Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації на базі повної вищої освіти

Кафедра інженерної екології здійснює післядипломне навчання на базі повної вищої освіти. Метою підвищення кваліфікації фахівців, діяльність яких пов’язана з екологією, є опанування необхідного обсягу сучасних знань та практичних навичок у сфері охорони довкілля та збалансованого природокористування.

Навчання здійснюється за трьома окремими робочими програмами, розрахованими на керівників підприємств (підрозділів), науково-педагогічних (наукових) працівників та інженерно-технічних працівників. Слухачі курсів підвищення кваліфікації можуть пройти навчання за очною, дистанційною формою навчання та екстерном. Курси підвищення кваліфікації очної форми розраховані на 72 години аудиторних занять (10 робочих днів).

По закінченню курсів слухачам видається свідоцтво «Про підвищення кваліфікації». Підвищення кваліфікації фахівців зі спеціальності «Екологія» здійснюється один раз на п’ять років. Орієнтовна вартість навчання – 2800 грн. Заняття розпочинаються по мірі комплектації груп.

Програма підготовки та підвищення кваліфікації

Після завершення навчання видаємо свідоцтво

  • Українська
  • Русский
  • English