Освітні програми

Презентація нової освітньо-професійної програми за спеціальністю 184 “Гірництво”: Екогеотехнології / Environmental Geotechnology (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

 

ONP magistr

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня “магістр”

 OPP bakalavr

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня “бакалавр”

 OPP spetsialist

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

освітньо-кваліфікаційного рівня ступеня “спеціаліст”