Інформація про Сергієнко М.І.

Сергієнко Микола Іванович

 

Дата народження 18.02.1945
Освіта Вища, Дніпропетровський гірничий інститут; факультет: гірничий; рік вступу- 1964, рік закінчення – 1969 ; спеціальність : Розробка родовищ корисних копалин; кваліфікація : технологія та комплексна механізація розробки корисних копалин.
Науковий ступінь
Вчене звання
Володіння мовами Українською, російською, англійською, французькою
Наукові праці та винаходи Наукові праці – 178 друкованих наукових праць ( наукові статті, навчальні посібники). Винаходи – 7
Досвід роботи 46 років
Підвищення кваліфікації Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ023076; № регістрації 076-2013; Місце проведення : Навчально-методичний комплекс “Інститут післядипломної освіти”; НТУУ “КПІ” Термін проведення : 31.10.2013 – 20.12.2013
Напрямок, за яким працює викладач Підвищення енергоефективності та ресурсозбереження підприємств відкритих та підземних гірничих робіт зі зменшенням антропогенного впливу на навколишнє середовище. Утилізація та переробка промислових та побутових відходів з метою зменшення шкідливого впливу на довкілля