Захист дипломного проекту і магістерської дисертації

ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Захист дипломного проекту

Витяг про затвердження тем дипломних проектів спеціалістів

Для затвердження теми дипломного проекту та виготовлення дипломів необхідна копія паспорту та копія закордонного (за наявності), яку слід подати до 9 листопада 2016 р. разом із заявами на тему дипломного проекту, та прізвищем англійською мовою. Обов’язково надати також копії та перелік публікацій за час навчання у бакалавраті.

Дати захистів бакалаврів у 2018 р.

Дати захистів бакалаврів (заочна форма навчання) у 2018 р.

Склад ЕК по захистах дипломних проектів на 2017 р. за спеціальністю 101 «Екологія», спеціалізація «Інженерна екологія та ресурсозбереження» освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця «спеціаліст»

Склад ЕК по захистах дипломних проектів на 2018 р. для студентів напряму підготовки 6.04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця «бакалавр»

Склад ЕК по захистах дипломних проектів для студентів напряму підготовки 6.04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця «бакалавр» (без відриву від виробництва) на 2018 р.

Захист магістерської дисертації 

Для затвердження теми магістерської дисертації та виготовлення дипломів необхідна копія паспорту та копія закордонного (за наявності), яку слід подати до 20 жовтня 2017 р. разом із заявами на тему магістерської дисертації, та прізвищем англійською мовою.

Дати захистів магістрів у 2018 р.

СКЛАД ЕК по захистах магістерських дисертацій 2018 р. за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки спеціальність 101 «Екологія», спеціалізація «Інженерна екологія та ресурсозбереження»

Для отримання диплому необхідно:

1. Заповнений і підписаний обхідний лист (з печаткою деканата).

2. Паспорт.

3. Студентський квиток (за відсутності – підписана директором/зас. директора заява про втрату квитка).

4. Корінець про проплату вартості диплому.