Практика

Практика є необхідним компонентом підготовки фахівців. Метою практичної підготовки є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування на базі одержаних знань професійних умінь і досвіду прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

2 рік навчання магістрів ОНП

(05.02.18 - 11.03.18)

4 курс - бакалаври 

(05.02.18 - 11.03.18)

2 рік навчання здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії

 (18.12.17 - 30.12.17)

Договір на практику  - DOC   PDF

Робоча програма практики - DOC   PDF

Направлення  - DOC   PDF

Повідомлення - DOC   PDF

Щоденник  - DOC   PDF