Вступ на 1 курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Навчання на кафедрі ведеться за допомогою сучасних європейських та світових технологій в контексті Болонського процесу з міжнародним визнанням дипломів. Кафедра забезпечує глибокі багатопрофільні знання з фундаментальних, природничих, комп’ютерних, загальноінженерних, прикладних наук в поєднанні з навичками діяльності в промисловості та в науковій сфері Професія еколога і фундаментальні знання дають можливість нашим випускникам зробити швидку кар’єру в будь-якій сфері суспільного життя!

Запрошує на бюджетне навчання випускників технікумів та коледжів ОКР  “молодший спеціаліст” на спеціальність: 101 – ЕКОЛОГІЯ

Спеціалізація:           Інженерна екологія та ресурсозбереження

Кафедра готує: БАКАЛАВРІВ  ( 3 роки,  на базі  “молодший спеціаліст”), МАГІСТРІВ ( 1,5 роки ).

Результати поточної вступної компанії та допоміжну інформацію можна дізнатися за телефонами:

Гребенюк Тетяна Володимирівна —  067-941-68-41.

Броницький Вадим Олегович —  067-745-23-60.

Після отримання диплому  зможеш працювати  в:

  • Міністерствах, підприємствах,  в наукових інститутах та організаціях, вітчизняних та  зарубіжних  компаніях.
  • Здійснювати екологічний менеджмент, аудит та маркетинг на підприємстві.
  • Дозвільних та фіскальних організаціях та службах (налоговій, таможенній , екологічних інспекціях по видачі  державних дозволів та ліцензій на виконання любих робіт в  будівельних, підприємствах легкої та харчової  промисловості, агро-промисловому комплексі).
  • На державних та приватних підприємствах у відділах екологічних служб.
  • Екологічному бізнесі (екологічний аудит підприємств  та установ, спеціалізованих лабораторіях з моніторингу довкілля,  утилізація відходів промислово-побутового напрямку).
  • Розробляти екологічні заходи по зменшенню забрудненя довкілля, в технологічних процесах підприємств  та  в сфері обслуговування населення.

Продовжити навчання в аспірантурі НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського та стати відомим вченим–екологом  для виконання державних та міжнародних програм по охороні навколишнього середовища!

Пам’ятай – якщо ти будеш складати екзамени у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», тобі потрібно подати документи з 12 липня по 24 липня включно! Екзамени розпочнуться з 25 липня. Не впусти можливість!

ПРОГРАМА додаткового випробування для вступу на 1-й курс за індивідуальним навчальним планом підготовки на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» по спеціальності 101 «Екологія»

Важливі посилання!

Перелік спеціальностей (конкурсних пропозицій), за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 році (Додатку 2 до Умов прийому до вищих навчальних закладів в 2019 році)

 Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

 Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році 

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році

 • Українська
 • Русский
 • English