Student workshop

Науковий гурток Scientific incubator

Голова: д.т.н., проф. Вовк О.О. (o.a.vovk@mail.ru, +380934571724)

Заступники:

 • к.т.н., ст.викл. Тверда О.Я. (tverdaya@ukr.net, +380634900053)
 • студ. Гр. ОЗ-62м Онищенко А.О(onishchenko.a.o@gmail.com, +380661321379)
Учасники гуртка: Гайдіна Альона (ОЗ – 31), Земська Алла (ОЗ – 31), Карбушева Юлія (ОЗ– 31), Колочинська Вікторія (ОЗ – 31), Ярмошик Іванна (ОЗ-31), Радюк Анастасія (ОЗ – 31), Коверга Марина (ОЗ – 32), Ляшенко Олена (ОЗ – 32), Мочкош Катерина ОЗ – 32), Соколенко Денис (ОЗ – 32), Кольцов Михайло (ОЗ – 21), Клочок Валерія (ОЗ – 21), Радецька Олександра (ОЗ – 21), Петренко Ольга (ОЗ – 21), Коляда Яна (ОЗ – 21), Лоб Оксана (ОЗ – 21), Косяк Ірина (ОЗ – 21), Мельничук Марія (ОЗ – 21), Борушко Катерина (ОЗ – 22), Дядюша Людмила (ОЗ – 22), Олійник Юлія (ОЗ – 22), Сільченко Ганна (ОЗ – 22), Шабельник Ілона (ОЗ – 22), Попович Богдана (ОЗ – 21м), Бочкарьова Ілона (ОЗ – 51м).
Наукові праці: У міжнародних виданнях та матеріалах конференцій:

 1. Сільченко Г.В. Гончарук О.І. «Реальзація сталого розвитку в умовах глобальної екологізації суспільства».
 2. Олейник Ю.С. «Перспективные направления развития реакторов и ядерного топливного цикла».
 3. Олійник Ю.С. «Проблеми поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом в Україні».
 4. Oliynyk J. «Application of Screens for Protection from Seismic Blast Waves».
 5. Oliynyk J. «The Problems of Management of Radioactive Waste in Ukraine».
 6. Oliinyk Yu., Shabelnyk I. «Ecologization of the Ukrainian waste management system».
 7. Шабельник І. Ю. «Рециклинг как эффективная программа повторного использования отходов».
 8. Shabelnyk I. «Ecologization of the Ukrainian waste management system».
 9. Дядюша Л.О. «Ефективность внедрения натурального утеплителя домов с использованием костры конопли технической”.
 10. Vovk O.O., Diadiusha L. «Green Building-way for environmentally conscious society”.
 11. Дядюша Л.О. «Екологічна ефективність впровадження натурального утеплювача будинків».
 12. Радецька О.Й. «Использование биопрепарата «Эконадин» при нефтяном загрязнении в качестве сорбента».
 13. Радецька О.Й. «Застосування лазера з космосу для зменшення парникових газів».
 14. Radetska O. «New technology of cleaning groundwater contaminated with hydrocarbons».
 15. Onyshchenko A. «Ecological safety as the basis of sustainable development».
 16. Onyshchenko A. «Training of highly environmentalists as one of the trends towerds sustainable socio-economic development».
 17. Onyshchenko A. «Obtaining alternative fuels from aqua mass».
 18. Вовк О.О., Кольцов М. А. «Застосування автоматизованих систем моніторингу енерговитрат в Україні».
 19. Ткачук К.К., Тверда О.Я. «Місце екології в соціально-економічних відносинах».

У національних виданнях та матеріалах конференцій:

 1. Шабельник І. Ю. «Вплив виробничої діяльності сміттєспалювального заводу «Енергія» на навколишнє середовище».
 2. Shabelnyk I. «The Problem of Non-Biodegradable Waste Recycling in Ukraine».
 3. Шабельник І. Ю. «Формування стратегії поводження з відходами в умовах децентралізації влади: проблеми та перспективи реалізації на рівні місцевих громад».
 4. Шабельник Ю.І. «Екологізація полігонів ТПВ шляхом утилізації звалищного газу».
 5. Дядюша Л.О.”Утилізація шахтних вод з використанням теплової енергії гірського масиву”.
 6. Радецька О.Й. «Дослідження процесу переробки нафтошламів методом біодеструкції».
 7. Онищенко А.О. «Рециклінг шин – як один з методів екологізації системи управління відходами».
 8. Онищенко А.О. «Отримання альтернативного палива з аквабіомаси».
Наукові здобутки:
 1. ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні».
 2. Всеукраїнська студентська олімпіада, 12-14 квітня з дисципліни “Економіка природокористування” (перемоги у номінаціях).
 3. Участь у освітянському форумі «Освіта для збалансованого розвитку»
 4. Участь у круглому столі , організованому Міністерством інфраструктури України: «Розробка національної транспортної політики щодо регулювання викидів СО2 та споживання енергії дорожнім транспортом в Україні».