізація полігонів ТПВ шляхом утилізації звалищного газу».
 5. Дядюша Л.О.”Утилізація шахтних вод з використанням теплової енергії гірського масиву”.
 6. Радецька О.Й. «Дослідження процесу переробки нафтошламів методом біодеструкції».
 7. Онищенко А.О. «Рециклінг шин – як один з методів екологізації системи управління відходами».
 8. Онищенко А.О. «Отримання альтернативного палива з аквабіомаси».
Наукові здобутки:
 1. ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні».
 2. Всеукраїнська студентська олімпіада, 12-14 квітня з дисципліни “Економіка природокористування” (перемоги у номінаціях).
 3. Участь у освітянському форумі «Освіта для збалансованого розвитку»
 4. Участь у круглому столі , організованому Міністерством інфраструктури України: «Розробка національної транспортної політики щодо регулювання викидів СО2 та споживання енергії дорожнім транспортом в Україні».

Керівник гуртка «Екологізація гірничого виробництва» старший викладач ІЕЕ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Тверда О.Я.

Графік відвідування гуртка студентами – понеділок о 16:00.

План роботи гуртка на 2016/2017 навчальний рік

п/п

Тема заняттяДата проведенняВиконавці
1Збори членів гуртка. Вибори активу, старости гуртка. Погодження з членами гуртка плану роботи гуртка. Практичне заняття: Технологія проведення відкритих гірничих робіт. Оцінка впливу на довкілля.08 вересня 2016 р.Керівник гуртка, члени гуртка
2Практичне заняття: Оцінка впливу відвалів гранітних кар’єрів на атмосферу та здоров’я населення прилеглих територій.

22 вересня,

06 жовтня 2016 р.

Керівник гуртка, члени гуртка
3Підготовка та участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «Енергетика. Екологія. Людина».листопад-грудень 2016 р.Керівник гуртка, члени гуртка
4Колективне відвідування IV спеціалізованої виставки «Екологія підприємства» (м. Київ, Броварський проспект, 15, тел. +38(044) 201-11-61.10 листопада 2016 р.Керівник гуртка, члени гуртка
5Підготовка та участь у роботі Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі» (м. Кривий Ріг, КНУ, 14 грудня) .листопад-грудень 2016 р.Керівник гуртка, члени гуртка
6

Практичне заняття: Визначення радіаційного фону родовищ гранітів Житомирської області.

8 грудня

2016 р.

Керівник гуртка, члени гуртка
7Підготовка до I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування» та безпосередня участь у ній.

січень-лютий

2017 р.

Керівник гуртка, члени гуртка
8Підготовка переможців I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування» до участі у II етапі.

березень

2017 р.

Керівник гуртка, члени гуртка

9

 

Відвідування «Малинського каменедробильного заводу» для взяття проб породи з метою вимірювання рівня радіації, взяття проб води зі свердловин прилеглих населених пунктів, вимірювання концентрації пилу внаслідок пиління відвалів та роботи дробарного устаткування.квітень 2017 р.Керівник гуртка, члени гуртка
10Обробка та аналіз зібраних на «Малинському каменедробильному заводі» даних, оформлення результатів у вигляді статей для подачі у фахові видання.квітень 2017 р.Керівник гуртка, члени гуртка
11Підготовка та участь у X Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека та ресурсоенергозбереження в технологічних процесах виробництва».травень 2017 р.Керівник гуртка, члени гуртка