Положение о кафедре

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Кафедра інженерної екології (ІЕ) – це базовий структурний підрозділ університету, що провадить освітню, методичну  та наукову діяльність за спеціальністю.

Кафедра входить до складу інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ).

У своїй діяльності кафедра керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим Положенням.