Відповідно до наказу № 7/313 від 13.12.2019 з 03.02.2020 р. відбулася реорганізація шляхом злиття кафедри інженерної екології та кафедри геоінженерії та створена на їх базі кафедра геоінженерії (відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 07 жовтня 2019 року (Протокол № 9).

На кафедрі геоінженерії у 2020 році проходить набір на спеціальність 184 Гірництво.