Інформація про Кофанову О.В.

Кофанова Олена Вікторівна

 

Дата народження 14.04.19хх
Освіта Київський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет (ХТФ), Хімічна технологія в’яжучих матеріалів, інженер-хімік-технолог
Науковий ступінь Кандидат хімічних наук, 02.00.04 − фізична хімія.
Доктор педагогічних наук, 13.00.04-теорія і методика професійної освіти, 2013.
Вчене звання Професор кафедри інженерної екології, 2015
Володіння мовами Українська (вільно), російська (вільно), англійська (читає, перекладає)
Наукові праці та винаходи Наукові праці ~ 250, Патент- 1
Досвід роботи  стаж педагогічної роботи – 20 років
Підвищення кваліфікації 1) Підтверджений Сертифікат “Greening the Economy: Sustainable Cities” № регістрації
coursera.org/verify/9ND8JZDKD8HA; Місце проведення: Lund University, Febriary, 20, 2016.
2) Підтверджений Сертифікат “Greening the Economy: Lessons from Scandinavia” № регістрації
coursera.org/verify/24QXWVQW3XYE; Місце проведення: Lund University, March, 11, 2016.
Напрямок, за яким працює викладач – Альтернативні види палива (біодизель).
– Мінімізація впливу автотранспорту на довкілля за методом фізико-хімічного регулювання властивостей моторних палив та нафтопродуктів.
– вплив розчинника на термодинамічні властивості кислот Льюїса у неводних середовищах.