Публікації викладачів кафедри

Монографія – 3

 1. Монографія з грифом університету; Проблеми хіммотології. Теорія та практика використання традиційних і альтернативних ПММ: Монографія/С.Бойченко, К.Лейда, В.Матейчик, П.Топільницький, О. Вовк.-К.:ЦУЛ,2017.-С.165-170  українською мовою; № протокола метод. ради №3; дата 22.03.2017.

Монографія з грифом університету; Проблеми хіммотології. Теорія та практика використання традиційних і альтернативних ПММ: Монографія/С.Бойченко, К.Лейда, В.Матейчик, П.Топільницький, О.Вовк.-К.:ЦУЛ,2017.-С.269-272  українською мовою; № протокола метод. ради №3; дата 22.03.2017  українською мовою; № протокола метод. ради 3; дата 22.03.2017

 1. Ремез Н.С., Осіпова Т.А.Прогнозування осадки полігону твердих побутових відходів для можливості використання в якості ґрунтової основи // Strategic Estimations and Vectors of Ukraine’s Social and Economic Development in the Conditions of European Integration and the World Partnership monograph / edited by V. Yatsenko − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom., 2017. – 87-97  (ISBN 978-0-9955865-0-5)
 2. Dychko AO, Opolinskyi IO (2017) Analysis of Methods Increasing the Productivity of Biomass Anaerobic Processing to Biogas. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (49): 211-216. Soi: http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-49-32 Doi: https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2017.05.49.32

Патенти -1

Патент на корисну модель. Когенераційна установка. Патент.-№118005. -Заявл. 30.05.2017, Опубл.10.07.17, Бюл.№13. Автори : Радецька О.Й., Вовк О.О., Чудик І.І.

 

Заявки на корисну модель -6

 1. корисна модель; Назва об’єкту ІВ – Пристрій для лазерної обробки; Назва охоронного документу – Заявка на патент України; № u 2017 06124  дата 19.06.2017 . Автори Сергієнко М.І.
 2. корисна модель; Назва об’єкту ІВ – Установка для лазерної обробки матеріалів лазерним променем ; Назва охоронного документу – Заявка на патент  України; № u 2017 06123 дата 19.06.2017. Автори М.І.Сергієнко, В.П. Котляров
 3. корисна модель; Назва об’єкту ІВ – Пристрій для вимірювання енергії (потужності) лазерного променю.; Назва охоронного документу – Заявка на патент України; № u 2017 03851 дата 19.04.2017. Автори М.І.Сергієнко, В.П. Котляров.
 4. корисна модель; Назва об’єкту ІВ – Аналізатор потужності у попереку лазерного променю.; Назва охоронного документу – Заявка на патент України; № u 2017 03103 дата 03.04.2017. Автори М.І.Сергієнко, В.П. Котляров. С.П. Бондаренко.
 5. корисна модель; Назва об’єкту ІВ – Аналізатор розподілу потужності у попереку лазерного променю. ; Назва охоронного документу – Заявка на патент України; № u 2017 04023 дата 24.04.2017 Автори Сергієнко М.І.
 6. корисна модель; Назва об’єкту ІВ – Пристрій для комбінованої лазерно-деформуючої обробки.; Назва охоронного документу – Заявка на патент України; № u 2017 04031 дата 24.04.2017 Автори Сергієнко М.І.

 

Методичні вказівки та конспекти лекцій (електронний ресурс) -2

 1. Вовк O.O. Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять/ Кафедра інженерної екології.-2017.-40 с.; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 9; дата отримання грифу 15.05.2017.
 2. Vovk O.O. Lectures on “Projects and grants management”.-Department of Engineering Ecology.-2017.-60 p.; конспект лекцій англійською мовою (крім НПП ФЛ); гриф факультету (інституту); № протокола Ради 9; дата отримання грифу 15.05.2017.

 

Публікації – 37

 

Публікації, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS, INSPEC та інших) – 7

 1. Мейш В.Ф., Павлюк А.В. Нестандартние колебания трехслойных цилиндрических оболочек эллиптического поперечного сечения с продольным дискретным ребристым наполнителем- Прик.мех.,2017, №1-с.77-85.
 2. Луговой П.З., Мейш В.Ф. Динамика неоднородных оболочечных систем при нестационарных нагрузках (обзор) – Прикл.мех., 2017, №5, с.3-9.
 3. A.V.Yakovleva, S.V.Boichenko, K.Lejda, O.A.Vovk, Kh.Kuszewski / Antiwear Properties of Plant—Mineral-Based Fuels for Airbreathing Jet Engines/Chemistry and Technology of Fuels and Oils March 2017,Volume 53, Issue 1, P. – 1–9 DOI:10.1007/s10553-017-0774-x 9

https://link.springer.com/article/10.1007/s10553-017-0774-x.

 1. Anna Iakovlieva,Segrii Boichenko, Kazimierz Lejda,Oksana Vovk, Iryna Shkilniuk/Vacuum Distillation of Rapeseed Oil Esters for Production of Jet Fuel Bio-Additives/Procedia Engineering Volume 187, 2017, Pages 363–370.

https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.04.387 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817319173 (Scopus)

 1. О.В. Кофанова Роль автотранспортного комплексу в забезпеченні еколого-орієнтованого розвитку економіки країни / Збірник «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. «Економічні науки». −№4 (76). − 2016. − С. 9-20. (науком. Коперникус)

Режим доступу: https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1449876

 1. Ремез Н. С., Кофанов О. Є. Дослідження процесів сумішеутворення та окиснення в камері згоряння двигуна з метою забезпечення повноти згоряння моторного палива /Н.С. Ремез, О.Є. Кофанов // Охорона довкілля: зб. наук. статей ХІІI Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 106-109 с.
 2. Ремез Н.С., Осипова Т.А., Вапничная В.В. Влияние грунтового основания полигона твердых бытовых отходов и пересыпки на его осадку // Проблемы недропользования. Международный форум-конкурс молодых ученых 19-21 апреля 2017 г. Сборник научн. трудов. Санкт-Петербург, 2017 – С. 167 – 170.

Інші фахові публікації – 19

 1. Закладний О.О., Прокопенко В.В., Гребенюк Т.В. Якість перетворення електроенергії вентильним двигуном. Електротехнічні та комп’ютерні системи. 2017. № 25 (101), с.154-160.
 2. С. В. Кальчук, «Нові підходи до реалізації технології видобування блочного каменю суцільним вибурюванням», Вісник ЖДТУ. Серія “Технічні науки”, №1(79), с. 166-170, 2017.
 3. Сербінова Л.А. Використання знезаражених шахтних вод УФ- асобами для гігієнічних потреб шахтарів(на прикладі шахти №10 “Нововолинська”)/ Л.А. Сербінова//Інформаційний бюлетень з охорони праці ННДІОП. – 2017. – Вип. №1(83). – С. 119-125.
 4. Мейш В.Ф., Павлюк А.В. Динаміка тришарових оболочек еліптичного періоду з повздовденим ребристим наповнювачем при нестаціонарних навантаженнях. “Доповіді НАН України”, 2017, с.65-71
 5. С. В. Кальчук, «Нові підходи до реалізації технології видобування блочного каменю суцільним вибурюванням», Вісник ЖДТУ. Серія “Технічні науки”, №1(79), с. 166-170, 2017.
 6. Пушкін С.П., Почкай М.В., Коваленко Д.О. Обґрунтування раціональних параметрів зброджування побутових відходів в реакторі біогазової установки / Пушкін С.П., Почкай М.В., Коваленко Д.О.// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». – 2017. – № 32. – С.66-73.
 7. Онисимчук Т.М., Тверда О.Я. Оцінка впливу режимів роботи АЕС при нештатних ситуаціях на рівень екологічної безпеки прилеглих територій /Онисимчук Т.М., Тверда О.Я.// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». – 2017. – № 32. – С.74-78.
 8. Яковлева Т.В., Сербінова Л.А., Гребенюк Т.В. Впровадження очисної установки для термічної демеркурізації / Яковлева Т.В., Сербінова Л.А., Гребенюк Т.В.// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». – 2017. – № 32. – С.79-86.
 9. Крючков А.І., Бахтин А.І. Закономірність швидкості розповсюдження повздовжніх сейсмічних хвиль в залежності від температури та вологості гірських порід / Крючков А.І., Бахтин А.І.// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». – 2017. – № 33. – С.5-9.
 10. Кальчук С.В. Особливості розвитку тріщин в камені при субдинамічному режимі навантаження /Кальчук С.В.// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». – 2017. – № 33. – С.10-14.
 11. Броницький В.О. Керування вентильним двигуном з застосуванням нечіткої логіки /Броницький В.О.// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». – 2017. – № 33. – С.31-35.
 12. Тверда О.Я., Косяк І.В. Обгрунтування вибору рослинних тест-систем для оцінки токсичності грунтів прилеглих територій гранітних кар’єрів / Тверда О.Я., Косяк І.В.// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». – 2017. – № 33. – С.69-77.
 13. Косяк І.В. «The analysis of bio-indication methods of soils’ ecological state in nearby territory of granite dumps» / ІВ. Косяк, О.Я. Тверда // Збалансоване природокористування. – 2017. – №2.
 14. С. П. Денисюк, С. В. Зайченко, О. О. Вовк, Н. А. Шевчук, А. В. Данілін Засади створення мобільної системи геотехнічного моніторингу екземптованих територій // ЕНЕРГЕТИКА економіка, технології, екологія. Науковий журнал № 2 (48). – Київ: «КПІ імені Ігоря Сікорського», ІЕЕ, 2017. – 7-12
 15. О.В. Кофанова, О. О. Борисов Комплексний аналіз гео-хімічного стану придо-рожніх територій великого міста // Вісник Нац. техніч. ун-ту «ХПІ». Збірн. наук. праць. Сер.: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2017. – № 32 (1254). – С. 91−97.  doi:10.20998/2413-4295.2017.32.15
 16. Мейш В.Ф., Павлюк А.В. Динаміка тришарових оболочек еліптичного періоду з повздовденим ребристим наповнювачем при нестаціонарних навантаженнях. “Доповіді НАН України”, 2017, с.65-71.
 17. Denysiuk S., Zaichenko S., Vovk O., Shevchuk Т. Commercialization of environmental project with dual-use technology/Сучасні проблеми економіки і підприємництва: Зб.наукових праць.-Вип.19.-К.: Видав. “Політехніка”.-С105-112.
 18. Fomichov, S. Minakov, A. Minakov, A. Pirumov, M. Shevchenko, Ie. Chvertko, O. Vovk Monitoring of technical state of technogenic unsafe pipelines // Наукоємні технології, Том 34, № 2, 2017 – pp. – 171-177.
 19. ZhuravchakO.VovkS. Denysiuk Life cycle environmental effect of aircraft recycling // International Symposium on Sustainable Aviation 2017, 10-13 September, 2017 – Kyiv.-P.74 ISBN 978-605-89885-8-3

Публікації у закордонних виданнях –6

 1. А.В. Квищук, С.В. Зайченко, С.П. Шевчук, О.А. Вовк /Кинематика механизма кольцевого тюбингоукладчика с минимизацией нагрузок захвата / International Forum of Young Researchers «Topical Issues of Subsoil Usage».- St. Petersburg Mining University, 19th to 21st April 2017.-P.219-222.
 2. О.В. Кофанова Организация химической подготовки специалистов в области экологии и охраны окружающей среды в технических университетах Украины / Актуальные проблемы профессионального образования в Республике Беларусь и за рубежом: матер. IV Междунар. науч.-практ. конф., Витебск: в 2-х ч. / Витеб-кий филиал Международного университета “МИТСО”; редкол.: А.Л. Дединкин (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2017. – Ч. 1. – С. 104−107 (Республіка Белорусь). − Режим доступу: http://vitebsk.mitso.by/aktualnye-problemy-professionalnogo-obrazovaniya-v-respublike-belarus-i-za-rubezhom-materialy-iv
 3. Ремез Н.С., Осіпова Т.А.Прогнозування осадки полігону твердих побутових відходів для можливості використання в якості ґрунтової основи // Strategic Estimations and Vectors of Ukraine’s Social and Economic Development in the Conditions of European Integration and the World Partnership monograph / edited by V. Yatsenko − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom., 2017. – 87-97  (ISBN 978-0-9955865-0-5).
 4. Ovdiienko, T.Grebeniuk, О.Zakladnyi, V.Prokopenko, Management energy efficiency of electromechanical systems, World Energy Engineering Congress. Global Energy Management: Challenges & Solutions.  September27-29, Atlanta, Ga.
 5. Dychko AO, Opolinskyi IO (2017) Analysis of Methods Increasing the Productivity of Biomass Anaerobic Processing to Biogas. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (49): 211-216. Soi: http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-49-32 Doi: https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2017.05.49.32
 6. Ремез Н.С., Осипова Т.А., Вапничная В.В. Влияние грунтового основания полигона твердых бытовых отходов и пересыпки на его осадку // Проблемы недропользования. Международный форум-конкурс молодых ученых 19-21 апреля 2017 г. Сборник научн. трудов. Санкт-Петербург, 2017 – С. 167 – 170.

Публікації у вітчизняних виданнях – 8

 1. О.В. Кофанова Хімічна компетентність майбутнього еколога − викладача ВНЗ як необхідна складова його професійної компетентності в умовах інтеграції освіти і науки / Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика:  збірн. наук. праць. – Вип. 3. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2017. – С. 75−78.
 2. О.В. Кофанова Хімічна освіта як невід’ємна складова професійного потенціалу майбутнього фахівця-еколога /Сучасний стан та перспективи розвитку освітнього простору: глобальний вимір. Матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. − Запорожье. − Запорізька держ. інженерна академія (ЗДІА). − С. 40−42. − Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=3404&lang=ua
 3. О.В. Кофанова Удосконалення хімічної складової вищої екологічної освіти в технічному ВНЗ // Сучасний стан та проблеми вищої еколо-гічної освіти України. Матер. Всеукр. наук.-метод. конф. − Одеса: ОДЕКУ, 2017. − С. 64−66.
 4. О.В. Кофанова І. Єлецька Небезпеки зміни клімату внаслідок техногенного забруднення навколишнього середовища (на прикладі м. Києва) // Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці «КПІ імені Ігоря Сікорського», ІЕЕ. – Київ: «КПІ імені Ігоря Сікорського», ІЕЕ, 2017. − С. 232−236.
 5. О.В. Кофанова, О. В. Яретик Забруднення повітряного придорожнього простору міста Києва // Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці «КПІ імені Ігоря Сікорського», ІЕЕ. – Київ: «КПІ імені Ігоря Сікорського», ІЕЕ, 2017. − С. 236−244.
 6. О.В. Кофанова, О. О.Борисов Ризики впливу автотранспортних потоків на стан міського повітря-ного середовища // Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці «КПІ імені Ігоря Сікорського», ІЕЕ. – Київ: «КПІ імені Ігоря Сікорського», ІЕЕ, 2017. − С. 248−252.
 7. О.В. Кофанова, Е. Ю. Мишина, А.И. Василькевич Ресурсосберегающая технология нефтепереработки // Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці «КПІ імені Ігоря Сікорського», ІЕЕ. – Київ: «КПІ імені Ігоря Сікорського», ІЕЕ, 2017. − С. 252−258.
 8. Жукова Н.І., Б.Р.Петрачков Обгрунтування конструкції свердловинного заряду для руйнування гірських масивів з закарстованими порожнинами / Жукова Н.І., ст. викл., Б.Р.Петрачков, студ./ ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених”Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів”, Житомирський державний технологічний університет, 12-13 квітня 2017 р., м. Житомир, с.72-76.

 

Тези доповідей на конференціях – 58

 1. Adeniyi Christiana Biofuel From Algae (Cholera Vulgaris) / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – S. 5-6.
 2. Броницький В.О., Ярмошик І. М. Фізико-хімічний склад забруднень висококонцентрованих стічних вод молокозаводів / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.7-8.
 3. Висоцький О.І., Алексанян А.Г. Стратегічна екологічна оцінка, як один із методів забезпечення сталого розвитку в Україні / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.9-11.
 4. Вовк О.О., Литвинчук Д.О. Аналіз технологічних способів відділення каменю від масиву родовищ облицювального каменю / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 12-13.
 5. Вовк О.О., Ільяш В.С. Вдосконалення системи екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 14-15.
 6. Vovk O.O., Silchenko H.V., Katarzyna Pietrucha-Urbanik Organization оf Waste Management іn the Village Dudarkov / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 16.
 7. Гребенюк Т.В., Федоренко Д.О. Використання трихограми як біологічного методу боротьби зі шкідниками / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 19.
 8. Гребенюк Т.В., Колочинська В.В. Вдосконалення системи зворотного водокористування ПАТ «Волинь-Цемент» / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 20-22.
 9. Девтерова Т.В., Кофанова О.В., Назарова Т.М. Активізація самостійної роботи студентів-екологів засобами сучасних педагогічних технологій / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 23-26. − Режим доступу: https://ecology.kpi.ua/?page_id=102&lang=uk
 10. Дичко А.О. Круковська Ю.О. Переваги використання ферментів під час процесу виробництва колагенових оболонок / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 27-31.
 11. Константиненко Г.В. Біоіндикаційна оцінка стану водних екосистем / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 36-37.
 12. Кофанова О.В., Борисов О.О. Палив на покращення екологічних та експлуатаційних характеристик автотранспортних засобів / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 38.
 13. Кофанова О.В., Бровді І.В. Вплив забруднення атмосферного повітря на території напружених автомобільних розв’язок (на прикладі Площі Перемоги, м. Київ) / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.42-44. − Режим доступу: https://ecology.kpi.ua/?page_id=102&lang=uk
 14. Кофанова О.В. Єлецька І.В. Зміни температурних показників м. Києва внаслідок техногенного забруднення навколишнього середовища / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.45-47. − Режим доступу: https://ecology.kpi.ua/?page_id=102&lang=uk
 15. Кофанова О.В. Тимощук Л.В. Цукрова галузь та її вплив на навколишнє природне середовище / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С 48-50. − Режим доступу: https://ecology.kpi.ua/?page_id=102&lang=uk
 16. Кофанова О.В., Кучер М.М. Використання теплонасосних технологій для теплозабезпечення вугледобувних підприємств / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.51-53. Режим доступу: https://ecology.kpi.ua/?page_id=102&lang=uk
 17. Кофанова О.В., Шкуріна А.О. Забруднення атмосферного повітря полютантами відпрацьованих газів автомобільного транспорту та їх вплив на здоров’я людини / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С54-56. − Режим доступу: https://ecology.kpi.ua/?page_id=102&lang=uk
 18. Кофанова О.В., Яретик О. Небезпеки забруднення атмосферного повітря великого міста (на прикладі столиці України − м. Києва) // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.57-61. − Режим доступу: https://ecology.kpi.ua/?page_id=102&lang=uk
 19. О.В. Кофанова, Т. М. Назарова Проблеми забезпечення якісної хімічної освіти майбутніх екологів у вищому технічному навчальному закладі // Неделя эколога – 2017. Доклады междунар. научного симпозиума “Неделя эколога – 2017”, 10−13 апреля 2017 г. − Каменское: ДГТУ. − 2017. – С. 250−251. − Режим доступу: dstu.dp.ua
 20. Крючков А.І., Мельничук М.О. Прогнозування ймовірності стійкого стану та часу стояння неробочого борта ТОВ «Новогородецький кар’єр» // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 62-64.
 21. Крючков А.І., Бахтин А.І. Закономірність швидкості розповсюдження сейсмічних хвиль в залежності від температури та глибини гірського масиву // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.65.
 22. Крючков А.І., Андрущенко Н.О. Опір розвитку тріщини в гірській породі при динамічному навантаженні / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.66-67.
 23. Молодець Ю.А. Оцінка ризиків захворювань населення прилеглої території кар’єра внаслідок канцерогенної та фіброгенної дії пилу / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 68-70.
 24. Молодець Ю.А., Милько Н.П. Аналіз сталого виробництва та впровадження біопалива та біорідин в Україні / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.71-73.
 25. Ополінський І.О. Правові аспекти господарської діяльності з виробництва біогазу / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.74.
 26. Петренко Л.М. Вплив нафтопродуктів на рослинні організми / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 75-78.
 27. Рабош І.О. Технології синтезу полімерних композицій у виробництві екологічно безпечного пакування для харчових продуктів / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.79-80.
 28. Ремез Н.С., Кофанов О.Є. Аналіз фізико-хімічних та експлуатаційних характеристик біологічних і сумішевих палив для дизельних двигунів / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С. 81-83.
 29. Ремез Н. С., Бойко А. Г. Зменшення споживання водних ресурсів за рахунок альтернативного застосування фізіологічних відходів людини / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.84-85.
 30. Ремез Н.С., Осіпова Т.А. Прогнозування осідань полігонів твердих побутових відходів / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.86-87.
 31. Сербінова Л.А., Кольцов М.А. Ідея ліквідація звалищ в контексті проблематики поводження з відходами в Україні / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.88 -91.
 32. A. Serbinova, A.M. Melnyk Heat Pump аs Progressive Heating Method / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.92-93.
 33. Сербінова Л.А., Мельник А.М. Підвищення енергоефективності приватного будинку шляхом впровадження альтернативної системи опалення / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. –С.94.
 34. Сербінова Л.А., Недава А.С. Проблема утилізації шлаків на ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.95-96.
 35. Сербінова Л.А., Недава А.С. Матеріали з шлакових розплавів / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.97.
 36. Сергієнко М.І., Пагутяк Х.І. Утилізація медичних відходів / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.98-99.
 37. Сергієнко М.І., Сакун Є.С. Утилізація відходів військово-промислового комплексу в Україні / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.100-101.
 38. Sergienko Mykola, Sokolenko Denys Las Principales Prioridades De La Formación De Especialistas En Medio Ambiente En España / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.102.
 39. Сергієнко М. І., Сокур В.Г. Зменшення впливу роботи пат «рівнеазот» на атмосферне повітря за рахунок впровадження додаткових фільтрів / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.103.
 40. Сергієнко М.І., Савченко А. Аналіз екологічної ситуації та основні шляхи зменшення впливу на довкілля коксохімічного виробництва ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.104-106.
 41. Сергієнко М.І., Бойко А.О. Струменево-нішева технологія зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне середовище / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.107-108.
 42. Сергієнко М.І., Литвиненко В.А. Зменшення впливу роботи ВАТ «Чернігів хімволокно» на довкілля за рахунок впровадження установки вогневого знешкодження рідких токсичних відходів (ДПУ) / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.109-113.
 43. Спасова Є. П. Аналіз шкідливого впливу паперових та електронних цигарок на здоров’я людей / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.114.
 44. Тверда О.Я., Меркулова А.О. Визначення ризиків захворювання населення Житомирської області внаслідок підвищеного радіаційного фону спричинена роботою гранітних кар’єрів / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С 115-117.
 45. Тверда О.Я., Онисимчук Т. М. Аналіз шляхів розширення міжнародної сертифікації системи управління енергогенеруючої компанії / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – с.118-119.
 46. Тверда О.Я., Петренко О.В. Визначення кількості шкідливих газів у продуктах вибуху гранеміту з урахуванням кисневого балансу / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.120-122.
 47. Тверда О.Я., Косяк І.В. Аналіз методів біоіндикації екологічного стану грунтів прилеглих територій гранітних відвалів / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.123-125.
 48. Ткачук К.К., Гайдіна А.В. Очистки повітря ливарного цеху ПАТ «Сумське НВО» / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.126-127.
 49. Ткачук К.К., Ковальова Л.С. Екологічна проблема малих річок України / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.128.
 50. Ткачук К.К., Ковальова Л.С. Вплив фітопланктона на кисневий режим у водних об’єктах / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.129.
 51. Ткачук К.К., Бочкарьова І.Ю. Аналіз існуючих методів очищення полімерних виробництв / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.131.
 52. Ткачук К.К., Попович Б. Геоінформаційні системи в екології / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.132.
 53. Шевченко В.В. Шляхи підвищення асиміляційного потенціалу Cамарського району Дніпропетровської області / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження» 25-26 травня 2017р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – С.137.
 54. .В. Кофанова, О.П. Мітрясова, С.Д. Рудишин Науково-педагогічна спадщина Н.М. Буринської // Екологічна стратегія майбутнього: досвід та інновації: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (30−31 березня 2017 р., Умань). − Умань: Видавець “Сочинський М.М.”, 2017. − С. 127−129.
 55. О.В. Кофанова Основні напрями форму-вання хімічної компетентності майбутніх екологів // Матер. Всеукр. наук.-метод. iнтернет-конф. “Проблеми інтеграції природничих, техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ” (25−26 квітня 2017 р.) − Харків. − С. 235−238. − Режим доступу: http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=391
 56. Ремез Н.С., ОсіповаТ.А. Прогнозування стійкості закритих полігонів твердих побутових відходів з метою подальшого використання в будівництві // Тези доповідей 11-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку будівельних технологій” – Дніпро, 2017. – С. 84-87.
 57. Ремез Н.С., Осіпова Т.А.Моделювання осідань закритих полігонів твердих побутових відходів з урахуванням динамічних навантажень // МАТЕРІАЛИ 77 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» – Дніпро, 2017. – С. 253-254.
 58. О.І. Василькевич, О.Є. Кофанов Підвищення рівня екологічної безпеки дизельного автотранспорт // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. м. Київ, 20 квітня 2017 р., Національний авіаційний університет / редкол. О. І. Запорожець та ін. – К. : НАУ, 2017. – С. 8.

Доповіді на конференціях – 86

Закордонних – 2

 

 1. Scientific and Professional Conference, Natural, Mathematical and Technical science; Назва держави – Угорщина; Назва доповіді – Визначення рівня pH грунтів прилеглих територій до відвалів гірських порід; Автори – О.Я. Тверда, Ю.А. Молодець, К.К. Ткачук, Н.А. Шевчук; Місце проведення – Будапешт
 2. Актуальные проблемы профессионального образования в Республике Беларусь и за рубежом: IV Меж-дунар. науч.-практ. конф.; Назва держави – Республіка Белорусь; Назва доповіді – Организация химической подготовки специалистов в области экологии и охраны окружающей среды в технических университетах Украины.; Автори – О.В. Кофанова; Місце проведення – м. Витебск; Дата проведення: 16.02.2017

Міжнародних-66

 

 1. Актуальні проблеми інженерної механіки; Назва доповіді – Матрично-разностный подход к решению задач динамики теории цилиндрических оболочек с использованием компьютерных технологий; Автори – Мейш В.Ф., Мейш Ю.А.; Місце проведення – Одеса; Дата проведення: 20.05.2017
 2. 11-ї Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи розвитку будівельних технологій” ; Назва доповіді – Прогнозування стійкості закритих полігонів твердих побутових відходів з метою подальшого використання в будівництві ; Автори – Ремез Н.С., Осіпова Т.А.; Місце проведення – Дніпро; Дата проведення: 19.06.2017
 3. Сучасний стан та перспективи розвитку освітнього простору: глобальний вимір. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. ; Назва доповіді – Хімічна освіта як невід’ємна складова професійного потенціалу майбутнього фахівця-еколога.; Автори – О.В. Кофанова; Місце проведення – м.Запоріжжя; Дата проведення: 16.02.2017
 4. Творчий пошук молоді – курс на ефективність: VІІІ Міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф. молодих учених, аспірантів, студентів; Назва доповіді – Еколого-економічний ризик сольового забруд-нення і деградації ґрунтів великого міста. ; Автори – О.О. Борисов, О. В. Кофанова; Місце проведення – Хмельницький; Дата проведення: 21.03.2017
 5. Междунар. научн. симпозиум “Неделя эколога – 2017”, ; Назва доповіді – Проблеми забезпечення якісної хімічної освіти майбутніх екологів у вищому технічному навчальному закладі; Автори – О.В. Кофанова, Т.М. Назарова; Місце проведення – м. Каменское; Дата проведення: 21.03.2017
 6. ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. ХVII міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів; Назва доповіді – Розробка ефективних додатків до паливно-мастильних матеріалів; Автори – Кофанов О.Є., Василькевич О.І.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 04.04.2017
 7. XVI Міжнародна науково-технічна конференція Приладобудування: стан і перспективи; Назва доповіді – Створення схемно-технічних рішень контролю енергоефективності електромеханічних систем; Автори – Закладний О.О., Прокопенко В.В., Кульбачний П.В., Гребенюк Т.В.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 16.05.2017
 8. 6 Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми хіммотології”; Назва доповіді – Розроблення ресурсозберігаючої технології збагачення горючих копален; Автори – С.Зайченко, О.Вовк, А.Яковлева, В.Гладишева; Місце проведення – с.Волосянка, Львівська обл.; Дата проведення: 22.06.2017
 9. Матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції «Актуальні проблеми та інновації»; Назва доповіді – Сучасний стан і перспективи поводження з відходами фармацевтичної продукції; Автори – Бойченко М.С. Вовк О.О.; Місце проведення – Івано-Франківськ; Дата проведення: 25.03.2017
 10. XIII Міжнар. науково-технічної конференції “АВІА-2017” , 19-21 квітня 2017, Київ; Назва доповіді – Енергозберігаючі заходи екологічної безпеки дизельного транспорту ; Автори – О.Є. Кофанов; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 19.04.2017
 11. XI Международная научно-практическая конференция “Актуальные проблемы современных наук-2017”; Назва держави – польша; Назва доповіді – Применение метода биолокации для исследования целебных свойств растений; Автори – Козьяков В.С.; Місце проведення – Przemysl; Дата проведення: 26.06.2017
 12. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина» ; Назва доповіді – Аналіз фізико-хімічних та експлуатаційних характеристик біологічних і сумішевих палив для дизельних двигунів; Автори – Ремез Н.С., Кофанов О.Є. ; Місце проведення – м.Київ; Дата проведення: 25.05.2017
 13. System Analysis and Information Technologies. 19-th International Conference SAIT 2017; Назва доповіді – Використання методiв нечiтких множин у процесах бiологiчногоочищення стiчних вод; Автори – ЄремєєвС., Дичко А.О.; Місце проведення – КПІ ім.Ігоря Сікорського; Дата проведення: 25.05.2017
 14. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина»; Назва доповіді – Зменшення споживання водних ресурсів за рахунок альтернативного застосування фізіологічних відходів людини ; Автори – Ремез Н.С., Бойко А.Г. ; Місце проведення – м.Київ; Дата проведення: 25.05.2017
 15. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина»; Назва доповіді – Прогнозування осідань полігонів твердих побутових відходів ; Автори – Ремез Н.С., ОсіповаТ.А. ; Місце проведення – м.Київ; Дата проведення: 25.05.2017
 16. Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Аналіз шляхів розширення міжнародної сертифікації системи екологічного управління енергогенеруючої компанії; Автори – Т.М. Онисимчук, О.Я. Тверда; Місце проведення – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 25.05.2017
 17. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Визначення ризиків захворювання населення Житомирської області внаслідок підвищеного радіаційного фону спричиненого роботою гранітних кар’єрів; Автори – О.Я. Тверда, А.О. Меркулова; Місце проведення – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 25.05.2017
 18. Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Визначення кількості шкідливих газів у продуктах вибуху Гранеміту з урахуванням кисневого балансу; Автори – О.Я. Тверда, О.В. Петренко; Місце проведення – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 25.05.2017
 19. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Аналіз методів біоіндикації екологічного стану грунтів прилеглих територій гранітних відвалів; Автори – О.Я. Тверда, І.В. Косяк; Місце проведення – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 25.05.2017
 20. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Очистки повітря ливарного цеху ПАТ «СУМСЬКЕ НВО»; Автори – Ткачук К.К., Гайдіна А.В.; Місце проведення – КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІЕЕ; Дата проведення: 25.05.2017
 21. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ; Назва доповіді – Екологічна проблема малих річок України; Автори – Ткачук К.К., Ковальова Л.С.; Місце проведення – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 25.05.2017
 22. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Вплив фітопланктона на кисневий режим у водних обєктах; Автори – Ткачук К.К., Ковальова Л.С.; Місце проведення – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 25.05.2017
 23. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Аналіз існуючих методів очищення полімерних виробництв; Автори – Ткачук К.К., Бочкарьова І.Ю.; Місце проведення – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 25.05.2017
 24. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Геоінформаційні системи в екології ; Автори – Ткачук К.К., Попович Б.; Місце проведення – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 25.05.2017
 25. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Зменшення впливу роботи ПАТ «РІВНЕАЗОТ» на атмосферне повітря за рахунок впровадження додаткових фільтрів ; Автори – Сергієнко М. І., Сокур В.Г; Дата проведення: 25.05.2017
 26. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Струменево-нішева технологія зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне середовище ; Автори – Сергієнко М.І., Бойко А.О.; Дата проведення: 25.05.2017
 27. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Утилізація медичних відходів ; Автори – Сергієнко М.І., Пагутяк Х.І.; Дата проведення: 25.05.2017
 28. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Утилізація відходів військово-промислового комплексу в Україні ; Автори – Сергієнко М.І., Сакун Є.C.; Дата проведення: 25.05.2017
 29. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – LAS PRINCIPALES PRIORIDADES DE LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA ; Автори – Sergienko Mykola, Sokolenko Denys; Дата проведення: 25.05.2017
 30. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Зменшення впливу роботи ВАТ «ЧЕРНІГІВ ХІМВОЛОКНО» на довкілля за рахунок впровадження установки вогневого знешкодження рідких токсичних відходів (ДПУ) ; Автори – Литвиненко В.А.; Дата проведення: 25.05.2017
 31. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Аналіз екологічної ситуації та основні шляхи зменшення впливу на довкілля коксохімічного виробництва ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ»; Автори – Сергієнко М.І., Савченко А., ; Дата проведення: 25.05.2017
 32. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Підвищення енергоефективності приватного будинку шляхом впровадження альтернативної системи опалення; Автори – Сербінова Л.А., Мельник А.М.; Дата проведення: 25.05.2017
 33. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Матеріали з шлакових розплавів; Автори – Сербінова Л.А., Недава А.С.; Дата проведення: 25.05.2017
 34. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Ідея ліквідація звалищ в контексті проблематики поводження з відходами в Україні; Автори – Сербінова Л.А., Кольцов М.А.; Дата проведення: 25.05.2017
 35. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Heat pump as progressive heating method; Автори – L.A. Serbinova, A.M. Melnyk; Дата проведення: 25.05.2017
 36. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Проблема утилізації шлаків на пат «Нікопольський завод феросплавів»; Автори – Сербінова Л. А., Недава А. С. ; Місце проведення – Інститут енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 25.05.2017
 37. ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина». Секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Аналіз сталого виробництва та впровадження біопалива та біорідин в україні; Автори – Молодець Ю.А., Милько Н.П.; Місце проведення – м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 25.05.2017
 38. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Оцінка ризиків захворювань населення прилеглої території кар’єра внаслідок канцерогенної та фіброгенної дії пилу ; Автори – Молодець Ю.А. ; Місце проведення – Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського; Дата проведення: 25.05.2017
 39. IX Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина”.; Назва доповіді – Прогнозування ймовірності стійкого стану та часу стояння нерабочого борта ТОВ “Новогородецький кар’єр”.; Автори – Крючков А.І., Мельничук М.О.; Місце проведення – м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІЕЕ.; Дата проведення: 25.05.2017
 40. IX Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина”.; Назва доповіді – Закономірність швидкості розповсюдження сейсмічних хвиль в залежності від температури та глибини гірського масиву.; Автори – Крючков А.І., Бахтін А.І.; Місце проведення – м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІЕЕ.; Дата проведення: 25.05.2017
 41. IX Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина”.; Назва доповіді – Опір розвитку тріщини в гірській породі при динамічному навантаженні. ; Автори – Крючков А.І., Андрущенко Н.О.; Місце проведення – м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІЕЕ.; Дата проведення: 25.05.2017
 42. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Небезпеки зміни  клімату  внаслідок  техногенного  забруднення  навколишнього середовища (на прикладі м. Києва); Автори – Єлецька І., Кофанова О. В; Місце проведення – м. Київ; 25.05.17
 43. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Активізація самостійної роботи студентів-екологів засобами сучасних педагогічних технологій.; Автори – О.В. Кофанова, Т.В.Девтерова, Т.М.Назарова ; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 25.05.2017
 44. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Вплив модуляції фізико-хімічних властивостей моторних палив на покращення екологічних та експлуатаційних характеристик автотранспортних засобів ; Автори – О.О. Борисов, О.В. Кофанова; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 25.05.2017
 45. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Вплив забруднення атмосферного повітря на території напружених автомобільних розв’язок (на прикладі площі Перемоги, м. Київ).; Автори – О.В. Кофанова, І. В Бровді; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 25.05.2017
 46. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Цукрова галузь та її вплив на навколишнє природне середовище; Автори – Л. В. Тимощук , О.В. Кофанова; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 25.05.2017
 47. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Використання теплона-сосних технологій для теплозабезпечення вугле-добувних підприємств ; Автори – М.М. Кучер , О.В. Кофанова; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 25.05.2017
 48. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Забруднення атмосферного повітря полютантами відпрацьованих газів автомобільного транспорту та їх вплив на здоров’я людини. ; Автори – А. О. Шкуріна, О.В. Кофанова; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 25.05.2017
 49. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Небезпеки забруднення атмосферного повітря великого міста (на прикладі столиці України − м. Києва).; Автори – О. Яретик, О.В. Кофанова; Місце проведення – м. Київ; Дата проведення: 25.05.2017
 50. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Переваги використання ферментів під час процесу виробництва колагенових оболонок ; Автори – Дичко А.О. Круковська Ю. О.; Місце проведення – ІЕЕ КПІ ім.Ігоря Сікорського; Дата проведення: 25.05.2017
 51. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Оцінювання ризиків прогнозування стану довкілля мегаполісів ; Автори – Єремєєв І.С., Дичко А.О.; Місце проведення – ІЕЕ КПІ ім.Ігоря Сікорського; Дата проведення: 25.05.2017
 52. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Використання трихограми як біологічного методу боротьби зі шкідниками; Автори – Гребенюк Т.В., Федоренко Д.О.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 25.05.2017
 53. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Вдосконалення системи зворотного водокористування ПАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ»; Автори – Гребенюк Т.В., Колочинська В.В.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 25.05.2017
 54. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Стратегічна екологічна оцінка, як один із методів забезпечення сталого розвитку в Україні.; Автори – Висоцький О.І., асист., Алексанян А.Г., студ.; Дата проведення: 25.05.2017
 55. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Вдосконаленння екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості; Автори – Вовк О.О., проф., Ільяш В.С., студ.; Дата проведення: 25.05.2017
 56. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Аналіз технологічних способі відділення каменю від масиву родовищ облицювального каменю; Автори – Вовк О.О., проф., Литвинчук В.О., студ.; Дата проведення: 25.05.2017
 57. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Вдосконаленння екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості; Автори – Вовк О.О., проф., Ільяш В.С., студ.; Дата проведення: 25.05.2017
 58. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Оrganization of waste management in the village dudarkov; Автори: Vovk O.O., prof. Silchenko H.V., stud. Katarzyna Pietrucha-Urbanik, prof. Дата проведення: 25.05.2017
 59. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді Фізико-хімічний склад забруднень висококонцентрованих стічних вод молокозаводів; Автори – Броницький В.О. асист., Ярмошик І.М., студ.; Дата проведення: 25.05.2017
 60. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Biofuel from algae (Cholera Vulgaris); Автори – Adeniyi Christiana; Дата проведення: 25.05.2017
 61. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Біоіндикаційна оцінка стану водних екосистем; Автори – Константиненко Г.В., студ., студ.; Дата проведення: 25.05.2017
 62. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Зменшення споживання водних ресурсів за рахунок альтернативного застосування фізіологічних відходів людини; Автори – Ремез Н. С.,проф., Бойко А. Г. студ., студ.; Дата проведення: 25.05.2017
 63. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Прогнозування осідань полігонів твердих побутових; Автори – Ремез Н.С., проф, Осіпова Т.А., асп.; Дата проведення: 25.05.2017
 64. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Технології синтезу полімерних композицій у виробництві екологічно безпечного пакування для харчових продуктів; Автори – Рабош І.О., асп.; Дата проведення: 25.05.2017
 65. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Аналіз шкідливого впливу паперових та електронних цигарок на здоров’є людей. Автори – Спасова Є. П., студ. .; Дата проведення: 25.05.2017
 66. IX Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина», секція «Інженерна екологія та ресурсозбереження»; Назва доповіді – Шляхи підвищення асиміляційного потенціалу Самарського райому Дніпропетровської області. Автори –  Шевченко В.В, студ.; Дата проведення: 25.05.2017

Всеукраїнські-18

 1. ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. м. Київ, 20 квітня 2017 р., Національний авіаційний університет / редкол. О. І. Запорожець та ін. – К. : НАУ, 2017. – 8 с.; Назва доповіді –  Підвищення рівня екологічної безпеки дизельного автотранспорт; Автори –  О.І. Василькевич, О.Є. Кофанов, науковий керівник Н.С. Ремез; Місце проведення – Київ, Україна; Дата проведення: 20.04.2017.
 2. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування здоров’я збережувальних компетентностей сучасної молоді: реалії та перспективи»; Назва доповіді – «Застосування нормативно-правових актів з охорони праці в дипломному проекті випускника»; Автори – Сербінова Л.А., Бугай О.С.; Місце проведення – Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Дата проведення: 27.04.2017
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції»; Назва доповіді – Дослідження процесу запиленості відвалу гранітного кар’єру та вибір методів мінімізації концентрації пилу; Автори – Молодець Ю.А.; Місце проведення – м. Харків; Дата проведення: 21.04.2017
 4. Екологічна стратегія майбутнього: досвід та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф.; Назва доповіді – Науково-педагогічна спадщина Н.М. Буринської.; Автори – О.П. Мітрясова, С.Д. Рудишин, О.В. Кофанова; Місце проведення – м. Умань; Дата проведення: 30.03.2017
 5. Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України. Всеукр. наук.-метод. конф.; Назва доповіді – Удосконалення хімічної складової вищої екологічної освіти в техніч-ному ВНЗ. ; Автори – О.В. Кофанова; Місце проведення – м. Одеса; Дата проведення: 30.03.2017
 6. Всеукр. наук.-метод. iнтернет-конф. “Проблеми інтеграції природничих, техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ”; Назва доповіді – Основні напрями форму-вання хімічної компе-тентності майбутніх еко-логів.; Автори – О.В. Кофанова; Місце проведення – м. Харків; Дата проведення: 25.04.2017
 7. Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика; Назва доповіді – Хімічна компетентність майбутнього еколога − викладача ВНЗ як необхідна складова його професійної компетентності в умовах інтеграції освіти і науки; Автори – О.В. Кофанова; Місце проведення – м.Вінниця; Дата проведення: 08.02.2017
 8. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів»; Назва доповіді – Раціональне використання нафтопродуктів та застосування альтернативних біопалив − необхідна умова забезпечення енергетичної незалежності країни; Автори – О. Є. Кофанов; Місце проведення – Житомир; Дата проведення: 12.04.2017
 9. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів»; Назва доповіді – Інгібітори окиснення компонентів нафти і нафтопродуктів; Автори – О.Ю. Мішина, О.Є. Кофанов, О.І. Василькевич; Місце проведення – Житомир; Дата проведення: 12.04.2017
 10. Екологічна безпека держави ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. 20 квітня 2017 року; Назва доповіді – Підвищення рівня екологічної безпеки дизельного автотранспорту ; Автори – О. І. Василькевич, О. Є. Кофанов; Місце проведення –  Київ.; Дата проведення: 20.04.2017
 11. Міжвузівська науково-практична конференція молодих вчених та студентів Актуальні питання проблеми створення та експлуатації технічних систем – 2017 Кривий Ріг, 21 квітня 2017 р.; Назва доповіді – Обґрунтування застосування дискретно-інтерполяційного підходу для геометричного моделювання процесів у придорожньому просторі; Автори – О.Є. Кофанов, Ю.Р. Холковський.
 12. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів»; Назва доповіді – Вплив рН показника води на технологічне обладнання при видобуванні корисних копалин гідро механізованим способом; Автори – Кальчук С.В., Лозовик В.О.; Місце проведення – Житомир : ЖДТУ; Дата проведення: 12.04.2017
 13. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів»; Назва доповіді – Технологічні аспекти пасирування блоків в кар’єрі алмазно- канатним способом; Автори – Кальчук С.В., Гомонець І.С.; Місце проведення – Житомир : ЖДТУ; Дата проведення: 12.04.2017
 14. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів.  Екологічна безпека держави.; Назва доповіді – Екологічна безпека переробки твердих побутових відходів.; Автори – Л.І. Євтєєва, В.Є. Яворський.; Місце проведення – Національний авіаційний університет.; Дата проведення: 20.04.2017
 15. Екологічна безпека держави – 2017 ; Назва доповіді – Підвищення продуктивності виробництва біогазу з органічних відходів; Автори – І. О. Ополінський, А.О. Дичко ; Місце проведення – НАУ; Дата проведення: 20.04.2017
 16. Поступ у нафтогазо-переробній та нафто-хімічній галузі: VІIІ наук.-техн. конф; Назва доповіді – The study of anti-wear properties of jet fuels modified with biocomponents; Автори – Boichenko, O. Vovk, K. Lejda, H. Kuszewski. ; Місце проведення – Львів; Дата проведення: 16.05.2017
 17. Поступ у нафтогазо-переробній та нафто-хімічній галузі: VІIІ наук.-техн. конф; Назва доповіді – The influence of rape oil esters on physical-chemical properties of jet fuels ; Автори – A. Iakovlieva, S. Boichenko, O. Vovk, K. Lejda, H. Kuszewski ; Місце проведення – Івано-Франківськ; Дата проведення: 16.05.2017
 18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічна безпек: сучасні проблеми та пропозиції».; Назва доповіді – Порівняльний аналіз системи оподаткування в сфері екології в Україні та Іспанії.; Автори – О.Я.Тверда, Д.С. Соколенко.; Місце проведення – Регіональний центр науково-технічного розвтку. м. Харків.; Дата проведення: 21.04.2017

Монографія – 2

 1. Ремез Н.С. Прогнозування сейсмостійкості споруд під час вибухів циліндричних зарядів [монографія] / Н.С. Ремез, С.О. Крайчук. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 202 с.
 2. В.Г. Кравець, А.Л. Ган, К.К. Ткачук,Т.В. Гребенюк Ощадливі способи відділення кам’яних блоків [монографія] / Електронні текстові дані (1 файл: 8,94 Мбайт). Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – 216 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18109 . С.108

Навчальні посібники – 2

 1. Біоіндикація та біометрія екосистем: Навчальний посібник /А.О.Дичко, Т.Б.Кудрявська, О.Г.Лемешко, Л.І Євтєєва; К.: НТУУ«КПІ», 2016. – 128с.
 2. Єремєєв, І.С. Моніторинг довкілля: навчальний посібник / І.С. Єремєєв, А.О. Дичко // К.: НТУУ «КПІ». – 2016. – 500 с.

Патенти – 2

 1. Патент на корисну модель № 104822 Україна, Склад компонента палива для ПРД, отриманний із сировини рослинного походження /  Вовк О.О., Бойченко С.В., Яковлева А.В.; заявники та патентовласники – автори. Реєстр. 25.02.2016.
 2. Пат. 108800 Україна, МПК (2016.01) C02F 11/04.  Спосіб інтенсифікації процесу двостадійного анаеробного зброджування органічних відходів [Текст] / А. О. Дичко, І. О. Ополінський. – № u2016002134 ; заявл. 04.03.2016 ; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14. – 2 с.

 

Методичні вказівки та конспекти лекцій (електронний ресурс) -6

 1. Дичко А.О., Воробйов В.Д. Системний аналіз в екології [ Електронний ресурс ]: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни « Системний аналіз в екології» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. -59 с. Гриф факультету (інституту); № протокола Ради 13; дата отримання грифу 21.06.2016.
 2. Дичко А.О., Воробйов В.Д. Технології та обладнання захисту гідросфери [ Електронний ресурс ]: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технології та обладнання захисту гідросфери» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. -23с. Гриф факультету (інституту); № протокола Ради 13; дата отримання грифу 21.06.2016.
 3. Дичко А.О., Воробйов В.Д., Євтєєва Л.І. Біоіндикація та біометрія екосистем [Електронний ресурс]: методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Біоіндикація та біометрія екосистем» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. -34с. Гриф факультету (інституту); № протокола Ради 13; дата отримання грифу 21.06.2016.
 4. Мейш В.Ф., Осіпова Т.А., Ремез Н.С. Кратні та криволінійні інтеграли [ Електронний ресурс ] : методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни « Спеціальні розділи вищої математики» для студентів напарямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. -73 с.; Назва органа сертифікації: НТУУ “КПІ”; № сертифікату 76-16; дата 16.04.2016
 5. Методичні рекомендації щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» напрям підготовки 6.040106 «Інженерна екологія та ресурсозбереження» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. В. Гребенюк, О. Г. Лемешко, Л. А. Сербінова. – Електронні текстові данні (1 файл: 581 Кбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 27 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15689; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 10; дата отримання грифу 10.12.2015
 6. Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Прогнозування процесів в інженерних екосистемах» напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. А. Сербінова, Т. В. Гребенюк, О. Г. Лемешко. – Електронні текстові данні (1 файл: 700 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 30 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15691; гриф факультету (інституту); № протокола Ради 10; дата отримання грифу 10.12.2015

 

Фахові публікації –

 

Публікації, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS, INSPEC та інших) – 30

 1. Вовк О.О., С.П. Шевчук,Н.А. Шевчук, С.В. Зайченко Аналітичне дослідження процесу мехатронної вібраційної  системи різання г.п. плоскими різцями шнекового бура / Науковий вісник НГУ:Вип.№3 (153).-Д.-2016.-С.29-34. (Scopus)
 2. Remez N.S., OsipovaA., Kraichuk O.V., Kraichuk S.A.  Simulation of the solid waste landfill settlement taking into account underlying soil // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 3/10 (81) 2016, p.p. 2 – 17 (входить до міжнародної науково-метричної бази даних SCOPUS).
 3. Тверда О.Я. Порівняльний аналіз способів мінімізації пилоутворення з відвалів гранітних кар’єрів / О.Я. Тверда, К.К. Ткачук, Ю.А. Давиденко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – №2/10 (80). – С. 40-46. (Scopus)
 4. Vasylkevych, O. Kofanova Alkylphenol derivatives of the polymer of thiocyanic acid and 5-amino-1,2,4- dithiazole-3-thione as an effective additives to fuels and lubricants / O. Vasylkevych, O. Kofanova, K. Tkachuk, O. Kofanov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – №3/6 ( 81 ). – С. 45-51. (Scopus)
 5. Zaporozhets, A. Jagniatinskis, B. Fiks, N. Van Oosten Annual noise assessment in the vicinity of airports with different flights’ intensity Applied Acoustics, 101, Jan 2016 (indexed in Scopus)
 6. Tkachuk, O. Terentiev, O. Tverda, A. Kleshchov . Electromagnetic focusing of impurities in water purification / K. Tkachuk, O. Terentiev, O. Tverda, A. Kleshchov// Eastem-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – №4/10 (82). – P. 10-15. (Scopus)
 7. Dychko, A. Dependence of biochemical treatment of wastewater from process factors [Text] / A. Dychko // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. – 2016. – №1. – С. 115–120. (входить до наукометричної бази Index Copernicus).
 8. Dychko, A. Wastewater biochemical treatment management by biotic factors effect [Text] / A. Dychko // Управління розвитком складних систем. – 2016. ‑ № 25 (1). – С. 186‑191. (входить до наукометричної бази Index Copernicus).
 9. Vorobiov, V. Calculating main parameters of pollutants removal created on basis of mathematical model of biochemical wastewater treatment process [Text] / V. Vorobiov, A. Dychko // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. – 2016. – №2. – С. 96–101. (входить до наукометричної бази Index Copernicus).
 10. Ремез Н. С., Осипова Т. А., Прокопов А. Ю. Прогнозирование устойчивости полигонов твердых бытовых отходов в качестве оснований сооружений // Научное обозрение. – №7, 2016.- С. 57-61. (входить до міжнародних науково-метричної бази даних «Импакт-фактор РИНЦ»).
 11. Vovk, R.Zuravchak, S.Zaycenko, S.Boychenko The application of MLA to facilitate LCA-based decision making in air transport sector / Systems and means of motor transport.- Seria: Transport. Monografia № 7 –2016.-S.449-457.
 12. Vovk, A. Yakovleva,  S.Boychenko, H. Kuszevski The comparative characteristic of ecological risks in the use of traditional and alternative fuels / Systems and means of motor transport.- Seria: Transport. Monografia № 7 –2016.-S.229-235
 13. Воробйов, В.Д. Підвищення ефективності біотрансформації екологічно небезпечних полютантів стічних вод у біогаз [Текст] / В.Д. Воробйов, А.О. Дичко, І.О. Ополінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». Зб. наук. праць. – 2016. – №30. – С.153-159.
 14. Крючков А.І. Аналитический метод определения производитель-ности и энергоемкости процесса копания экскаватора типа мехлопата [Текст] / А.И. Крючков, Л.И. Евтеева // ISSN 2074-1537 Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. Кременчук: КрНУ ім. Остроградського, 2016. – Вип. 2(16)/2016. – С. 72-80.
 15. Крючков А.І. Обгрунтування методики розрахунку змінної експлуатаційної продуктивності екскаватора типу мехлопата на блоці [Текст] / А.И. Крючков, Л.И. Евтеева // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». – 2016. – № 30. – С.81-89.
 16. Козьяков В.С. Практичне застосування ультразвукової коагуляції аерозолів в промисловості /Козьяков В.С., Лугових // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». – 2016. – № 30. – С.182-188.
 17. Козьяков В.С. Математична модель коагуляції аерозолів під дією ультразвуку /Козьков В.С., Лугових М.В. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». – 2016. – № 30. – С.177-182.
 18. Тверда О.Я. Обґрунтування радіусу зони запилення в залежності від маси пилу що здувається з відвалу / О.Я. Тверда, Ю.А. Давиденко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2016. – Вип. 30. – С. 214-220.
 19. Луговой П.З., Мейш В.Ф., Мейш Ю.А. Нестационарная динамика системы цилиндрическая оболочка грунтовая среда периодической структуры // Прик. мех., № 4, т. 52, – С. 24 -29.
 20. Л. А. Сербінова Дослідження безпечної інтенсивності виділення пилу подрібнювального матеріалу / Л. А. Сербінова, Т. В. Гребенюк // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2016. – Вип. 30. – С. 148-153.
 21. Вовк О.О., Р. Кравчук, А.Лутц, К. Адений Alternative production of bio-fuel from the bye products of oil spillage // Енергетика, економіка, технології, екологія: наук. журнал.-2016.-Вип.1.-С.105-108.
 22. С.Стовпник, С.Зайченко, О. Вовк, А.Городиская Дослідження процесу протягування поліетиленової оболонки при реконструкції колектора// С.Стовпник, С.Зайченко, А.Городиская/ Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2016. – Вип. 30. – С. 75-80.
 23. Ткачук К.К. Автоматична система моніторингу забруднення атмосфери промислового району в Донецькій області / К.К. Ткачук, М.О. Канар // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія “Гірництво”. – 2015. – Вип. 29. – С. 86-89.
 24. Ремез Н.С. Влияние форми полигонов твердых бытовых отходов на его деформированное состояние с учетом грунтового основания / Н.С. Ремез, Т.А. Осипова //Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”: серія “Гірництво”- Київ, 2016. – Вип.30. – С. 5 – 11.
 25. Запорожець О.І. Safety risk as a tool for public safety zones assessment around the runways. Серія ‘Технічні Науково-технічний збірник. -К.: НТУ, 2016. – Вип. 2 (34)
 26. Kateryna Synylo, Oleksandr Zaporozhets Estimation of buoyancy effect and penetration length of jet from aircraft engine by large eddy simulation method/International Journal of Sustainable Aviation, 2(1), 2016.
 27. Воробьёв В.Д., Твердая О.Я., Молодец Ю.А. Анализ технологий добычи монолитных блоков в карьерах стройматериалов // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”: серія “Гірництво”- Київ, 2016. – Вип.31. – С. 36-47.
 28. Зайченко С.В., Вовк О.О., Шевчук Н.А. Обґрунтування параметрів конструкції елементів конвеєрних роликів за критеріями довговічності // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”: серія “Гірництво”- Київ, 2016. – Вип.31. – С. 65-72.
 29. Броницький В.О., Ляшенко О.В. Оцінка екологічної ефективності використання будівельних матеріалів для утеплення // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”: серія “Гірництво”- Київ, 2016. – Вип.31. – С. 82-86.
 30. Ткачук К.К., Полукаров Ю.О., Полукаров О.І., Кружилко О.Є. Підвищення ефективності оперативного планування заходів спрямованих на зниження рівня травматизму на підприємствах вугільної промисловості // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”: серія “Гірництво”- Київ, 2016. – Вип.31. – С. 96-101.

Інші фахові публікації – 9

 1. Броницький В.О., Левін О.В., Голяченко О.Ю. Використання фотокалатічного методу на промислових підприємствах для очищення повітря від органічних забруднень / В.О. Броницький, О.В. Левін, О.Ю. Голяченко // Проблеми охорони праці в Україні: Зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 31. – С. 88-94.
 2. Еремеев И. С. Проблема неопределенности при мониторинге окружающей среды [Текст] / И. С. Еремеев, А. О. Дичко // Системи обробки інформації. –  –  № 6. –  С. 45-47.
 3. Гребенюк Т. В. Аналіз струменевих способів дезактивації поверхонь від радіоактивних забруднень / Т. В. Гребенюк, Т. М. Онисимчук, Л. А. Сербінова // Проблеми охорони праці в України: Збірник наукових праць. – К.: ННДІПБОП, 2016.– Вип. 31. – C. 135-140.
 4. Сербінова Л.А. Дослідження зв’язку інтенсивності виділення пилу подрібнювальним обладнанням від технічних параметрів подрібнення харчової сировини / Л. А. Сербінова // Проблеми охорони праці в України: Збірник наукових праць. – К.: ННДІПБОП, 2016.– Вип. 31. – C. 64-69.
 5. Воробйов В.Д. Оцінка впливу отруйних газів на стан повітря в зоні промислового вибуху гранеміту / В.Д. Воробйов, О.Я. Тверда, Я.С. Коляда // Проблеми охорони праці в Україні: Зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 31. – С. 113-119.
 6. Тверда О.Я. Оцінка впливу процесу механічного подрібнення гірської маси на навколишнє середовище та стан здоров’я працюючих / О.Я. Тверда, Ю.В. Лавриненко // Проблеми охорони праці в Україні: Зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 31. – С. 128-134.
 7. О.О. Вовк, С.В. Зайченко, В.В. Вапнічна Механізм виникнення небезпечних динамічних проявів та ефективні проти сейсмічні заходи / Вісті ДГІ: Вип.№1 (38).-2016.-С.48-53.
 8. О.О. Вовк, С.В. Зайченко Дослідження реологічних параметрів грунтових сумішей під час прогнозування небезпечних динамічних явищ / Уголь Украины.-Вип. 2-2’2016(710).-К.-2016.-С.38-42.
 9. А. О. Дичко, І. О. Ополінський Еколого-економічне обґрунтування впровадження технології отримання біогазу з відходів /А. О. Дичко, І. О. Ополінський // Наукоємні технології. – № 3 (31), 2016. – С.335-339.

Інші публікації

Публікації у закордонних виданнях –8

 1. Н.С. Ремез, Т. А. Осипова, В. В. Вапничная Прогнозирование осадки полигонов твердых бытовых отходов с учетом грунтового основания и статической и динамической пригрузок // Проблемы недропользования. Международный форум-конкурс молодых ученых 20-22 апреля 2016 г. Сборник научн. трудов. Санкт-Петербург, 2016 – С. 144 – 146.
 2. Кофанов А.Е., Ремез Н.С. Уменьшение воздействия автотранспортных средств на окружающую природную средуметодом регулирования свойств моторних топлив // Сборник материалов72-й студенческой научно-технической конференции, 20 – 28 апреля 2016 г. – Минск, 2016. – С. 154 – 157.
 3. Е. В. Кофанова, А. А. Борисов Выбор физико-химических характеристик для контроля качества автомобильных бензинов / Сборник матер. 72-й  студ. науч.-технич. конф. / под общ. ред. Басалай И.А. // БНТУ, Минск, 2016. – С. 124−127.
 4. Е. В. Кофанова, А. А. Борисов, Т.М. Назарова Токсикологическое воздействие выбросов автомобильного транс-порта на окружающую среду и здоровье человека / Сборник матер. 72-й  студ. науч.-технич. конф. / под общ. ред. Басалай И.А. // БНТУ, Минск, 2016. – С. 128−132.
 5. Е. В. Кофанова, Е. Ю. Мишина Усовершенствование первичной переработки нефти методом физико-химического регулирования / Сборник матер. 72-й студ. науч.-технич. конф. / под общ. ред. Басалай И.А. // БНТУ, Минск, 2016. – С. 174−178.
 6. O. Zaporozhets Noise monitoring – main instrument for noise nuisance reduction around the airports nowdays /ISSA-2016 Proceedings, ISBN 978-605-89885-7-6, Istanbul, Turkey, 29 May – 1 June 2016, Paper No ISSA-2016#5 Inv
 7. Zaporozhets , Kateryna Synylo, P. Wiesen, R. Kurtenbuch Comparison of measured and modelled NOx concentrations in plume of aircraft engine for take-off conditions/ ISSA-2016 Proceedings, ISBN 978-605-89885-7-6, Istanbul, Turkey, 29 May – 1 June 2016, Paper No ISSA-2016#89
 8. Кофанов А.Е., Холковский Ю.Р., Ремез Н.С. Прогнозирование изменения природных и природно-техногенных систем дискретно-интерполяционным методом // Сборник материалов 72-й студенческой научно-технической конференции, 20 – 28 апреля 2016 г. –Минск, 2016. – С. 151 – 154.

 

Тези у закордонних виданнях -6

 1. Вовк О.О., Кольцов М.А. Застосування автоматизованих систем моніторингу енерговитрат в Україні / Economics, science, education: integrationan dsynergy: mater. ofinternat. sci. andpract. conf. (Bratislava, 18-21 january 2016).: in 3 -V.3-K.:Publishingoutfit “Centerofeducationalliterature”, 2016.-P.56 1стор.
 2. Вовк О.О., Дядюша Л.О. Зелене будівництво – шлях до екологічносвідомого суспільства Україні / Economics, science, education: integrationan dsynergy: mater. ofinternat. sci. andpract. conf. (Bratislava, 18-21 january 2016).: in 3 -V.3-K.:Publishingoutfit “Centerofeducationalliterature”, 2016.-P.55 1стор.
 3. Вовк О.О., Онищенко А.О. Підготовка висококваліфікованих екологів як один з напрямів на шляху до сталого соціально-економічного розвитку / Economics, science, education: integrationan dsynergy: mater. ofinternat. sci. andpract. conf. (Bratislava, 18-21 january 2016).: in 3 V.-V.3-K.:Publishingoutfit “Centerofeducationalliterature”, 2016. P. 31.
 4. Канар М.О., Олевська Т.В. Використання відходів вуглевидобутку на шахтах Донбасу Україні / Economics, science, education: integrationan dsynergy: mater. ofinternat. sci. andpract. conf. (Bratislava, 18-21 january 2016).: in 3 -V.3-K.:Publishingoutfit “Centerofeducationalliterature”, 2016.-P.61 1стор.
 5. Шевченко В.В., Миколюк А.К. Екологічна вигода суспільству від екологізації хлібопекарської галузі / Economics, science, education: integrationan dsynergy: mater. ofinternat. sci. andpract. conf. (Bratislava, 18-21 january 2016).: in 3 -V.3-K.:Publishingoutfit “Centerofeducationalliterature”, 2016. – Р. 78. 1 стор.
 6. К.К. Ткачук, О.Я. Тверда Місце екології в соціально-економічних відносинах / Materials of International scientific and practical conference «Economics, science, education: integration and synergy», 18-21 January 2016, Bratislava, Slovak Republic. – 2016. – С. 75.

Публікації у вітчизняних виданнях – 4

 1. О. В. Кофанова, О.Ю. Мішина, А. А. Боднар Проблеми ресурсозбереження у нафтопере-робному комплексі країни / Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези допов. VІІ Міжнар. наук.-теор. інтернет-конф. молодих учених, аспірантів, студ., 25 лютого 2016 р. – Хмельницький: ХКТЕІ, 2016. – С. 70−72.
 2. О. В. Кофанова, Д.М. Степанов, О. Є. Кофанов, Ю. М. Лимонник Підвищення екологічної безпеки виробництва та використання біопалива / Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези допов. VІІ Міжнар. наук.-теор. інтернет-конф. молодих учених, аспірантів, студ., 25 лютого 2016 р. – Хмельницький: ХКТЕІ, 2016. – С. 94−96.
 3. О. В. Кофанова, О. Є. Кофанов, О. О. Борисов, Н.С. Ремез Перспективний напрямок ресурсозбереження в автотранспортному комплексі − експрес-облік нафтопродуктів / Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези допов. VІІ Міжнар. наук.-теор. інтернет-конф. молодих учених, аспірантів, студ., 25 лютого 2016 р. – Хмельницький: ХКТЕІ, 2016. – С. 144−146.
 4. Л.А. Павленко, Н.С. Ремез. Оцінка впливу теплового ефекту на температурне поле ґрунтів // «Перспективи розвітку гірничої справи та підземного будівництва». Матеріали VIII міжнародної науково-технічної конференції  «Енергетика. Екологія.  Людина» (конференція молодих вчених –аспірантів і магістрантів) – Київ, 2016.- Вип. 7.- С. 49 -54.

Тези доповідей на конференціях – 65

 1. О. В. Кофанова Критерії відбору змісту професійної підготовки майбутніх фахівців-екологів / Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку: тези доповідей VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 16-17 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С. 509−512. − Режим доступу: http://www.xktei.km.ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferenciyi/programa-ta-zbirnik-tez-16-17052016.htm
 2. О. В. Кофанова, Т.М. Назарова Якість фундаментальної освіти − запорука конкурентоспроможності майбутнього аипускника вищого навчального закладу / Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку: тези доповідей VІІ Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф., 16-17 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С. 512−513. − Режим доступу: http://www.xktei.km.ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferenciyi/programa-ta-zbirnik-tez-16-17052016.htm.
 3. О. В. Кофанова Концептуальні підходи щодо вдосконалення екологічної освіти у вищому навчальному закладі / Четверта міжнар. наук.-практ. конф. “Відкриті еволюціонуючі систе-ми” (20−21 травня 2016 р.). Збірник праць: Частина 1. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України  НАІ. − 2016. − С. 28−31. − [Електрон-ний ресурс]. − Режим доступу: http://en. calameo.com/books/00316837267f8c19dcfe3.
 4. Василевський Д. Екологічні проблеми промислового комплексу в Україні / ХХV Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» 29-30квітня 2016р., Переяслав – Хмельницький, 2016. –С.35-36.                                    2стор
 5. Serbinova L., Yevtushenko The study of the intensity of dust emission by crushing equipment from technical parameters of grinding food raw materials / 8th Central European Congress on Food 2016 grinding food raw materials // 8th Central European Congress on Food 2016 — Food Science for Well-being (CEFood 2016): Book of Abstracts. — 23-26 May 2016. — K.: NUFT, 2016. – P. 281.
 6. Ремез Н.С., Осіпова Т.А. Прогнозування осідань полігонів твердих побутових відходів з урахуванням ґрунтової основи та привантаження // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 4.
 7. Шмарін С.Л., Ремез Н.С. Тенденції впровадження систем утилізації звалищного газу на полігонах твердих побутових відходів в Україні // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 29-31.
 8. Ремез Н.С., Бойко А.Г. Зменшення витрати водних ресурсів за рахунок використання насадок для економії води // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 46.
 9. Garcia, N.Zukova, S.Zaychenko What are the problems associated with rapid urban growth // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина» – Київ, 2016. С. 33-34
 10. Н.І.Жукова, О.С.Шоботова Моделювання впливу гальванічного виробництва на довкілля при разовому скиді стічних вод// Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 9-10.
 11. А.І. Крючков, Н.О. Андрущенко N-характеристики розвитку тріщини в гірських породах // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 11.
 12. А.І. Крючков, Л.П. Кобилинська Вплив зміни температури на швидкість сейсмічних хвиль по глибині промерзання грунтового масиву // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 80-81.
 13. А.І. Крючков, М.О. Мельничук Ентропійний критерій як міра стійкості бортів кар’єра // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 90-91.
 14. С.П.Пушкін, О.С.Лоб Перспективи використання малородючих земель України для вирощування “енергетичних лісів” // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 41.
 15. С.П. Пушкін, Д.С. Соколенко Комплексне сортування твердих побутових відходів з механізованим вилученням утильних компонентів для використання в якості енергетичного палива // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 17
 16. С.П. Пушкін, О.С. Білоус Вибір та обґрунтування заходів по зменшенню викидів при абразивоструйній обробці металовиробів на ДП «Захист» // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.70.
 17. Воробйов В.Д., Тверда О.Я., Сергієнко М.І., О. Аль-Карагулі Аналіз розвитку наукових основ технологічних процесів при розробці нерудних корисних копалин // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.86-88.
 18. Сергієнко М.І., Малахова Н.С.Ефективність переробки органічних відходів за допомогою вермітехнологій // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 7.
 19. Сергієнко М.І., Ярмошик І.М. Перспектива та екологічні проблеми видобутку бурштину // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.12.
 20. Олефір А.О., Сергієнко М.І. Контроль витрат палива ГТМК на відкритих гірничих роботах // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 20-21.
 21. Дядюша Л.О., Сергієнко М.І. Ефективність впровадження і використання принципів архітектурно-просторового формування екологічно чистого житла // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.42-43.
 22. Борушко К.В., Сергієнко М.І. Мінімізація негативного впливу роботи хімічного підприємства на навколишнє середовище // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 27.
 23. Третьяков В.Д., Сергієнко М.І. Підвищення ефективності БВР на кар’єрах з застосуванням новітньої бурової техніки // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 61.
 24. Сібуров Г.С., Литвинчук І.А., Сергієнко М.І., Техніко-економічна та екологічна ефективність застосування екскаваторів з дизельним та електричним приводом на відкритих гірничих роботах // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.65.
 25. Ляшенко О.В., Бойчун Т.Ю., Сергієнко М. І. Екологічні аспекти використання електромобілів в Україні // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.56.
 26. Мальцева Ю.С., Сергієнко М.І., Косенко Т.В. Вплив вибухових робіт у залізорудних шахтах Криворізького басейну на стійкість денної поверхні // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.38.
 27. М.І. Сергієнко, В.Г. Смоляр Обгрунтувіання та вибір енергозберігаючих і екологічно безпечних електричних ламп освітлення // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 45.
 28. О.Я. Тверда, І.В. Косяк Очистка стічних вод та утилізація сироватки з утворенням біогазу на підприємствах з виробництва молочних продуктів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.23.
 29. В.В. Колочинська В.В., М.І. Сергієнко Волинський край і перспективи його розвитку // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.71.
 30. О.Я. Тверда, О.В. Петренко Застосування технології безвідходного виробництва для обігріву виробничих приміщень на підприємстві ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.79.
 31. О.І. Висоцький, І.Ю. Короленко Еколого-економічні пріорітети у вирішенні проблем відходів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.48-50.
 32. В.Д. Воробйов, О.С. Шоботова Ресурсозберігаюча технологія очистки стічних вод // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.5.
 33. O. Vovk, Adeniyi Christiana Oluwatosin The changing sea // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.6.
 34. O. Vovk, M.A. Koltsov Proposal of creating the processing plant of marine debris directlyat the pollution zone // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.15.
 35. О.О. Вовк, М.С. Коверга Комплексний підхід до вирішення проблеми роздільного збору ТПВ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.16.
 36. О.О. Вовк, В.С. Ільяш Підвищення ефективності очищення стічних вод пивоварного заводу // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.55.
 37. О.О. Вовк, В.А.Гладишева Generation of alternative energy from aquabiomass // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.59-60.
 38. О.О. Вовк, А.О. Онищенко Отримання альтернативного палива з аквамаси // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. C. 89-90.
 39. А.І. Крючков, А.І. Бахтин Закономірність швидкості розповсюдження повздовжних сейсмічних хвиль в залежності від температури та вологості гірських порід // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.13-14.
 40. Т.В.Гребенюк, О.І. Гончарук Оцінка технології очищення стічних вод фармацевтичних підприємств // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.19.
 41. Т.В.Гребенюк, Гончарук О.І Обгрунтування необхідності екологізації фармацевтичних підприємств // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.22.
 42. Т.В.Гребенюк, В.В.Шевченко Проблема утилізації гальванічний відходів на філії ДП «Антонов» // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.44.
 43. Т.В.Гребенюк, А.К. Миколюк Технології пилоподавлення в зерновому сегменті агропромисловості // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С.47.
 44. І.О. Ополінський, А.О. Дичко Еколого-економічна оцінка анаеробних технологій переробки органічних відходів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 28.
 45. А.О. Дичко, Г.В. Константиненко Модернізація системи очистки води рибоводного підприємства // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 72.
 46. В.С. Козьяков, Д.В. Адаменко Утилізація відходів деревини // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 62.
 47. В.С. Козьяков, М.В. Лугових Аналіз методів уловлювання дрібних частинок високої дисперсності на промислових підприємствах // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 53-54.
 48. В.С. Козьяков, М.В. Лугових Коагуляція аерозольних частинок за допомогою ультразвуку // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 31-32.
 49. В.С. Козьяков Геоаномальні зони як екологічний фактор // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 69.
 50. В.Д.Воробйов, Н.І.Жукова, А.В.Федчик Аналіз досвіду видобутку блочного природного каменю в кар’єрах будматеріалів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 78-79.;
 51. О.О.Вовк, Н.І.Жукова, А.М.Каледіна Методи переробки зброджених осадів очисних споруд // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 74-76.
 52. Н.І. Жукова Розрахунок внутрішньосвердловинних уповільнень у роззосереджених зарядах при обгрунтуванні сейсмобезпечних параметрів вибухів у закарстованих породах // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 35-36
 53. А.І. Крючков, А.М. Нурібеков Вплив глибини залягання на пружні властивості гірських порід // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 39-40.
 54. А.І. Крючков, Л.І. Євтєєва, К.В. Пестова Залежність продуктивності копання екскаватора типу ЕКГ від коливань та обмежень швидкості копання // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 51-52
 55. К.В.Дарчук, О.Г.Лемешко Аналіз впливу ливарного виробництва на навколишнє середовище // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 36-37.
 56. Т.Ю.Бойчун, О.В.Ляшенко, О.Г.Лемешко Вторинна переробка продуктів масового вживання // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 84-85.
 57. О.І.Висоцький, А.М.Мельник Фармацефтичні відходи в Україні // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. C.63-64.
 58. О.І. Висоцький, В.В. Колочинська Енергія вітру як перспективний напрям розвитку енергетики Укрраїни // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. C.57-58
 59. В.Д. Воробйов, А.М. Каледіна Розробка математичної моделі визначення дози кальцієвого матеріалу для вилучення іонів важких металів зі зброженого осаду // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. C. 25-26
 60. Н.І. Жукова, Б.Р. Петрачков Встановлення ефективності застосування вибухових речовин із рідким наповнювачем // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів».27 квітня 2016р. – Житомир:ЖДТУ, 2016. С. 28-32.
 61. Єремєєв, І.С. Проблеми управління процесами біологічного очищення стічних вод [Текст] / І. С. Єремєєв, А. О. Дичко // Розвиток креативного публічного управління: матер. міжнар. наук.- наук.-практ. конф. – К.: АМУ, 2016. – С.324-326.
 62. Ополинский, И.О. Эколого-экономическое обоснование утилизации отходов для снижения риска техногенно опасных ситуаций [Текст] // И. О. Ополинский, А. О. Дичко // Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы: матер. междунар. науч.-практ. конф. – Минск: КИИ, 2016. – С. 22-23.
 63. Жукова Н.І., Васильчук О.С., Логвінюк В.А Підсилення дії вибуху в підошві уступу // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів».27 квітня 2016р. – Житомир:ЖДТУ.–С. 43-45.
 64. Гребенюк Т.В., Онисимчук Т.М. Аналіз стуменевих способів дезактивації поверхонь // Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство» (12-13 травня 2016р., м.Київ) – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 89.
 65. Косяк І.В., Олевська Т.В. Проблема утворення відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів та методи їх утилізації на філії районного дорожнього управління / І Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку» 15-16 квітня 2016р., Харків,2016. С. 44-50.
 66. Поклад К.П. Установка для исследования процесса концентрирования биологически активных веществ (БАВ) / ХХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука і інновації» 30-31 січня 2016р., м. Чернівці. С. 13-14.
 67. Поклад К.П. Математическое моделирование процес сов очистки шахтной воды / «Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє»: результати ХІІІ Міжнародної конференції (01 березня 2016р.), м. Київ, НПЦ ім. М.П. Драгоманова, Науково-дослідницький центр «Слов’янський світ»
 68. Косяк І.В. Проектування заходів очистки стічних вод та утилізації сироватки з утворенням біогазу на молокопереробному підприємстві / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього» 4-5 березня 2016р. – м. Київ, Наукове партнерство «Центр наукових технологій». С. 56-60.

Доповіді на конференціях – 74

Закордонних – 6

 1. А. А. Борисов, Кофанова О.В. Выбор физико-химических характеристик для контроля качества автомобильных бензинов / 72-я студенческая  научно-техническая  конференция.20.04.2016.- Республіка Белорусь; Мінськ.
 2. А. А. Борисов, Кофанова О.В., Т. М. Назарова Токсикологическое воздействие выбросов автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье человека / 72-я студенческая  научно-техническая  конференция.20.04.2016.- Республіка Белорусь; Мінськ
 3. Е. Ю. Мишина, Кофанова О.В. Усовершенствование первичной переработки нефти методом физико-химического регулирования / 72-я студенческая  научно-техническая  конференция.20.04.2016.- Республіка Белорусь; Мінськ.
 4. Ткачук К.К., Тверда О.Я. Місце екології в соціально-економічних відносинах / International scientific and practical conference «Economics, science, education: integration and synergy»; – Братислава, Словацька республіка; 20.01.2016.
 5. Кофанов А.Е., Холковский Ю.Р., Ремез Н.С. Прогнозирование изменения природных и природно-техногенных систем дискретно-интерполяционным методом закордонних / ; 72-я студенческая  научно-техническая  конференция.20.04.2016.- Республіка Белорусь; Мінськ.
 6. Канар М.О., Олевська Т.В. Використання відходів вуглевидобутку на шахтах Донбасу Україні / Economics, science, education: integrationandsynergy: mater. ofinternat. sci. andpract. conf. (Bratislava,18-21 january 2016).: in 3 V. – V.3: Publishingoutfit “Centerofeducationalliterature”, 2016.

Міжнародних-64

 1. Гребенюк Т.В., Онисимчук Т.М. Аналіз стуменевих способів дезактивації поверхонь // ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» – м.Київ; 12-13 травня 2016р.
 2. Єремєєв І. С., Дичко А. О. Проблеми управління процесами біологічного очищення стічних вод./ Розвиток креативного публічного управління: міжнародна науково-практична  конференція. – Київ, АМУ; 08.04.2016.
 1. Ополінський І.О., Дичко А.О. Еколого-економічна оцінка технологій анаеробної переробки біомаси Міжнародна науково-практична конференція “Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності”; – Черкаси, СУЕМ; 20.04.2016.
 2. О. В. Кофанова Критерії відбору змісту професійної підготовки майбутніх фахівців-екологів // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку: тези доповідей VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 16-17 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С. 509-
 3. О. В. Кофанова, Т. М. Назарова Якість фундаментальної освіти запорука конкурентоспроможності майбутнього випускника вищого навчального закладу / Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку; – Хмельницький;  05.2016.
 4. Мейш В.Ф., Павлюк А.В. До чисельного розв’язку динамічних задач теорії тришарових циліндричних оболонок еліптичного перерізу з поперечним дискретним наповнювачем / III Международной научно – практической конференции; – Одеса; 17.05.2016
 5. Мейш В.Ф., Савчук С.Г. Порівняльний аналіз чисельних та аналітичних розв’язків задач теорії дискретно – підкріплених оболонок при нестаціонарних навантаженнях міжнародних / III Международной научно – практической конференции. -Одеса; 17.05.2016
 6. Мейш В.Ф., Павлюк А.В. Вынужденные колебания трехслойных эллиптических оболочек поперечного сечения с поперечным дискретным ребристым наполнителем / Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми технічної механіки – 2016»; – Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Київ ; 18.04.2016
 7. Мейш В.Ф., Белов Е.Д. К постановке динамических задач теории оболочек типа эллиптического параболоида /Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми технічної механіки – 2016; – Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Київ; 17.04.2016
 8. Serbinova L., Yevtushenko The study of the intensity of dust emission by crushing equipment from technical parameters of grinding food raw materials / 8th Central European Congress on Food 2016 grinding food raw materials // 8th Central European Congress on Food 2016 — Food Science for Well-being (CEFood 2016): Book of Abstracts. — 23-26 May 2016. — K.: NUFT, 2016.
 9. Ремез Н.С., Осіпова Т.А. Прогнозування осідань полігонів твердих побутових відходів з урахуванням ґрунтової основи та привантаження // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 10. Шмарін С.Л., Ремез Н.С. Тенденції впровадження систем утилізації звалищного газу на полігонах твердих побутових відходів в Україні // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 11. Ремез Н.С., Бойко А.Г. Зменшення витрати водних ресурсів за рахунок використання насадок для економії води // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 12. Garcia, N.Zukova, S.Zaychenko What are the problems associated with rapid urban growth // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 13. Н.І.Жукова, О.С.Шоботова Моделювання впливу гальванічного виробництва на довкілля при разовому скиді стічних вод// VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 14. А.І. Крючков, Н.О. Андрущенко N-характеристики розвитку тріщини в гірських породах // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. С. 11.
 15. А.І. Крючков, Л.П. Кобилинська Вплив зміни температури на швидкість сейсмічних хвиль по глибині промерзання грунтового масиву // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 16. А.І. Крючков, М.О. Мельничук Ентропійний критерій як міра стійкості бортів кар’єра // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 17. С.П.Пушкін, О.С.Лоб Перспективи використання малородючих земель України для вирощування “енергетичних лісів” // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 18. С.П. Пушкін, Д.С. Соколенко Комплексне сортування твердих побутових відходів з механізованим вилученням утильних компонентів для використання в якості енергетичного палива // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 19. С.П. Пушкін, О.С. Білоус Вибір та обґрунтування заходів по зменшенню викидів при абразивоструйній обробці металовиробів на ДП «Захист» // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 20. Воробйов В.Д., Тверда О.Я., Сергієнко М.І., О. Аль-Карагулі Аналіз розвитку наукових основ технологічних процесів при розробці нерудних корисних копалин // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 21. Сергієнко М.І., Малахова Н.С.Ефективність переробки органічних відходів за допомогою вермітехнологій // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 22. Сергієнко М.І., Ярмошик І.М. Перспектива та екологічні проблеми видобутку бурштину // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 23. Олефір А.О., Сергієнко М.І. Контроль витрат палива ГТМК на відкритих гірничих роботах // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 24. Дядюша Л.О., Сергієнко М.І. Ефективність впровадження і використання принципів архітектурно-просторового формування екологічно чистого житла // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 25. Борушко К.В., Сергієнко М.І. Мінімізація негативного впливу роботи хімічного підприємства на навколишнє середовище // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 26. Третьяков В.Д., Сергієнко М.І. Підвищення ефективності БВР на кар’єрах з застосуванням новітньої бурової техніки // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 27. Сібуров Г.С., Литвинчук І.А., Сергієнко М.І., Техніко-економічна та екологічна ефективність застосування екскаваторів з дизельним та електричним приводом на відкритих гірничих роботах // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 28. Ляшенко О.В., Бойчун Т.Ю., Сергієнко М. І. Екологічні аспекти використання електромобілів в Україні // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 29. Мальцева Ю.С., Сергієнко М.І., Косенко Т.В. Вплив вибухових робіт у залізорудних шахтах Криворізького басейну на стійкість денної поверхні // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 30. М.І. Сергієнко, В.Г. Смоляр Обгрунтувіання та вибір енергозберігаючих і екологічно безпечних електричних ламп освітлення // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 31. О.Я. Тверда, І.В. Косяк Очистка стічних вод та утилізація сироватки з утворенням біогазу на підприємствах з виробництва молочних продуктів // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 32. В.В. Колочинська В.В., М.І. Сергієнко Волинський край і перспективи його розвитку // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 33. О.Я. Тверда, О.В. Петренко Застосування технології безвідходного виробництва для обігріву виробничих приміщень на підприємстві ПАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 34. О.І. Висоцький, І.Ю. Короленко Еколого-економічні пріорітети у вирішенні проблем відходів // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 35. В.Д. Воробйов, О.С. Шоботова Ресурсозберігаюча технологія очистки стічних вод // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 36. O. Vovk, Adeniyi Christiana Oluwatosin The changing sea // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 37. O. Vovk, M.A. Koltsov Proposal of creating the processing plant of marine debris directlyat the pollution zone // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 38. О.О. Вовк, М.С. Коверга Комплексний підхід до вирішення проблеми роздільного збору ТПВ // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 39. О.О. Вовк, В.С. Ільяш Підвищення ефективності очищення стічних вод пивоварного заводу // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 40. О.О. Вовк, В.А.Гладишева Generation of alternative energy from aquabiomass // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 41. О.О. Вовк, А.О. Онищенко Отримання альтернативного палива з аквамаси // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. C. 89-90.
 42. А.І. Крючков, А.І. Бахтин Закономірність швидкості розповсюдження повздовжних сейсмічних хвиль в залежності від температури та вологості гірських порід // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 43. Т.В.Гребенюк, О.І. Гончарук Оцінка технології очищення стічних вод фармацевтичних підприємств // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 44. Т.В.Гребенюк, Гончарук О.І Обгрунтування необхідності екологізації фармацевтичних підприємств // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 45. Т.В.Гребенюк, В.В.Шевченко Проблема утилізації гальванічний відходів на філії ДП «Антонов» // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 46. Т.В.Гребенюк, А.К. Миколюк Технології пилоподавлення в зерновому сегменті агропромисловості // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 47. І.О. Ополінський, А.О. Дичко Еколого-економічна оцінка анаеробних технологій переробки органічних відходів // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 48. А.О. Дичко, Г.В. Константиненко Модернізація системи очистки води рибоводного підприємства // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 49. В.С. Козьяков, Д.В. Адаменко Утилізація відходів деревини // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 50. В.С. Козьяков, М.В. Лугових Аналіз методів уловлювання дрібних частинок високої дисперсності на промислових підприємствах // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 51. В.С. Козьяков, М.В. Лугових Коагуляція аерозольних частинок за допомогою ультразвуку // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 52. В.С. Козьяков Геоаномальні зони як екологічний фактор // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 53. В.Д.Воробйов, Н.І.Жукова, А.В.Федчик Аналіз досвіду видобутку блочного природного каменю в кар’єрах будматеріалів // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 54. О.О.Вовк, Н.І.Жукова, А.М.Каледіна Методи переробки зброджених осадів очисних споруд // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 55. Н.І. Жукова Розрахунок внутрішньосвердловинних уповільнень у роззосереджених зарядах при обгрунтуванні сейсмобезпечних параметрів вибухів у закарстованих породах // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 56. А.І. Крючков, А.М. Нурібеков Вплив глибини залягання на пружні властивості гірських порід // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 57. А.І. Крючков, Л.І. Євтєєва, К.В. Пестова Залежність продуктивності копання екскаватора типу ЕКГ від коливань та обмежень швидкості копання // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 58. К.В.Дарчук, О.Г.Лемешко Аналіз впливу ливарного виробництва на навколишнє середовище // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 59. Т.Ю.Бойчун, О.В.Ляшенко, О.Г.Лемешко Вторинна переробка продуктів масового вживання // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 60. О.І.Висоцький, А.М.Мельник Фармацефтичні відходи в Україні // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 61. О.І. Висоцький, В.В. Колочинська Енергія вітру, як перспективний напрям розвитку енергетики Укрраїни // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 62. В.Д. Воробйов, А.М. Каледіна Розробка математичної моделі визначення дози кальцієвого матеріалу для вилучення іонів важких металів зі зброженого осаду // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Енергетика. Екологія. Людина». 28-29 квітня 2016р.
 63. Поклад К.П. Установка для исследования процесса концентрирования биологически активных веществ (БАВ) / ХХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука і інновації» 30-31 січня 2016р., м. Чернівці.
 1. Поклад К.П. Математическое моделирование процес сов очистки шахтной воды / «Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє»: результати ХІІІ Міжнародної конференції (01 березня 2016р.), м. Київ, НПЦ ім. М.П. Драгоманова, Науково-дослідницький центр «Слов’янський світ»

Всеукраїнські-4

 1. Жукова Н.І., Васильчук О.С., Логвінюк В.А Підсилення дії вибуху в підошві уступу // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів».27 квітня 2016р. – Житомир:ЖДТУ.
 2. Н.І. Жукова, Б.Р. Петрачков Встановлення ефективності застосування вибухових речовин із рідким наповнювачем // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів».27 квітня 2016р. – Житомир:ЖДТУ, 2016.
 3. Косяк І.В., Олевська Т.В. Проблема утворення відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів та методи їх утилізації на філії районного дорожнього управління / І Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку» 15-16 квітня 2016р., Харків,2016. С. 44-50.
 4. Ю.А. Давиденко, О.Я. Тверда Дослідження та поліпшення стану атмосферного повітря в районах розміщення відвалів кар’єрів / Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів»; – ЖДТУ, Житомир;  27.04.2016.
 5. Косяк І.В. Проектування заходів очистки стічних вод та утилізації сироватки з утворенням біогазу на молокопереробному підприємстві / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього» 4-5 березня 2016р. – м. Київ, Наукове партнерство «Центр наукових технологій»

Монографії 2

 1. Кофанова О. В. Економічні та виробничо-економічні системи в координатах сталого розвитку: Колективна монографія / За ред. А.О. Касич, М.М. Хоменко – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2015. – 228 с. (С. 8 ) протокол метод. ради № 5; дата 19.03.2015.
 2. Вовк О.О (мол.)., Ісаєнко В.М. Кравець В.Г., Ремез Н.С., Вовк О.О. Вплив техногенних динамічних процесів на стан природних і інженерних об’єктів. – Київ: Вид-во Національного державного педагогічного університету ім. Драгоманова, 2014. – 404 с. українською мовою; № протокола метод. ради 10; дата 28.05.2014.

Підручники – 1

 1. Основи охорони праці. Підручник Ткачук К.Н.,Зацарний В.В.,Зеркалов В.Д., Козьяков В.С.,Митюк Л.О.,Полукаров Ю.О., Луц Т.Е., Основа, Київ, 2014, 456 с. . протокол метод. ради; № 1/11-18234; дата 27.11.2013.

Навчальні посібники – 3

 1. Олевська Т.В., Колунаєв Є.В., Козьяков В.С.Атлас мінералів. Навч. посібник Електронне видання,168 с. українською мовою; № протокола метод. ради 11; дата 26.05.2015.
 2. О.О. Вовк, А.Є. Гай, Т.В. Саєнко, О.М. Тихенко Нормування антропогенного навантаження на природне середовище. -К.: НАУ, 2014.-140 с.
 3. Самойленко Н. М.,Байрачний В.Б., Шапорев В.П.,Кофанова О.В. Каклаускас А.та ін. Екологічно сталий розвиток міст. Навчальний посібник рос. мовою, под ред. Н. Н. Самойленко.– Х.: “Щедра садиба плюс”, 2015. – 220 с. (С. 65−70). В рамках Проекту CENEAST- Реформирование программ в сфере градостроительства на пространстве Восточного соседства (Tempus).

Патенти – 5

 1. Патент України на корисну модель МПК B08B 9/00 № 83788 Спосіб захисту електричних двигунів змінного струму / Лєбєдєв М.М; заявники та патентовласники – автори. Бюлетень “Промислова власнiсть”, №17, 2014 дата 21.08.2014.
 2. Ткачук Костянтин Костянтинович (UA),  Дичко Аліна Олегівна (UA), Євтєєва Любов Іванівна (UA), Ополінський Ігор Олегович (UA) (54) СПОСІБ  ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ  ЗАБРУДНЕНЬ СТІЧНИХ ВОД У БІОГАЗ  (21)  Номер заявки:  u 2015 00905 (22)  Дата подання заявки:  05.02.2015  (24)  Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.07.2015 (46)  Публікація відомостей про видачу патенту: 10.07.2015, Бюл.№ 13.
 3. Патент на корисну модель № 95751 Україна, Реєстр. 12.01.2015 Спосіб отримання компонента палив для повітряно-реактивних двигунів із сировини рослинного походження / Вовк О.О., Бойченко С.В., Яковлева А.В.
 4. Патент на корисну модель № 99697 Україна, Реєстр. 25.06.2015 Спосіб визначення координат зародження обємних сейсм.хвиль навкруги вогнища/ Бойко В.В., Вовк О.О., Бойченко С.В., Шевчук Н.А.
 5. Патент на корисну модель № 101644 Україна, Реєстр. 25.09.2015 Спосіб електрохімічного тампонажу гірничих порід / Кравець В.Г.,Зайченко С.В., Йожиков А.В., Вовк О.О.

Методичні вказівки та конспекти лекцій (електронний ресурс) –5

 1. Жукова Н.І. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни “Інженерна екологія”” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” 6.040106″Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (32 стор.); гриф факультету (інституту); № протокола Ради 9; дата отримання грифу 27.04.2015.
 2. Кофанова О.В. Основи екології: термінологічний словник-довідник для студентів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (217стор).; Методична рада НТУУ «КПІ»; № сертифікату Е13/14 157; дата 26.05.2014.
 3. Кофанова О.В. Конспект лекцій з дисципліни “Урбоекологія” “Електрохімічні процеси поряд з нами” для студ. напряму підготов. 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (56 стор.).  Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ “КПІ” ; № сертифікату прот. Ради ІЕЕ № 11.; дата 26.05.2014.
 4. В. Ф. Мейш., Т.А. Осіпова, Н. С. Ремез Кратні та криволінійні інтеграли [Електронний ресурс] : методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Спеціальні розділи вищої математики» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Ф. Мейш., Т.А. Осіпова, Н. С. Ремез – Електронні текстові дані (1 файл: 16,2 Мбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 32 с. – Назва з екрана. – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11693.; гриф факультету (інституту); № протокола  Ради 10; дата отримання грифу 25.05.2015.
 5. Ткачук К. Н. Управление разрушением горных пород взрывом на карьерах [эл.изд-е] / Ткачук К. Н., Ткачук К. К., Твердая О. Я. — К.: Основа, 2015. — 262 с.; Назва органа сертифікації: Вчена рада ІЕЕ НТУУ “КПІ”; № сертифікату 7; дата 23.02.2015.

Фахові публікації – 56.

Публікації, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS, INSPEC та інших) – 21

 1. О.О.Вовк. Ефективні мікроорганізми / О.О.Вовк, Р.А.Кравчук // Енергетика, економіка, технології, екологія: наук. журнал.-2015.-Вип.1(39).-С.110-114. 4
 2. О.О. Вовк, A. Iakovlieva, H. Kuszewski Experimental study on antiwear properties for blends of jet fuel with bio-components derived from rapeseed oil / Східно-європейський журнал передових технологій.-5/8(77).-2015.-С.20-29. 10
 3. Vorobev V. Interrelation breakup parameters of Rock mass with the Derection dreakage explosive Working off of Hing Ledges in the Quarries / Vorobev , Tverda O. // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва: Науково-виробничий журнал: Кременчуцький національнийуніверситет імені Михайла Остроградського. –  Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 1(15).– С.63 – 74. 11
 4. Н.С. Ремез, В.В. Вапнічна, Д.А.Ремез, С.О. Крайчук Взаємодія сейсмовибухових хвиль з грунтовим масивом при миттєвому та короткоуповільненому підриванні / Н.С. Ремез, В.В. Вапнічна, Д.А. Ремез, С.О. Крайчук// Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології  гірничого виробництва: Науково-виробничий журнал: Кременчуцький національнийуніверситет імені Михайла Остроградського. –  Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 1(15). – С.53-63.10
 5. В. В. Воробьев, С. П. Киба, А. Г. Демьяненко Динамика упругих систем в инерционном поле подвижных загрузок с позицій информациологии /В. В. Воробьев, С. П. Киба, А. Г. Демьяненко// Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва: Науково-виробничий журнал: Кременчуцький національнийуніверситет імені Михайла Остроградського. –  Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 1(15).– С.74-84. 10
 6. Terentiev, M. Sergienko Justification of energy – savin technology in the factory for the production of crushed stone / O. Terentiev, M. Sergienko// Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва: Науково-виробничий журнал: Кременчуцький національнийуніверситет імені Михайла Остроградського. –  Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 1(15).– С.106-114. 8
 7. Воробьев В.Д. Оценка скорости движения при взрывах скваженных зарядов во взаимодействия с результатом дробления горных пород / Воробьев В.Д., Крючков А.И., Тверда О.Я. // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва: 3б. наук. Праць. 2014. – Вип. 1/2014 (13). – С. 11-19. 8
 8. Твердая О.Я. Повышение качества дробления трещиноватых скальных пород за счет оптимального направления отбойки скваженными зарядами / О.Я. Твердая, Воробьев В.Д. // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва – Науково-виробничий журнал: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Випуск 2(14). – С. 13-22. 9
 9. Dychko A.O. Methodology of Management of Sustainability of Wastewater Treatment Enterprises / Mechanismus der Nachhaltigen Entwicklung. Nurnberg: Verlag SWG imex GmbH. 2014.- p.186-192. 6
 10. Н.І. Жукова Сейсмобезпека будівель та карстових порожнин під ними від проведення підривних робіт у кар’єрах / Н.І. Жукова, В.В. Бойко, А.О. Кузьменко,О.М. Чала / Вісник КрНУ. – 2015 .-Вип 2/2015 (91). – Кременчуг , 2015 – С 82-89 . 7
 11. Кофанова О.В. Влияние свойств растворителя на коррегированную предельную молярную электропроводность солей меди(ІІ).Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ”: Збірн. наук. праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях.  Х.: НТУ “ХПІ”.    № 14(1123).  С. 65-70. 6
 12. Крючков А.І. Вплив швидкості копання гірських порід ковшом екскаватора на їх опір копанню / А.І. Крючков, Л.І. Євтєєва // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва – Науково-виробничий журнал: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Випуск 2(14).  – С. 97-103. 6
 13. Kruchkov A. Optimization of soil digging ba scoop of power-shovel with energing intensity criterion / A. Kruchkov , L. Yevtieieva // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва: Науково-виробничий журнал: Кременчуцький національнийуніверситет імені Михайла Остроградського. –  Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 1(15). С. 84-89. 5
 14. Сергієнко М.І., Бондаренко М.В. Виробництво паливних брикетів із відходів активного мулу / Сергієнко М.І., Бондаренко М.В. // Вісник КрНУ. – 2015 .-Вип 1/2015 ч.2 (90). – Кременчуг , 2015 – С 128-133. 5
 15. Т. А. Осипова, Н. С. Ремез Прогнозирование выхода биогаза и темпеатуры полигона твердых бытовых отходов на основе математического моделирования / Т. А. Осипова, Н. С. Ремез // Вісник КрНУ. – 2015 .-Вип 3/2015 ч.1 (92). – Кременчуг , 2015 – С 144-150 . 6
 16. Кофанова Е.В. Кондуктометрическое изучение процессов ионной ассоциации и ионной миграции в растворах несимметричных электролитов / Ilmiy Axborotnoma: научный вестник. − 2015. − 3-son (91). − С. 86−94. (м. Самарканд, Узбекистан). 9
 17. Кофанова Е.В., Кофанов А. Е. Меры по ресурсосбережению в сфере использования моторного топлива / Сборн. трудов Между-нар. науч.-технич. конф. “Промышленная экология”/ под общ. ред. Басалай И.А. // БНТУ, Минск, 2015. − С. 141−144.4
 18. Кофанов О. Є., Кофанова О. В. Уменьшение токсичности выхлопных газов автомобилей как способ сохранения экологического равновесия урбоэкосистемы / “Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики” − 10-я Междунар. конф. по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики (6−7.11.14). Матер. конф.: ТулГУ, Тула, 2014, Т 2, С. 311−315. Режим доступа: http://tsu.tula.ru/gs/science/conf/. − Назва з екрана, Кофанов О. Є., Кофанова О. В.
 19. Кофанова Е.В. А. И. Василькевич, Кофанов А.Е., Степанов Д.Н. Ресурсосберегающая малоотходная технология производства биоди-зельного топлива / Горная механика и машиностроение. − 2015. − № 2. − С. 96−102 (м. Мінськ, Республіка Білорусь). 7
 20. Ремез Н.С., Осипова Т.А. Прогнозирование использования полигонов ТБО в качестве основания сооружения // ISJ Theoretical & Applied Science 7 (27) 2015, pp. 34 – 39 (входить до міжнародних науково-метрічної баз даних SCIENTIFIC INDEXING SERVOCE (USA), Cite Factor (USA) – Directory Indexing of International Research Journals, Global Impact Factor (Australia).
 21. Iakovlieva. Improvement of technology of jet fuels biocomponents production / A.Iakovlieva, O.Vovk, K.Lejda, S.Boiychenko, H.Kuszewski //International Scientific Jornal Theoretical and Applied Science.-Issue 11.-Vol.:19.-2014.-P.44-50.

Інші фахові публікації – 45

 1. О.О. Вовк Методи запобігання та локалізації небезпечних сейсмодинамічних проявів під час ведення гірничовидобувних робіт / О.О. Вовк // Уголь Украины.-Вип. 3-4’2015(699-700).-К.-2015.-С.26-32. 6
 2. Вовк О.О. Сейсмобезопасность поверхностных и подземных сооружений при горных ударах и подземных взрывах / О.О. Вовк // Уголь Украины: Ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал. -К.:ГП «Институт «УкрНИИпроект»», 2014.-Вип.3(687).-С.22-26 4
 3. Вовк О.О. Некоторые вопросы сейсмобезопасности подземных и поверхностных сооружений при внезапных динамических проявлениях / Вовк О.А., Шевчук Н.А., Ткачук К.Н.// Вісник НТУУ «КПІ».- 2014. – Вип.24.- С.11-19. 8
 4. О.О. Вовк Исследование параметров движения поверхностных волн для повышения сейсмобезопасности поверхностных объектов / О.О. Вовк, Н.А. Шевчук // Вісник НТУУ «КПІ»: Серія «Гірництво».-Вип.26.-К.-2014.-С.5-16. 11
 5. О.О. Вовк Дослідження механізму виникнення сейсмічних коливань для підвищення ефективності протисейсмічних заходів / О.О. Вовк // Уголь Украины.-Вип. 11’2014 (695).-К.-2014.-С.22-25. 3
 6. О.О. Вовк, Р.А.Кравчук Еффетивні мікроорганізми / Енергетика, економіка, технології, екологія: наук. журнал.-2015.-Вип.1(39).-С.110-114. 5
 7. О.О. Вовк, Яковлєва А., Бойченко С., Лейда К. Дослідження протизносних властивостей палив для ПРД на рослинно-мінеральній основі / Проблеми тертя та зношування. – №2(67).–2015.–с.53–59. 7
 8. О.О. Вовк, Яковлєва А., Бойченко С., Лейда К., Кужевський Х. Вплив добавок естерів ріпакової олії до складу палива для ПРД на деякі показники його якості / Systems and means of motor transport.- Seria: Transport. Monografia № 6 – 2015.-S.233-238. 6
 9. О.О. Вовк Екологізація вуглевидобувного комплексу України / Уголь Украины.-Вип. 3-4’2015(699-700).-К.-2015.-С.26-29. 4
 10. Воробйов В.Д. Експерементальне визначення радіуса воронки руйнування та коефіцієнта анізотропії у масиві з вертикальними шарами різних типів порід / Воробйов В.Д., Терентьєв О.М., Тверда О.Я. // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: 3б. наук. праць. – 2014. – Вип. 23. – С. 57-65. 8
 11. Твердая О.Я. Оценка трансформации энергии взрыва в разрушаемый массив разнопрочных пород зарядами взрывчатых веществ местного приготовления / Тверда О.Я., Воробьев В.Д., Демещук В.Л. // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: зб. Наук. Праць. – 2014. – Вип. 26. – С. 84-91. 7
 12. Воробйов В.Д. Удосконалення технологій районування гранітних кар’єрів по вибуховості порід з урахуванням оптимального напрямку відбийки гірської маси / Воробйов В.Д., Тверда О.Я. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2015. – Вип. 1 (42). – С. 53-61. 8
 13. Гребенюк Т.В., Лавриненко Ю.В. Прогнозирование гидрохимического состояния поверхностніх вод // Науковий журнал №1 (39)-2015 Енергетика, економіка, технології, екологія. С-66-69. 3
 14. Гребенюк Т.В. , Адаменко А.В. Розробка методу очищення грунтових вод від забруднення в місцях накопичення твердих побутових відходів // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво» Зб. наук. праць (Вип. 27, 2015). С. 119-123.4
 15. Єремєєв І.С., Дичко А.О. Проблеми поводження з рідкими побутовими відходами // Міське господарство України, 2014, №3.- с.41-43. 2
 16. Дичко А.О. Технологічні та управлінські інноації у сфері водокористування / Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю. Львів: Львівська політехніка. 2014.- С.218-225. 7
 17. Дичко А.О., Єремєєв І.С. Організація моніторингу довкілля з використанням методів теорії фракталів // Управління розвитком складних систем (19 – 2014). – с.150-156. 6
 18. Дичко А.О.,Євтєєва Л.І., Ополінський І.О. Інтенсифікація процесу біоенергетичної трансформації біомаси у біогаз // Управління розвитком складних систем (22 – 2015) с 193-198. 5
 19. Козьяков В.С. Побудова термінального пристрою для виміру параметрів навколишнього середовища на базі мікроконтролера PIC 16F1459 / Плахотний Н.В., Козьяков В.С., Налівайчук О.Ю., Огородніцький А.Д., Адаменко О.В./ Науковий журнал “Комп’ютерно – інтегровані технології”, Освіта. № 29, м.Луцьк. С.
 20. Кофанова О.В. Хімічні основи формування валеологічних знань та здорового способу життя у студентів-екологів. Вища школа.   № 2(127).  С. 78-86. 8
 21. Кофанова О.В. Застосування методу “фізико-хімічного регулювання” властивостей моторного палива для підвищення екологічності автотранспортних засобів // Енергетика: економіка, технології, екологія : наук. журнал.   № 3 (37).  С. 88-97. 10
 22. Кофанова О.В. Валеологічні аспекти заміни вуглеводневого дизельного палива на біодизель // Збірник наук. праць Вінницького нац. аграрного ун-ту. Серія: Технічні науки /  Редколегія: Калетнік  Г. М. (гол. ред.) та  ін.  – Вінниця, 2015. – Вип. 1(89), Т. 1. – С. 144-148. 4
 23. Кофанова О.В. Енергозбалансований розвиток автотранспортного сектору − шлях до сталого майбутнього країни / Екологічні науки: наук.-практ. журн. / Гол. ред. О. І. Бондар. – К.: ДЕА, 2015.– № 8.– С. 117−127. − Режим доступу: http://ecoj.dea.gov.ua/arxiv-statej 11
 24. Кофанова О.В.Кофанов О. Є. Заходи з поліпшення екологічних характеристик моторного палива / Науково-технічна інформація. − 2015. № 2 (64). − С. 53−58. 6
 25. Кофанова О.В. Хімічні основи формування валеологічних знань та здорового способу життя у студентів-екологів / Вища школа. − 2015. − № 2(127). − С. 78−86. 9
 26. Кофанова О.В. Еколого-економічні засади мінімізації впливу автотранспорту на зміну клімату на планеті / Наукові записки Нац. ун-ту “Острозька академія”, Сер. “Економіка”. м. Острог Рівненської обл. − 2015. − № 28. − С. 19−23. 5
 27. Кофанова О.В. Посилення мотивації і творчої складової навчання майбутніх екологів за допомогою інноваційних засобів / Вища освіта.- К. − 2015. − № 2. − С. 74−81. 8
 28. Кофанова О.В. Механізми посилення екологічності вітчизняного автотранспорту за рахунок забезпечення його сталого розвитку / Стратегія розвитку України: економіка, соціологія, прав.- К., 2015. −№ 1. − С. 67−73. 7
 29. Мейш В.Ф. Численное решение задач о распостранении цилиндрических волн в грунтовых средах периодической структуры// Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 26, 2014. – С. 17-23. 6
 30. Мейш В.Ф. Волновые процессы в системе цилиндрическая оболочка – грунтовая среда периодической структуры при импульсных нагрузках / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 27, 2015. – С. 15-22 .8
 31. Пушкин С.П.,Оптимизация суточных объемов добычи угля по забоям в условиях сложно-структурных залежей // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 26, 2014. – С. 46-50. 4
 32. Сергієнко М.І., Бондаренко М. Виробництво паливних брикетів з відходів активного мулу / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 27, 2015. – С. 139-144. 5
 33. Колунаєв Є.В. Перетворення твердих побутових відходів в процесі їх перевезення / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 27, 2015. – С. 123-132. 9
 34. Ткачук К.К. Перспективи застосування теплових насосів в Україні / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 27, 2015. – С. 144-153. 9
 35. Ткачук К. К. Промислова перевірка ефективності зустрічноспрямованого ініціювання зарядів / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 26, 2014. – С. 58-63. 5
 36. Ремез Н.С., Осипова Т.А. Напряженно-деформированное состояние полигонов твердых бытовых отходов с учетом слоистого грунтового основания / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 28, 2015. – С. 11-18. 7
 37. Диняк С.В., Лемешко О.Г. Дослідження впливу технологічних параметрів мереж вибухових свердловин на вихід негабаритів / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 28, 2015. – С. 44-49. 5
 38. Олевська Т. В., Канар М. О. Сировинна база твердих горючих копалин України / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 28, 2015. – С. 62-71. 9
 39. Жукова Н. І.,Олійник Ю. С. Дослідження сейсмічного впливу масових вибухів на Кощіївському гранітному кар’єрі / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 28, 2015. – С. 76-84. 8
 40. Гребенюк Т. В., Константиненко Г. В. .Методи очистки води на рибоводних підприємствах в умовах вирощування риби в установках замкнутого водопостачання / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 28, 2015. – С. 110-114. 4
 41. Сергієнко М. І., Радецька О. Й. Дослідження процессу переробки нафтошламів методом біодеструкції / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 28, 2015. – С. 140-146. 6
 42. Ремез Н.С., Осипова Т.А. Напружено – деформований стан полігонів твердих побутових відходів з урахуванням ґрунтової основи та привантаження //Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Вип. 37. – К.: КНУБА, 2015. – С. 402 – 409.
 43. Ремез Н.С., Іванова І.А. Чисельне моделювання динамічної взаємодії сейсмовибухової хвилі з ґрунтовою основою та будівлею //Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Вип. 37. – К.: КНУБА, 2015. – С. 211 – 217.
 44. Сербінова Л.А. Соціально-економічна ефективність застосуванняінформаційно-аналітичної системи аналізу пилової небезпекивидобутку у гранітних кар’єрах / Проблеми охорони праці в України: Збірник наукових праць. – К.: ННДІПБОП, 2015.–Вип. 29. – C 110-116
 45. Сербінова Л.А. Загальний стан виробничого травматизму в Україні та шляхи розв’язання даного питання / Проблеми охорони праці в України: Збірник наукових праць. – К.: ННДІПБОП, 2015.– С.

Інші публікації

Публікації у закордонних виданнях –11

 1. О.О. Вовк, Яковлєва А., Бойченко С., Лейда К., Кужевський Х. Вплив добавок естерів ріпакової олії до складу палива для ПРД на деякі показники його якості / Systems and means of motor transport.- Seria: Transport. Monografia № 6 – 2015.-S.233-238.
 2. Кофанова О.В. Ресурсосберегающая малоотходная технология производства биодизельного топлива // Горная механика и машиностроение.   № 2. С. 96-102 (г. Минск, Республика Белорусь)
 3. Кофанов О. Є., Кофанова О. В. Уменьшение токсичности выхлопных газов автомобилей как способ сохранения экологического равновесия урбоэкосистемы / “Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики” − 10-я Междунар. конф. по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики (6−7.11.14). Матер. конф.: ТулГУ, Тула, 2014, Т 2, С. 311−315. Режим доступа: http://tsu.tula.ru/gs/science/conf/. − Назва з екрана, Кофанов О. Є., Кофанова О. В.
 4. Бахтин А.І. Аналіз альтернативних теорій та гіпотез причин виникнення землетрусів та шляхи їх запобіганню / Весник. Наука и практика. Межнародная науково-практическая конференция: «Техника и технология. Наука вчера, сегодня, завтра» 30-31 травня 2015р. Варшава. С. 44-47.
 5. Е. Ю. Мишина, А. И. Василькевич, О.В. Кофанова Механизмы, позволяющие увеличить эффективность использования нейти и нефтепродуктов / Сборн. трудов Между-нар. науч.-технич. конф. “Промышленная экология”/ под общ. ред. Басалай И.А. // БНТУ, Минск, 2015. − С. 199−204. 6
 6. Кофанова Е.В. Кондуктометрическое изучение процессов ионной ассоциации и ионной миграции в растворах несимметричных электролитов / Ilmiy Axborotnoma: научный вестник. − 2015. − 3-son (91). − С. 86−94. (м. Самарканд, Узбекистан). 9
 7. Кофанова Е.В., Кофанов А. Е. Меры по ресурсосбережению в сфере использования моторного топлива / Сборн. трудов Между-нар. науч.-технич. конф. “Промышленная экология”/ под общ. ред. Басалай И.А. // БНТУ, Минск, 2015. − С. 141−144.4
 8. Дичко А.О., Еремеев И.С. Проблемы повышения представительности данных биоиндикации / Экологические проблемы промышленных городов. 7-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием; – Росія; Саратовский государственный технический университет: 08.04.2015. С.62-64.
 9. Iakovleva,K.Lejda,S.Boichenko,O.Vovk – Potencial of jet biofuels production and application in Ukraine and Poland / International symposium on sustainable aviation – м. Стамбул, Туреччина: 02.06.2015. – С. 137.
 10. Ремез Н.С., Осипова Т.А. Моделирование осадки полигонов твердых бытовых отходов для прогнозирования возможности их использования в качестве оснований сооружений// Вестник Забайкальского горного колледжа им. М.И. Агошкова: Агошковские чтения (№ 8, 2015).- С. 62-65.
 11. Ремез Н.С., Иванова И.А. Численное моделирование динамического взаимодействия сейсмовзрывной волны с грунтовой основой и зданием // Вестник Забайкальского горного колледжа им. М.И. Агошкова: Агошковские чтения (№ 8, 2015).- С. 65-68.

Публікації у вітчизняних виданнях – 26

 1. Осипова Т.А., асп., Ремез Н.С Прогнозирование использования полигонов твердых бытовых отходов в качестве основания сооружения / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 24-29.
 2. Масник Т.В., Шульга Ю.І., Броницький В.О. Контроль та управління якістю повітряного середовища у приміщенні по рівню CO2 / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C.65-70.
 3. Мельничук М.О., Висоцький О.І. Діяльність та вплив машинобудівного підприємства на екологічну ситуацію в місті (ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», м. Конотоп) / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C.370-375.
 4. Косяк І.В., Висоцький О.І. Утворення відпрацьованих свинцево–кислотних акумуляторів та методи їх утилізації на філії «Бородянське Рай ДУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 376-381.
 5. Радецька О.Й., Сергієнко М.І. Дослідження процесу переробки нафтошламу методом біодеструкції / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 386- 390.
 6. Кольцов М.А., Гребенюк Т.В. Торф як доступне джерело енергії для України в період енергетичної кризи / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 391-
 7. Мельничук М.О., Жукова Н.І., Зменшення шуму від шахтних вентиляційних установок шляхом застосування методу вібродемпферування. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 397-401.
 8. Косяк І.В., Жукова Н.І. Проектування заходів очистки стічних вод та утилізації сироватки з утворення біогазу на підприємстві «Кагма» / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 402 -405.
 9. Шабельник І.Ю., Шевчук Н. А. Спосіб знешкодження фільтрату на полігонах твердих побутових відходів / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 406 – 409.
 10. Петренко О.В., Носова В.О., Жукова Н.І. Выбор вентиляционного режима при пожаре на шахте. Устойчивость и стабилизация вентиляции / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 410-414.
 11. Бойко А.Г., Козьяков В.С. Очистка біогазу за допомогою молекулярних сит / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C.430 – 432.
 12. Шкуріна А.О., Козьяков В.С. Отримання біогазу шляхом інтенсифікації процесу метанового бродіння / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C.433 – 436.
 13. Петренко О.В., Сергієнко М.І. Перспективи видобування та ефективність використання сланцевого газу в Україні / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 437 -441
 14. Ополінський І.О., Дичко А.О. Інтенсифікація процесу біоенергетичної трансформації біомаси у біогаз/ Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 442 -444
 15. Меркулова А.О., Козьяков В.С. Покращення ефективності вловлювання аерозолю фарби при фарбуванні автомобілів / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 445-450.
 16. Перелет М.С., Лемешко О.Г. Удосконалення технології двигунів внутрішнього згоряння з метою підвищення екологічної безпеки на гірничих підприємствах / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 474 -476.
 17. Тимощук Л.В., Лемешко О.Г. Обґрунтування рекомендації щодо зменшення негативного впливу деревообробного підприємства на робочу зону / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 477-480.
 18. Наумчук О.С., Лемешко О.Г. Аналіз ризиків АЕС на стан здоров’я жителів прилеглих регіонів / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 358-361.
 19. Кофанов О. Є., Кофанова О. В. Еколого-хімічні аспекти стійкого ресурсокористування в автотранспортній галузі / Матер. Першого наук.-практ. семінару “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування” (10–14 листопада 2014 р., м. Трускавець). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – К.: ДКЗ, 2014. – С. 280−284. 5
 20. Кофанов О. Є., Кофанова О. В. Перспективні напрямки ресурсозбереження в автотранспортному секторі / Збірник наук. праць Хмельницького коопе-ративного торговельно-економічного ін-ту: економічні науки, №9. 2015. − С. 40−43 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.xktei.km.ua/naukova-diyalnist/naukovi-vidannya/zbirnik-naukovih-prac.htm.
 21. Корсаков М.В. Способи покращення екологічної безпеки буропідривних робіт на нерудних кар’єрах / Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі», 13-14 червня 2015р., Зб. наук. праць, Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 29-33.
 22. Вовк О.О., Кравець В.Г., Зайченко С.В.,Йожиков А.В. Формування геотехнічних властивостей приконтурних грунтових масивів підземного тунелю електрохімічним методом / 9 міжнар. наук.-прак. конф. «Перспективи розвитку будівельних технологій», 23-24 квітня 2015, Д.:НГУ.-2015.-С.37-40. 4
 23. Вовк О.О., Кравець В.Г., Зайченко С.В.,Йожиков А.В. Формування геотехнічних властивостей приконтурних грунтових масивів підземного тунелю електрохімічним методом / Международный форум-конкурс молодых учених «Проблемы недропользования», 22-24 апреля 2015, С.-П.-Сб.науч.тр.-Нац.мин.-сырьевой унив. «Горный».-2015.-С.55-57. 3
 24. Д.М. Степанов, Б.В. Коцюба, О.В. Кофанова Формування техногенних аномалій навколо автомагістралей та їх вплив на здоров’я людини / Всеукр. інтернет-конф. молодих учених і студентів “Проблеми і перспективи сталого розвитку та просторового плану-вання територій” (18 березня 2015; м. Полтава). Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Конд-ратюка, 2015. – С. 109-112. 4
 25. Сербінова Л.А., Дучкіна Ю. В. Щодо плану імплементації Директив ЄС в законодавство України в сфері охорони праці / Інформаційний бюлетень з охорони праці ННДІОП. – 2015. – Вип. . – С.
 26. Логінова І. І., Сергієнко М. І., Бондаренко М. В. Розробка альтернативного виду палива з відходів активного мулу / Проблеми охорони праці в України: Збірник наукових праць. – К.: ННДІПБОП, 2015.– Вип.1.- С.120-130.

Тези доповідей на конференціях – 37

 1. Ополінський І.О., Дичко А.О. Дослідження процесу інтенсифікації виходу біогазу з органічних відходів / Наукова Україна. Всеукраїнська студентська  наукова конференція  з  міжнародною  участю, ЖДТУ, м. Дніпропетровськ; Дата проведення:05.15. С.97-99.
 2. Ополінський І.О., Дичко А.О. Дослідження процесу інтенсифікації біоенергетичної трансформації біомаси в біогаз / Тези Міжвузівської науково-практичної конференції студентів аспірантів і молодих учених «Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції», м. Житомир, ЖДТУ 28 травня 2015р. С. 24.
 3. Дичко А.О., Еремеев И.С. Проблемы повышения представительности данных биоиндикации / Экологические проблемы промышленных городов / 7-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием; – Росія; Саратовский государственный технический университет: 08.04.2015. С.62-64.
 4. Дичко А., Євтеєєва Л. Ukrainian higher education modernisation with the US and EU focus // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. ІІ міжнародна науково-практична конференція. – Львів, Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка; 15.05.2015. С.636-638.
 5. Дичко А.О., Єремєєв І.С. Підхід до оцінювання ризиків прогнозування станів довкілля // Архітектура та екологія. – НАУ, Київ; 17.11.2014. С.123-126.
 6. А.О. Дичко, І.С. Єремєєв Підвищення представницькості даних біоіндикації / XVIІI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство» , НТУУ “КПІ” (м. Київ),  05.2015. С. 31.
 7. Ремез Н. С., Кофанова О. В., Кофанов О.Є. Регулювання властивостей дизельного палива присадками як спосіб скорочення викидів відпрацьованих газів в атмосферне повітря, докл. междунар. науч. симпозиума “Неделя эколога – 2015”, 13−16 апреля 2015 г. − Днепродзержинск: ДГТУ. − 2015.– С. 57−59. [Електронний ресурс]:[Сайт]. − Режим доступу: http://www.dstu.dp.ua/konf/info/index.shtml. − Назва з екрана, Ремез Н. С., Кофанова О. В., Кофанов О.Є.
 8. Кофанова О.В. Валеологічні проблеми формування здорового спсобу життя майбутніх фахівців-екологів / Молодь та олімпійський рух: Збірн. тез доповідей VIII Міжнар. наук. конф., 10−11 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. – К., 2015.−С. 303−305.− Режим доступу: http://www.uni-sport.edu.ua/naukova-robota/naukovi-konferentsiji-seminari.html.
 9. Кофанова О.В Проблемно-дослідницьке навчання студентів-екологів з використанням можливостей ІКТ / Сучасні економічні системи: стан та перспективи: тези доп. VІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 травня 2015 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2015. – С. 369−370.
 10. Кофанов О. Є., Степанов Д. М., Василькевич О. І, Кофанова О. В. Підвищення екологічної безпеки виробництва біодизелю шляхом розширення сировинної бази та заміни композиційних реагентів / “Екологія та екологічна безпека”: матер. наук.-практич. конф. Всеукр. студентського конкурсу (18−20 березня 2015 р.). − Полтава: ПолНТУ, 2015. − С. 59.
 11. Кофанова О.В. Хімічна компонента неперервної екологічної освіти в реалізації концепції сталого розвитку / Актуальні питання підготовки майбут-нього вчителя хімії: теорія і практика: збірн. наук. праць  Всеукр. наук.-практ.  інтернет-конф. (Вінни-ця, 25−27 берез. 2015) / За заг. ред. О. А. Блажка. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015. – С. 33−34.
 12. Корсаков М.В. Якість руйнування гірських порід в залежності від діаметру заряду / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної науки», 30-31 травня 2015р., Київ, 2015. С. 89-91.
 13. Кофанова О.В., Степанов Д.М., Кофанов О.Є., Василькевич О.І. Удосконалення технології синтезу біодизельного палива за рахунок оптимізації сировинной бази / Всеукр. студ. наук. конф. з міжнар. участю 25  травня 2015 р. –  Дніпропетровськ: «SeKum Software», 2015. – С. 377-379.[онлайн-версия http://globalnauka.com/naukova_ukraina/index.html.].
 14. О.В.Кофанова Деякі аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у оцінці знань студентів / ХI Всеукр. наук. on-line конф. студ., магістрів та аспірантів з міжнар. участю “Сучасні проблеми екології” 15 травня 2015 р. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – С. 5.
 15. Б. В. Коцюба, О. Є. Кофанов , О.В. Кофанова Правова основа зменшення обсягів і токсичності викидів автотранспорту / ХI Всеукр. наук. on-line конф. студ., магістрів та аспірантів з міжнар. участю “Сучасні проблеми екології” 15 травня 2015 р. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – С. 24.
 16. О. Ю. Мішина , О.В. Кофанова Збереження запасів нафти зміною умов її первинної переробки / ХI Всеукр. наук. on-line конф. студ., магістрів та аспірантів з міжнар. участю “Сучасні проблеми екології” 15 травня 2015 р. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – С. 25.
 17. О. Є. Кофанов, Д. М. Степанов, О. І. Василькевич, О.В. Кофанова Заходи з ресурсозбереження в автотранспортному секторі / ХI Всеукр. наук. on-line конф. студ., магістрів та аспірантів з міжнар. участю “Сучасні проблеми екології” 15 травня 2015 р. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – С. 55.
 18. А. Е. Кофанов, Е.В. Кофанова Обеспечение экологически устойчивой деятельности промышленного комплекса / Материалы VIII Всеукр. студ. наук.-техн. конф. “Сталий розвиток міст” (80-ї студ. наук.-техн. конф. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова): в 4-х ч. / Ч. 2. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015.  С. 110-111.
 19. О.В. Кофанова Расширение языковой практики студентов-экологов в процессе выполнения учебных научно-исследовательских проектов / Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: X Міжнар. наук.-практ. конф. 24 березня 2015 р. – К., 2015. – С. 52-56.
 20. Ільяш В.С. Оцінка впливу виробничої діяльності ДП «Мокинторф» на стан атмосферного повітря / Екологічна безпека держави: тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів. М. Київ, 16 квітня 2015р., Нацональний авіаційний університет / редкол. О.І. Запорожець та ін.. – К.: НАУ, 2015. С.108.
 21. Бойко А.Г., Шкуріна А.О. Vermiculture. Recycling of Activated Sludge / Матеріали XIII Міжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференції «Innovations in science and technology» 1-10 грудня 2014р. -К.: НТУУ «КПІ», 2014. С. 153-154.
 22. Ковальова Л., Лисенко Ю.О. Main ways of improving the of renewable energy sources / Матеріали XIV Міжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференції «Innovations in science and technology» 7-30 квітня 2015р., -К.: НТУУ «КПІ», 2015. С. 61-62.
 23. Бахтин А.І. Проблема збільшення автомобільного транспорту та його вплив на довкілля / Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу України» 4-5 червня 2015р., м. Камянець-Подільський. С. 60-61.
 24. Ремез Н.С., Вапнічна В.В., Крайчук С.О. Моделювання взаємодії сейсмовибухових хвиль з грунтовим массивом при миттевому та короткоуповільненому підриванню / Международная научная конференция «Математические проблемы технической механики» – Днепродзержинск, 2015. – 139 с.
 25. – Iakovleva,K.Lejda,S.Boichenko,O.Vovk – Potencial of jet biofuels production and application in Ukraine and Poland / International symposium on sustainable aviation – м. Стамбул, Туреччина: 02.06.2015. – С. 137.
 26. Гребенюк Т.В., Лоб О.С., Носова В.О. Вплив на на навколишнє середовище видобутку сланцевого газу /Перша міжнародна науково-практична інтернет конференція: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. 21-22 лютого 2015р. Зб. Наук. праць Переяслав – Хмельницький – 2015 р. С. 36-39.
 27. Адаменко А.В., Павленко Л.А., Дичко А.О. Влияние качества атмосферного воздуха на состояние здоровья населения г. Киева / Биосфера ХХІ века; – Севастополь; 14.04.2015.С. 83-85.
 28. Бойко А.Г., Дичко А.О. Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу під час спалювання газоподібних горючих матеріалів / I Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», присвячена 85-річчю ХНАДУ, 22 жовтня 2015, Харків. С.
 29. Дядюша Л.О., Сергієнко М.І., Ефективність впровадження натурального утеплювача будинків з використанням костриці конопель / I Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», присвячена 85-річчю ХНАДУ, 22 жовтня 2015, Харків. С. 49.
 30. Мішина О.Ю., Кофанова О.В. Обгрунтування технології первинної переробки нафти як методу ресурсозбереження / I Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», присвячена 85-річчю ХНАДУ, 22 жовтня 2015, Харків. С. 51-53.
 31. Петренко О.В., Носова В.О., Дичко А.О. Доцільність та перспективи переоснащення ртутного кар’єру міста Горлівка під зону відпочинку / I Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», присвячена 85-річчю ХНАДУ, 22 жовтня 2015, Харків. С. 53.
 32. Степанов Д.Н., Шабельников А.А. Расчет времени впрыска в блоке управления двигателем внутреннего сгорания SECU-3» / I Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», присвячена 85-річчю ХНАДУ, 22 жовтня 2015, Харків. С. 55.
 33. Онищенко А.О., Вовк О.О., Тверда О.Я., Гладишева В.О. Екологізація системи утилізації відходів транспортного сектору із отриманням альтернативних палив / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека, як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», ЛДУБЖ, 4-6 листопада 2015р. Львів. С.298-300.
 34. Онищенко А. О. Рециклінг відпрацьованих автомобільних шин” / Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 10-11 листопада 2015р.,м.Київ. С.110-112.
 35. Олійник Ю.С.Проблеми поводження з радіоактивнии відходами та відпрацьованим ядерним паливом в Україні / Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 10-11 листопада 2015р.,м.Київ. С.87-88.
 36. Шабельник І.Ю.,Гай А.Є., Гладишева В.О. Удосконалення технологій поводження з відходами в місті Києві / Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 10-11 листопада 2015р.,м.Київ. С.132-135.
 37. Мейш В.В., Мейш Ю.А. Решение динамических задач о взаимодействии цилиндрических оболочек с грунтовыми средами периодической структуры / Тезисы докладов II Международной научно – практической конференции (16 – 20 марта 2015 г, Киев – Одесса). – Одесса: ТЭС, 2015 – С. 64.
 38. Мейш В.Ф., Кепенач Н.П. К численному решению динамических задач теории подкрепленных цилиндрических оболочек эллиптического сечения (конструктивно – ортотропная модель) / Тезисы докладов II Международной научно – практической конференции (16 – 20 марта 2015 г, Киев – Одесса). – Одесса: ТЭС, 2015 – С. 67-68.
 39. Мейш В.Ф. До чисельного розв’язку динамічних задач оболонок типу Тимошенка в неортогональній криволінійній системі координат / Тезисы докладов II Международной научно – практической конференции (16 – 20 марта 2015 г, Киев – Одесса). – Одесса: ТЭС, 2015 – С. 69-70.
 40. Мейш В.Ф., Павлюк А.В. Постановка та чисельний алгоритм розв’язку динамічних задач теорії тришарових циліндричних оболонок еліптичного перерізу з дискретним ребристим наповнювачем / Тезисы докладов II Международной научно – практической конференции (16 – 20 марта 2015 г, Киев – Одесса). – Одесса: ТЭС, 2015 – С. 71-72.
 41. Богатырчук А., Мейш В., Мейш Ю. К решению динамических задач взаимодействия цилиндрических оболочек с грунтовой средой периодической структуры / Міжнародна науково – методична конференція «Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі», 25-26 червня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015р. – С. 62-64.
 42. Богатырчук А., Мейш В., Мейш Ю. Динамическое поведение цилиндрической оболочки на упругом основании переменной структуры / Міжнародна науково – методична конференція «Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі», 25-26 червня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015р. – С. 64-65.
 43. Мейш В.Ф., Павлюк А.В. Численное решение задач теории цилиндрических оболочек єллиптического сечения с дискретнім ребристім наполнителем при нестационарніх загрузках / Проблеми механіки та фізико – хімії конденсованого стану речовини: Тези доповідей міжнародної науково – практичної конференції / Миколаїв, Україна, 17 – 19 вересня 2015р. – С. 63-64.
 44. Мейш В.Ф., Павлюк А.В. Решение задачи о вынужденных колебаниях трехслойных цилиндрических оболочек эллиптического поперечного сечения с продольным дискретным ребристым наполнителем / Всеукраїнська наукова конференція «Математичне моделювання та математична фізика» присвячена 165- річчю від дня народження С.В. Ковалевської: матеріали конференції. – Кременчук: Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2015. – С. 118-119.
 45. Мейш В.Ф., Мейш Ю.А. Поведение цилиндрических оболочек с деформируемыми перегородками при продольном ударе / Всеукраїнська наукова конференція «Математичне моделювання та математична фізика» присвячена 165- річчю від дня народження С.В. Ковалевської: матеріали конференції. – Кременчук: Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2015. – С. 120-121.

 

Доповіді на конференціях – 116

 1. Литвинчук Д.О., Тверда О.Я. Удосконалення технологічної лінії виробництва щебеню з метою зменшення викидів в атмосферне повітря / VІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Енергетика. Екологія. Людина”. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, Кафедра інженерної екології 15 травня 2015р.
 2. Масник Т.В., Шульга Ю.І., Броницький В.О. Контроль та управління якістю повітряного середовища у приміщенні по рівню СО2 / VІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Енергетика. Екологія. Людина”. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, Кафедра інженерної екології 15 травня 2015р.
 3. Висоцький О.І., Косяк І.В. Утворення відпрацьованих свинцево–кислотних акумуляторів та методи їх утилізації на філії «Бородянське Рай ДУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» / VІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Енергетика. Екологія. Людина”. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, Кафедра інженерної екології 15 травня 2015р.
 4. Висоцький О.І., Мельничук М.О. Діяльність та вплив машинобудівного підприємства на екологічну ситуацію в місті (ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», м. Конотоп / VІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Енергетика. Екологія. Людина”. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, Кафедра інженерної екології 15 травня 2015р.
 5. Козьяков В.С., Моцак Т.П. Геопатогенні зони та травматизм: прогнозування та дослідження / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина” – м.Київ; 15.05.2015.
 6. Козьяков В.С., Моцак Т.П. Онкозахворювання як реакція організму на геопатогенні зони: карти та моніторинг / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 7. Козьяков В.С., Кмін О.І. Забруднення атмосфери внаслідок викидів при переробці пластикових відходів на ВАТ “Укрпластик” / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 8. Козьяков В.С., Меркулова А.О. Покращення ефективності методів вловлювання аерозолю фарби при фарбуванні автомобілів / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 9. Козьяков В.С., Бойко А.Г. Очистка біогазу за допомогою молекулярних сит/ VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 10. Козьяков В.С., Шкуріна А.О. Отримання біогазу шляхом інтенсифікації процесу метанового бродіння / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 11. Козьяков В.С., Жовтенко Є.Д., Сорока А.Е. Геоаномальна характеристика приміщення як екологічний фактор довкілля / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 12. Сергієнко М.І., Радецька О.Й. Дослідження процесу переробки нафтошлаків методом біодеструкції / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 13. Сергієнко М.І., Бондаренко М.В. Теплоенергетична ефективність виготовлення паливних брикетів з активного мулу / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 14. Bondarenko, N.Sergienko, T.Varianco Use of actived sludge as fuel briquettas / XIII International R&D Students Conference “Innovations in science and technology”, NTUU “KPI”; 17.11.2014.
 15. Сергієнко М.І., Ковальова Л.С. Дослідження впливу на довкілля річки Удай в районі її протікання в Полтавській обл. / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина – м. Київ; 15.05.2015.
 16. Пига Л.М, Терентьев О.М., Сергієнко М.І. Обґрунтування енергоощадної технології дробильно-сортувального заводу по виробництву щебеню / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 17. Сергієнко М.І.,Петренко О.В. Перспектива видобутку та використання сланцевого газу в Україні / VI Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія.Людина – м. Київ; 15.05.2015.
 18. Сергієнко М.І., Ярмошик І., Савченко А. Вплив мобільних телефонів на здоров’я людини / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 19. Сергієнко М.І., Ляшенко О.В., Бойчун Т.Ю. Електромобілі – перехідна ланка еволюції автотранспорту / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина – м. Київ; 15.05.2015.
 20. Сергієнко М.І., Поклад К.Р. Застосування ГМО в якості біопалива / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина – м. Київ; 15.05.2015.
 21. Сергієнко М.І., Рябошапко М.О. Ефективність застосування альтернативних джерел енергії / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина – м. Київ; 15.05.2015.
 22. Сергієнко М.І., Щученко М. Підвищення ефективності очистки води на КП «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина – м. Київ; 15.05.2015.
 23. Сергієнко М.І., Пасько М. Підвищення продуктивності бурових робіт із застосуванням новітніх бурових станків / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина – м. Київ; 15.05.2015.
 24. Жукова. Н. І., В.В. Бойко Особливості підривних робіт закарстованих масивах гірських порід / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 25. Шебельник І.Ю., Жукова Н.І Аеробне компостування твердих побутових відходів / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 26. Шебельник І.Ю. Роздільне зберігання твердих побутових відходів та вторинної сировини / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 27. Шевченко В.В, Жукова Н.І. Проблема ілових полів на Бортницький станції аерації / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 28. Олійник Ю.С., Жукова Н.І. Методи зменшення сейсмічного впливу підривних робіт в кар’єрі шляхомкерування параметрами БВР / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 29. Жукова Н.І., Ільяш В.С. Вдосконалення технологічної схеми очистки стічної води Охтирського питного заводу / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 30. Жукова Н.І Удосконалення сейсмобезпечних параметрів вибухових робіт при розробці закарстованих гіпсових родовищ / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 31. О.П. Скоростинська, В.В.Бойко, Н.І. Жукова Забезпечення сейсмостійкості охоронних об’єктів і карстових порожнин під ними при проведенні вибухових робіт в кар’єрах / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 32. А.І. Крючков, Є.А. Мухін, В.В. Захаров Імпульсно-ділатансійний вплив на пласт для підвищення дебіта флюіда при свердловинній технології / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція “Енергетика. Екологія. Людина” – м. Київ; 15.05.2015.
 33. А.І. Крючков, Л.І. Євтєєва Опір копанню гірського масиву при різній швидкості ковша екскаватора / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 34. А.І. Крючков, А. Бахтін Аналітичний опис імпульсу напруження в гірському масиві та його експериментальне підтвердження при вибухових работах на кар’єрах / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 35. А.І. Крючков, Н. Андрущенко – Динаміка розвитку тріщин при імпульсному впливі на нафтоносний пласт / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 36. А.І. Крючков, А.Нурібеков Підвищення продуктивності нафтоносного пласта з використанням імпульсно-ділатансійної технології деформації та руйнування гірської породи / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 37. А.І. Крючков, Л.І. Євтєєва Оптимізація процесу копання екскаватора по енергетичному критерію / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 38. А.І. Крючков Трансляційне поле деформації гірської породи та його математична модель в максвелліській формі / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 39. А.І. Крючков, Л.І. Євтєєва Математична модель коефіціенту використання екскаватора типу ЕКГ в часі / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 40. А.І. Крючков, В.В. Колос Особливості експлуатації теплових насосів типу “повітря-повітря” в зимовий період / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 41. Лєбєдєв М.М., Кучер М М.Очищення земельної ділянки від нафтопродуктів за допомогою ефективних мікроорганізмів / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 42. Олевська Т.В., Онищенко А.О. Способи зниження медичних відходів / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 43. Олевська Т.В., Лисенко Ю.О. Технологія очистки атмосферного повітря із застосуванням установки “Плазкат” / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ”КПІ”. 15.05.2015.
 44. Кофанов О. Є., Ремез Н. С. до енергетичної незалежності за умов інтеграції України у світовий науково-економічний простір / ІV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю “Схід – Захід». 25 травня 2015 р., м. Кам’янець-Подільський.
 45. Ремез Н.С., Осіпова Т.А. Прогнозування стійкості полігонів твердих побутових відходів / Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів»; – Житомир; 09.04.2015.
 46. Ремез Н.С., Василькевич О.І., Кофанов О.Е., Степанов Д.М. Мінімізація екологічних різиків при виробництві біодизельного палива / VII міжнародна науково-практична конференція «тренди та інновації в сучісній економіці»; – Харків; 23.04.2015.
 47. Кофанов О.Е., Ремез Н.С. Одержання біопалива з відходів виробництва й споживання – альтернатива вуглеводної залежності / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 48. Олійник Ю.С., Ремез Н.С. Технологія виробництва та використання «змішаного» чи МОКС»-палива / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 49. Земська А.Е., Ремез Н.С. Рівень нейротизму та особистої тривожності в студентів технічних вузів / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 50. Йолтуховська Д.А., Ремез Н.С. Вплив ударно-повітряних хвиль на охоронні об’єкти при вибухах на кар’єрах / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 51. Ремез Н.С., Осипова Т.А. Прогнозирование использования полигонов ТБО в качестве основания сооружения / VII Международная научно-техническая конференция молодых ученых, аспирантов и магистрантов «Энергетика. Экология. Человек» – Киев; 27.05.2015.
 52. Мейш В.В., Мейш Ю.А. Решение динамических задач о взаимодействии цилиндрических оболочек с грунтовыми средами периодической структуры / Тезисы докладов II Международной научно – практической конференции (16 – 20 марта 2015 г, Киев – Одесса). – Одесса: ТЭС, 2015
 53. Мейш В.Ф., Кепенач Н.П. К численному решению динамических задач теории подкрепленных цилиндрических оболочек эллиптического сечения (конструктивно – ортотропная модель) / Тезисы докладов II Международной научно – практической конференции (16 – 20 марта 2015 г, Киев – Одесса). – Одесса: ТЭС, 2015
 54. Мейш В.Ф. До чисельного розв’язку динамічних задач оболонок типу Тимошенка в неортогональній криволінійній системі координат / Тезисы докладов II Международной научно – практической конференции (16 – 20 марта 2015 г, Киев – Одесса). – Одесса: ТЭС, 2015
 55. Мейш В.Ф., Павлюк А.В. Постановка та чисельний алгоритм розв’язку динамічних задач теорії тришарових циліндричних оболонок еліптичного перерізу з дискретним ребристим наповнювачем / Тезисы докладов II Международной научно – практической конференции (16 – 20 марта 2015 г, Киев – Одесса). – Одесса: ТЭС, 2015
 56. Богатырчук А., Мейш В., Мейш Ю. К решению динамических задач взаимодействия цилиндрических оболочек с грунтовой средой периодической структуры / Міжнародна науково – методична конференція «Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі», 25-26 червня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015р.
 57. Богатырчук А., Мейш В., Мейш Ю. Динамическое поведение цилиндрической оболочки на упругом основании переменной структуры / Міжнародна науково – методична конференція «Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі», 25-26 червня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015р.
 58. Мейш В.Ф., Павлюк А.В. Численное решение задач теории цилиндрических оболочек єллиптического сечения с дискретнім ребристім наполнителем при нестационарніх загрузках / Проблеми механіки та фізико – хімії конденсованого стану речовини: Тези доповідей міжнародної науково – практичної конференції / Миколаїв, Україна, 17 – 19 вересня 2015р.
 59. Мейш В.Ф., Павлюк А.В. Решение задачи о вынужденных колебаниях трехслойных цилиндрических оболочек эллиптического поперечного сечения с продольным дискретным ребристым наполнителем / Всеукраїнська наукова конференція «Математичне моделювання та математична фізика» присвячена 165- річчю від дня народження С.В. Ковалевської: матеріали конференції. – Кременчук: Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2015.
 60. Мейш В.Ф., Мейш Ю.А. Поведение цилиндрических оболочек с деформируемыми перегородками при продольном ударе / Всеукраїнська наукова конференція «Математичне моделювання та математична фізика» присвячена 165- річчю від дня народження С.В. Ковалевської: матеріали конференції. – Кременчук: Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2015.
 61. Ополінський І.О., Дичко А.О. Дослідження процесу інтенсифікації виходу біогазу з органічних відходів / Наукова Україна. Всеукраїнська студентська  наукова конференція  з  міжнародною  участю, ЖДТУ, м. Дніпропетровськ; Дата проведення:05.15.
 62. Ополінський І.О., Дичко А.О. Дослідження процесу інтенсифікації біоенергетичної трансформації біомаси в біогаз / Тези Міжвузівської науково-практичної конференції студентів аспірантів і молодих учених «Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції», м. Житомир, ЖДТУ 28 травня 2015р.
 63. Дичко А.О., Еремеев И.С. Проблемы повышения представительности данных биоиндикации / Экологические проблемы промышленных городов / 7-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием; – Росія; Саратовский государственный технический университет: 08.04.2015.
 64. Дичко А., Євтеєєва Л. Ukrainian higher education modernisation with the US and EU focus // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. ІІ міжнародна науково-практична конференція. – Львів, Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка; 15.05.2015.
 65. Дичко А.О., Єремєєв І.С. Підхід до оцінювання ризиків прогнозування станів довкілля // Архітектура та екологія. – НАУ, Київ; 17.11.2014.
 66. А.О. Дичко, І.С. Єремєєв Підвищення представницькості даних біоіндикації / XVIІI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство» , НТУУ “КПІ” (м. Київ),  05.2015.
 67. Ремез Н. С., Кофанова О. В., Кофанов О.Є. Регулювання властивостей дизельного палива присадками як спосіб скорочення викидів відпрацьованих газів в атмосферне повітря, докл. междунар. науч. симпозиума “Неделя эколога – 2015”, 13−16 апреля 2015 г. − Днепродзержинск: ДГТУ. − 2015.
 68. Кофанова О.В. Валеологічні проблеми формування здорового спсобу життя майбутніх фахівців-екологів / Молодь та олімпійський рух: Збірн. тез доповідей VIII Міжнар. наук. конф., 10−11 вересня 2015 р.
 69. Кофанова О.В Проблемно-дослідницьке навчання студентів-екологів з використанням можливостей ІКТ / Сучасні економічні системи: стан та перспективи: тези доп. VІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 травня 2015 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2015.
 70. Кофанов О. Є., Степанов Д. М., Василькевич О. І, Кофанова О. В. Підвищення екологічної безпеки виробництва біодизелю шляхом розширення сировинної бази та заміни композиційних реагентів / “Екологія та екологічна безпека”: матер. наук.-практич. конф. Всеукр. студентського конкурсу (18−20 березня 2015 р.). − Полтава: ПолНТУ, 2015.
 71. Кофанова О.В. Хімічна компонента неперервної екологічної освіти в реалізації концепції сталого розвитку / Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірн. наук. праць  Всеукр. наук.-практ.  інтернет-конф. (Вінниця, 25−27 берез. 2015) / За заг. ред. О. А. Блажка. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015.
 72. Корсаков М.В. Якість руйнування гірських порід в залежності від діаметру заряду / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної науки», 30-31 травня 2015р., Київ, 2015.
 73. Кофанова О.В., Степанов Д.М., Кофанов О.Є., Василькевич О.І. Удосконалення технології синтезу біодизельного палива за рахунок оптимізації сировинной бази / Всеукр. студ. наук. конф. з міжнар. участю 25  травня 2015 р. –  Дніпропетровськ: «SeKum Software», 2015О.В. Кофанова Деякі аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у оцінці знань студентів / ХI Всеукр. наук. on-line конф. студ., магістрів та аспірантів з міжнар. участю “Сучасні проблеми екології” 15 травня 2015 р. – Житомир : ЖДТУ, 2015.
 74. Б. В. Коцюба, О. Є. Кофанов , О.В. Кофанова Правова основа зменшення обсягів і токсичності викидів автотранспорту / ХI Всеукр. наук. on-line конф. студ., магістрів та аспірантів з міжнар. участю “Сучасні проблеми екології” 15 травня 2015 р. – Житомир : ЖДТУ, 2015.
 75. Коцюба Б.В., Кофанова О.В. Хімічні аспекти забруднення прилеглих до автомагістралей територій / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 76. О. Ю. Мішина , О.В. Кофанова Збереження запасів нафти зміною умов її первинної переробки / ХI Всеукр. наук. on-line конф. студ., магістрів та аспірантів з міжнар. участю “Сучасні проблеми екології” 15 травня 2015 р. – Житомир: ЖДТУ, 2015.
 77. О. Є. Кофанов, Д. М. Степанов, О. І. Василькевич, О.В. Кофанова Заходи з ресурсозбереження в автотранспортному секторі / ХI Всеукр. наук. on-line конф. студ., магістрів та аспірантів з міжнар. участю “Сучасні проблеми екології” 15 травня 2015 р. – Житомир: ЖДТУ, 2015.
 78. Канар М. Екологічність та енергозбереження хмарних технологій / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 79. А. Е. Кофанов, Е.В. Кофанова Обеспечение экологически устойчивой деятельности промышленного комплекса / Материалы VIII Всеукр. студ. наук.-техн. конф. “Сталий розвиток міст” (80-ї студ. наук.-техн. конф. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова): в 4-х ч. / Ч. 2. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 
 80. О.В. Кофанова Расширение языковой практики студентов-экологов в процессе выполнения учебных научно-исследовательских проектов / Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: X Міжнар. наук.-практ. конф. 24 березня 2015 р. – К., 2015.
 81. Харченко В., Пушкін С.П. Пильне забруднення повітря внаслідок добування щебеню / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 82. Ільяш В.С. Оцінка впливу виробничої діяльності ДП «Мокинторф» на стан атмосферного повітря / Екологічна безпека держави: тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів. М. Київ, 16 квітня 2015р., Нацональний авіаційний університет / редкол. О.І. Запорожець та ін.. – К.: НАУ, 2015.
 83. Бойко А.Г., Шкуріна А.О. Vermiculture. Recycling of Activated Sludge / Матеріали XIII Міжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференції «Innovations in science and technology» 1-10 грудня 2014р. -К.: НТУУ «КПІ», 2014.
 84. Ковальова Л., Лисенко Ю.О. Main ways of improving the of renewable energy sources / Матеріали XIV Міжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференції «Innovations in science and technology» 7-30 квітня 2015р., -К.: НТУУ «КПІ», 2015.
 85. Бахтин А.І. Проблема збільшення автомобільного транспорту та його вплив на довкілля / Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу України» 4-5 червня 2015р., м. Камянець-Подільський.
 86. Ремез Н.С., Вапнічна В.В., Крайчук С.О. Моделювання взаємодії сейсмовибухових хвиль з грунтовим массивом при миттевому та короткоуповільненому підриванню / Международная научная конференция «Математические проблемы технической механики» – Днепродзержинск, 2015.
 87. – Iakovleva,K.Lejda,S.Boichenko,O.Vovk – Potencial of jet biofuels production and application in Ukraine and Poland / International symposium on sustainable aviation – м. Стамбул, Туреччина: 02.06.2015.
 88. Тверда О.Я., Воробйов В.Д Вплив напрямку відпрацювання на кар’єрах на величину питомої витрати вибухової речовини / VII Міжнародна науково-технічна конференція. “Енергетика. Екологія. Людина.” м.Київ , НТУУ “КПІ” 15.05.2015.
 89. Тверда О.Я., Косенко В. Удосконалення системи складування відходів підприємств з виробництва курячого м’яса / VII Міжнародна науково-технічна конференція. “Енергетика. Екологія. Людина.” м.Київ , НТУУ “КПІ” 15.05.2015.
 90. Тверда О.Я., Мерзлікіна В. Підвищення рівня екологічної безпеки робочої зони кар’єру через заміну автомобільного транспорту на конвеєрний / VII Міжнародна науково-технічна конференція. “Енергетика. Екологія. Людина.” м.Київ , НТУУ “КПІ” 15.05.2015.
 91. Косач О., Демчук Б., Тверда О.Я. Оцінка впливу випалювання травяного покриву на навколишнє середовище / VII Міжнародна науково-технічна конференція. “Енергетика. Екологія. Людина.” м.Київ , НТУУ “КПІ” 15.05.2015.
 92. Корсаков М.В., Воробйов В.Д. Особливості оцінки ефективності КСВ на кар’єрах / VII Міжнародна науково-технічна конференція. “Енергетика. Екологія. Людина.” м.Київ , НТУУ “КПІ” 15.05.2015
 93. Гребенюк Т.В., Константиненко Г.В. Удосконалення біологічної очистки води на  ТОВ – СРП “Осетр” / VІІ Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» – К.:  НТУУ «КПІ»; 22.05.2015.
 94. Гребенюк Т.В., Лоб О.С., Носова В.О. Вплив на на навколишнє середовище видобутку сланцевого газу /Перша міжнародна науково-практична інтернет конференція: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. 21-22 лютого 2015р. Зб. Наук. праць Переяслав – Хмельницький – 2015 р. С. 36-39.
 95. Гребенюк Т.В., Коверга М. Екологічні аспекти атомної енергетики / VІІ Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» – К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015; 22.05.2015.
 96. Гребенюк Т.В., Коверга М. Міфи про АЕС / VІІ Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» – К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015; 22.05.2015
 97. Гребенюк Т.В., Кольцов М.А Торф як доступне джерело енергії для України в період енергетичної кризи / VІІ Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» – К.: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015.
 98. Гребенюк Т.В., Онисимчук Т.М Дослідження та  аналіз  сучасних  технологій відтворення лісів / VІІ Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» – К.:  НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015.
 99. Адаменко А.В., Павленко Л.А., Дичко А.О. Влияние качества атмосферного воздуха на состояние здоровья населения г. Киева / Биосфера ХХІ века; – Севастополь; 14.04.2015.
 100. Бойко А.Г., Дичко А.О. Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу під час спалювання газоподібних горючих матеріалів / I Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», присвячена 85-річчю ХНАДУ, 22 жовтня 2015, Харків.
 101. Дядюша Л.О., Сергієнко М.І., Ефективність впровадження натурального утеплювача будинків з використанням костриці конопель / I Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», присвячена 85-річчю ХНАДУ, 22 жовтня 2015, Харків.
 102. Мішина О.Ю., Кофанова О.В. Обґрунтування технології первинної переробки нафти як методу ресурсозбереження / I Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», присвячена 85-річчю ХНАДУ, 22 жовтня 2015, Харків.
 103. Петренко О.В., Носова В.О., Дичко А.О. Доцільність та перспективи переоснащення ртутного кар’єру міста Горлівка під зону відпочинку / I Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», присвячена 85-річчю ХНАДУ, 22 жовтня 2015, Харків.
 104. Степанов Д.Н., Шабельников А.А. Расчет времени впрыска в блоке управления двигателем внутреннего сгорания SECU-3» / I Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», присвячена 85-річчю ХНАДУ, 22 жовтня 2015, Харків.
 105. Степанов Д.М., Кофанова О.В. Електротранспорт на біопаливі / VІІ Міжнародна науково-технічна конференція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» «Енергетика. Екологія. Людина» – К.: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015.
 106. Диняк С., Андрасович К. Удосконалення технологічної лінії виробництва щебеню з метою зменшення рівня забруднення атмосфери пилом / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 107. Онищенко А.О., Вовк О.О., Тверда О.Я., Гладишева В.О. Екологізація системи утилізації відходів транспортного сектору із отриманням альтернативних палив / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека, як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи», ЛДУБЖ, 4-6 листопада 2015р. Львів.
 108. Онищенко А. О. Рециклінг відпрацьованих автомобільних шин” / Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 10-11 листопада 2015р.,м.Київ.
 109. Олійник Ю.С.Проблеми поводження з радіоактивнии відходами та відпрацьованим ядерним паливом в Україні / Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 10-11 листопада 2015р.,м.Київ.
 110. Шабельник І.Ю.,Гай А.Є., Гладишева В.О. Удосконалення технологій поводження з відходами в місті Києві / Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», 10-11 листопада 2015р.,м.Київ.
 111. Лемешко О.Г., Тимощук Л. Обґрунтування рекомендацій щодо зменшення негативного впливу деревообробного підприємства на робочу зону / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 112. Лемешко О.Г., Перелет М. Удосконалення технології очистки двигунів внутрішнього згорання з метою підвищення екологічної безпеки на гірничих підприємствах / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 113. Ткачук К.К., Бочкарьова І. Модернізація технологічної схеми виробництва пластмас з метою зниження кількості викидів шкідливих газів в атмосферу / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 114. Кхрістіана Аденійі, Вовк О.О. Виробництво альтернативного біопалива із залишків нафтових плям / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 115. Остапенко М.В. Використання альтернативної енергії застосуванням теплових насосів/ VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.
 116. Коваль Т.Р. Удосконалення конструкцій робочих блоків сонячних батарей шляхом застосування захисних плівок / VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетика. Екологія. Людина» – м. Київ, ІЕЕ НТУУ»КПІ». 15.05.2015.

 

Публікації за участю студентів –36:

 1. Корсаков М.В. Способи покращення екологічної безпеки буропідривних робіт на нерудних кар’єрах / Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі», 13-14 червня 2015р., Зб. наук. праць, Переяслав-Хмельницький, 2015. С. 29-33.
 2. Корсаков М.В., Воробйов В.Д. Особливості оцінки ефективності КСВ на кар’єрах // VII Міжнародна науково-технічна конференція. «Енергетика.Екологія.Людина». – м. Київ, НТУУ «КПІ»: 15.05.2015.
 3. Бондаренко М.В., Сергієнко М.І., Виробництво паливних брикетів з відходів активного мулу / Вісник  НТУУ “КПІ”. Серія “Гірництво. // : Бондаренко М.В. Київ  , 2015 рік. Випуск 27, стор. 139-144.
 4. Бондаренко М.В., Сергієнко М.І. Виробництво паливних брикетів з відходів активного мулу /Вісник Кременчуцького національного Університету імені М. Остроградського. Випуск № 1/2015(90)ч.2. м. Кременчук, 2015 рік.
 5. Канар М.О., Шевчук Н.А. Екологічність та енергетичність хмарних обчислень / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 381-386.
 6. Масник Т.В., Шульга Ю.І., Броницький В.О. Контроль та управління якістю повітряного середовища у приміщенні по рівню CO2 / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C.65-70.
 7. Мельничук М.О., Висоцький О.І. Діяльність та вплив машинобудівного підприємства на екологічну ситуацію в місті (ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», м. Конотоп) / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C.370-375.
 8. Косяк І.В., Висоцький О.І. Утворення відпрацьованих свинцево–кислотних акумуляторів та методи їх утилізації на філії «Бородянське Рай ДУ» ДП «Київське обласне дорожнє управління» / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 376-381.
 9. Радецька О.Й., Сергієнко М.І. Дослідження процесу переробки нафтошламу методом біодеструкції / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 386- 390.
 10. Кольцов М.А., Гребенюк Т.В. Торф як доступне джерело енергії для України в період енергетичної кризи / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 391-
 11. Мельничук М.О., Жукова Н.І., Зменшення шуму від шахтних вентиляційних установок шляхом застосування методу вібродемпферування. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 397-401.
 12. Косяк І.В., Жукова Н.І. Проектування заходів очистки стічних вод та утилізації сироватки з утворення біогазу на підприємстві «Кагма» / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 402 -405.
 13. Шабельник І.Ю., Шевчук Н. А. Спосіб знешкодження фільтрату на полігонах твердих побутових відходів / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 406 – 409.
 14. Петренко О.В., Носова В.О., Жукова Н.І. Выбор вентиляционного режима при пожаре на шахте. Устойчивость и стабилизация вентиляции / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 410-414.
 15. Бойко А.Г., Козьяков В.С. Очистка біогазу за допомогою молекулярних сит / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C.430 – 432.
 16. Шкуріна А.О., Козьяков В.С. Отримання біогазу шляхом інтенсифікації процесу метанового бродіння / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C.433 – 436.
 17. Петренко О.В., Сергієнко М.І. Перспективи видобування та ефективність використання сланцевого газу в Україні / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 437 -441
 18. Ополінський І.О., Дичко А.О. Інтенсифікація процесу біоенергетичної трансформації біомаси у біогаз/ Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 442 -444
 19. Меркулова А.О., Козьяков В.С. Покращення ефективності вловлювання аерозолю фарби при фарбуванні автомобілів / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 445-450.
 20. Перелет М.С., Лемешко О.Г. Удосконалення технології двигунів внутрішнього згоряння з метою підвищення екологічної безпеки на гірничих підприємствах / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 474 -476.
 21. Тимощук Л.В., Лемешко О.Г. Обґрунтування рекомендації щодо зменшення негативного впливу деревообробного підприємства на робочу зону / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 477-480.
 22. Наумчук О.С., Лемешко О.Г. Аналіз ризиків АЕС на стан здоров’я жителів прилеглих регіонів / Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2015. C. 358-361.
 23. Кофанов О. Є., Кофанова О. В. Еколого-хімічні аспекти стійкого ресурсокористування в автотранспортній галузі / Матер. Першого наук.-практ. семінару “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування” (10–14 листопада 2014 р., м. Трускавець). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). – К.: ДКЗ, 2014. – С. 280−284.
 24. Кофанов О. Є., Кофанова О. В. Перспективні напрямки ресурсозбереження в автотранспортному секторі / Збірн. наук. праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного ін-ту: економічні науки, №9. 2015. − С. 40−43
 25. Кофанов О. Є., Кофанова О. В. Уменьшение токсичности выхлопных газов автомобилей как способ сохранения экологического равновесия урбоэкосистемы /”Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики” − 10-я Междунар. конф. по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики (6−7.11.14). Матер. конф.: ТулГУ, Тула, 2014, Т 2, С. 311−315. Режим доступа: http://tsu.tula.ru/gs/science/conf/. − Назва з екрана, Кофанов О. Є., Кофанова О. В.
 26. Диняк С.В., Лемешко О.Г. Дослідження впливу технологічних параметрів мереж вибухових свердловин на вихід негабаритів / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 28, 2015. – С. 44-49.
 27. Олевська Т. В., Канар М. О. Сировинна база твердих горючих копалин України / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 28, 2015. – С. 62-71.
 28. Жукова Н. І.,Олійник Ю. С. Дослідження сейсмічного впливу масових вибухів на Кощіївському гранітному кар’єрі / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 28, 2015. – С. 76-84.
 29. Гребенюк Т. В., Константиненко Г. В. .Методи очистки води на рибоводних підприємствах в умовах вирощування риби в установках замкнутого водопостачання / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 28, 2015. – С. 110-114.
 30. Сергієнко М. І., Радецька О. Й. Дослідження процессу переробки нафтошламів методом біодеструкції / Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво»: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». Вип. 28, 2015. – С. 140-146.
 31. Ополінський І.О., Дичко А.О. Дослідження процесу інтенсифікації виходу біогазу з органічних відходів / Наукова Україна. Всеукраїнська студентська  наукова конференція  з  міжнародною  участю, ЖДТУ, м. Дніпропетровськ; Дата проведення:05.15. С.97-99.
 32. Ополінський І.О., Дичко А.О. Дослідження процесу інтенсифікації біоенергетичної трансформації біомаси в біогаз / Тези Міжвузівської науково-практичної конференції студентів аспірантів і молодих учених «Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції», м. Житомир, ЖДТУ 28 травня 2015р. С. 24.
 33. Бойко А.Г., Дичко А.О. Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу під час спалювання газоподібних горючих матеріалів / I Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», присвячена 85-річчю ХНАДУ, 22 жовтня 2015, Харків. С.
 34. Дядюша Л.О., Сергієнко М.І., Ефективність впровадження натурального утеплювача будинків з використанням костриці конопель / I Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», присвячена 85-річчю ХНАДУ, 22 жовтня 2015, Харків. С. 49.
 35. Петренко О.В., Носова В.О., Дичко А.О. Доцільність та перспективи переоснащення ртутного кар’єру міста Горлівка під зону відпочинку / I Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», присвячена 85-річчю ХНАДУ, 22 жовтня 2015, Харків. С. 53.
 36. Степанов Д.Н., Шабельников А.А. Расчет времени впрыска в блоке управления двигателем внутреннего сгорания SECU-3» I Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Галузеві проблеми екологічної безпеки», присвячена 85-річчю ХНАДУ, 22 жовтня 2015, Харків. С. 55.
 • Українська
 • Русский
 • English