Academic mobility

The activities of department of the academic mobility of students began in 2006. NTUU “KPI” as the advanced university, felt need for creation programs of double degree and programs of exchange of students.

This department functions as coordination and advisory structure, promotes increase in level of the academic mobility of students at our university.

General activities of the Department are:

  • Informing students of the University of opportunities and proposals for participation in the programs of academic mobility as abroad
  • Advising students on preparation of documents and applying for education, training, etc ..
  • Ensuring compliance with current legislation in the organization and execution of the departure of students in universities
  • Company presentations, grant, scholarship and other programs and activities to promote academic mobility of students of the University
  • Administration and coordination of the introduction of a double degree and student exchange programs.

Direction of the student abroad // Sending students abroad

In case of the direction of the student to study / internship abroad the student must submit the documents provided below not later than a week before the appropriate education or training.

After the order of the student with the department / institute prepares sabbatical or individual curriculum.

We emphasize that the new procedure for filing individual curriculum and academic holiday issued for faculty / institute.

So, more about the procedure of preparing documents:

When you receive an invitation from a foreign host university, urge you to submit to the department of academic mobility of students no later than one week before the training / internship:

  1. statement (sample application) студента із візою-погодженням завідувача кафедри та декана факультету/директора інституту або подання (зразок подання) завідувача кафедри на ім’я проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) із візою-погодженням декана факультету/директора інституту щодо направлення студента на навчання або стажування за кордон. Дати виїзду та повернення, зазначені в поданні/заяві мають збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин кордону (у випадку виїзду влітку – датою виїзду є 1 вересня поточного року, датою повернення є лише дата по білетах назад в Україну).
  2. оригінал або завірену копію* запрошення на навчання або стажування у вищій навчальний заклад іноземної держави або до наукової установи та його завірений переклад** українською мовою.
  3. копія Договору/Угоди в рамках якої відбувається навчання/стажування, якщо такий існує в рамках програм мобільності НТУУ “КПІ”.

Якщо ви сумніваєтесь у правильності написання вашої заяви, будь ласка, перед підписанням у завідувача кафедри та декана факультету/директора інституту, вишліть нам скан чи фото вашої заяви на почту або у приватні повідомлення в соціальній мережі. Це значно полегшить процес подачі ваших документів.

* Копії запрошення завіряє координатор відповідної програми академічної мобільності в НТУУ “КПІ”.

** Переклад запрошення завіряє викладач іноземної мови НТУУ “КПІ” або перекладач бюро перекладів.

Після навчання/стажування за кордоном

Після повернення з навчання або стажування до НТУУ «КПІ», протягом 10 днів студент надає до кафедри та до відділу академічної мобільності студентів копію документу, що засвідчує результати проходження студентом навчання/стажування(сертифікат, диплом, виписку навчальних досягнень (Transcript)), та звіт (зразок звіту) за весь період навчання з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів та оцінок, завірений в установленому порядку у закладі де відбувалось навчання/стажування.

Протягом 10 днів студент обов’язково до відділу академічної мобільності надає копії посадкових білетів або копію закордонного паспорту із ідентифікаційною сторінкою та сторінками з відмітками про перетин кордону.