Інформація про Трошину Д.О.

Трошина Дар’я Олександрівна

 

Дата народження 15.03.1990 р.
Освіта Вища (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Видавничо-поліграфічний інститут, 2007-2013 рр., спеціальність «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв», кваліфікація інженер дослідник)
Науковий ступінь
Вчене звання
Володіння мовами Українська, російська, англійська базовий рівень
Наукові праці та винаходи За роки навчання публікувалась у Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів «Друкарство молоде».
Досвід роботи З 2011 року працює в «КПІ» на Факультеті довузівської підготовки ІМЯО, з 2013 року працює на кафедрі інженерної екології при ІЕЕ. Технічний редактор Вісника НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво».
Підвищення кваліфікації
Напрямок, за яким працює викладач