Навчальні програми та методичне забезпечення

Методичні рекомендації щодо виконання реферату з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Монографія “Управління руйнуванням гірських порід вибухом на кар’єрі”

Монографія “Державне управління охороною праці”

Монографія “Інженерна екологія: проблеми, моніторинг, управління”

Трудовий посібник “Безпека праці: ССБТ”

Збірник матеріалів V науково-технічної конференції (за участю студентів) “Енергетика. Екологія. Людина”