Теми магістерських дисертацій

Спеціалізація: 8.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Професор Воробйов В.Д.

Тема 1. Обґрунтування ефективної і екологічно безпечної технології розробки розсипних титаново-цирконієвих руд.

Тема 2. Обґрунтування ресурсозберігаючих та екологічно безпечних параметрів вибухових робіт в обводнених гірничих масивах нерудних кар’єрів.

Тема 3. Обґрунтування ефективної екологічно безпечної технології видобутку блочного каменю на гранітних кар’єрах.

Професор Ремез Н.С.

Тема 1. Застосування нових сумішевих вибухових речовин для зниження викидів в атмосферу при підривних роботах на кар’єрах.

Тема 2. Вплив теплового ефекту на напружено-деформований стан ґрунтів.

Професор Вовк О.О.

Тема 1. Технологія  очистки води ефективними мікроорганізмами в системах міського водозабезпечення.

Тема 2. Екологічний стан та біологічні методи очистки поверхневих вод.

Тема 3. Екологізація основних стадій життєвого циклу аеропорту цивільної авіації.

Професор Кофанова О.В.

Тема 1. Обґрунтування способу фізико-хімічного впливу на властивості моторного палива з метою зменшення шкідливості автотранспорту.

Тема 2. Розробка способів підвищення фазової стабільності сумішевих моторних палив для покращення їх екологічних та експлуатаційних характеристик.

Доцент Крючков А.І. 

Тема 1. Оцінка сезонної стійкості борта кар’єру під сейсмічним впливом по ентропійному критерію.

Тема 2. Зменшення екологічного навантаження на довкілля при імпульсно-ділатансійному розущільнені пласта для підвищення дебіту флюїда при свердловинній геотехнології.

Доцент Дичко А.О. 

Тема 1. Підвищення ефективності метаноутворення при утилізації відходів тваринницьких комплексів.

Тема 2. Ландшафтно-екологічний аналіз міських екосистем в умовах євроінтеграції.

Доцент Козьяков В.С. 

Тема 1. Зниження техногенного навантаження від пилових викидів фармацевтичних підприємств (на прикладі ВАТ «МОНФАРМ» м. Монастирище).

Старший викладач Тверда О.Я.

Тема 1. Оцінка впливу відвалів гірської маси на стан атмосферного повітря прилеглих територій.

Старший викладач Гребенюк Т.В.

Тема 1. Моніторинг радіоактивних відходів АЕС та вплив їх на навколишнє середовище.

Тема 2. Оцінка впливу процесу механічного подрібнення гірської маси на навколишнє середовище.

Спеціалізація: 8.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Професор Ткачук К.К.

Тема 1. Оцінка впливу на навколишнє середовище кар’єрного транспортного комплексу.

Тема 2. Підвищення рівня екологічної безпеки на полімерних виробництвах.

Тема 3. Оцінка впливу рівня розчиненого кисню у водних об’єктах на їх біоту.

Тема 4. Підвищення екологізації Малинського каменедробильного заводу при використанні ГІС-технологій.

Професор Ремез Н.С.

Тема 1. Альтернативний метод знешкодження та застосування фізіологічних відходів життєдіяльності людини.

Професор Вовк О.О.

Тема 1. Дослідження характеристик і технологій отримання біопалив з аквасировини.

Тема 2. Вдосконалення системи екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості.

Тема 3. Вдосконалення життєвого циклу видобутку сировини в процесі екологізації гірничо-видобувного комплексу.

Професор Кофанова О.В.

Тема 1. Підвищення екологічної безпеки цукрового виробництва.

Тема 2. Обгрунтування ефективності впровадження теплонасосної станції для тепло- та водо забезпечення промислових та вугільнодобувних підприємств.

Тема 3. Зменшення впливу автотранспортної інфраструктури на компоненти навколишнього природного середовища.

Доцент Крючков А.І.

Тема 1. Імпульсний дилатансійний вплив на пласт для підвищення дебіту флюїда при свердловинній геотехнології.

Тема 2. Вплив температури, вологості та тріщинуватості гірського масиву на стійкість бортів кар’єра при вибухових роботах.

Доцент Дичко А.О.

Тема 1. Біоіндикаційна оцінка якісної і кількісної складової природно-техногенної безпеки водних систем.

Тема 2. Підвищення екологічної безпеки виробництва колагенової оболонки.

Старший викладач Тверда О.Я.

Тема 1. Оцінка впливу радіаційного фону гранітних кар’єрів на стан навколишнього середовища.

Спеціальність: 101 «Екологія»
Спеціалізація: «Інженерна екологія та ресурсозбереження»

Навчальна група ОЗ-61м та ОЗ-62м