Admission for 1 course (according to the diploma of a junior specialist)

Навчання на кафедрі ведеться за допомогою сучасних європейських та світових технологій в контексті Болонського процесу з міжнародним визнанням дипломів. Кафедра забезпечує глибокі багатопрофільні знання з фундаментальних, природничих, комп’ютерних, загальноінженерних, прикладних наук в поєднанні з навичками діяльності в промисловості та в науковій сфері Професія еколога і фундаментальні знання дають можливість нашим випускникам зробити швидку кар’єру в будь-якій сфері суспільного життя!

Запрошує на бюджетне навчання випускників технікумів та коледжів ОКР  “молодший спеціаліст” на спеціальність : 101 – ЕКОЛОГІЯ

Спеціалізація:           Інженерна екологія та ресурсозбереження

Кафедра готує: БАКАЛАВРІВ  ( 3 роки,  на базі  “молодший спеціаліст”), МАГІСТРІВ ( 1,5 роки ).

Вступними екзаменами  на спеціальність є : математика; хімія.

Після отримання диплому  спеціаліста-еколога ти  зможеш працювати  в:

  • Міністерствах, підприємствах,  в наукових інститутах та організаціях, вітчизняних та  зарубіжних  компаніях.
  • Здійснювати екологічний менеджмент, аудит та маркетинг на підприємстві.
  • Дозвільних та фіскальних організаціях та службах (налоговій, таможенній , екологічних інспекціях по видачі  державних дозволів та ліцензій на виконання любих робіт в  будівельних, підприємствах легкої та харчової  промисловості, агро-промисловому комплексі)
  • На державних та приватних підприємствах у відділах екологічних служб
  • Екологічному бізнесі (екологічний аудит підприємств  та установ, спеціалізованих лабораторіях з моніторингу довкілля,  утилізація відходів промислово-побутового напрямку)
  • Розробляти екологічні заходи по зменшенню забрудненя довкілля, в технологічних процесах підприємств  та  в сфері обслуговування населення.
  • Продовжити навчання в аспірантурі НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського та стати відомим вченим–екологом  для виконання державних та міжнародних програм по охороні навколишнього середовища!

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 12 липня по 24 липня включно! Екзамени розпочнуться з 25 липня. Не впусти можливість!

ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на 1-й курс за індивідуальним навчальним планом підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» по спеціальності 101 «Екологія»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Анкета для абітурієнта

Перелік споріднених спеціальностей