Аспірантура та докторантура

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів  

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі Природничі науки по спеціальності 101 Екологія і включає наступні напрями:

1. Ресурсоенергозбереження у гірничої промисловості

2. Стійкість екосистем при сейсмічних навантаженнях

3. Очистка води

Прізвище  та ініціали аспірантаРік вступу до аспірантуриТема дослідженняНауковий керівник
Бойко А. Г.2017Раціональне використання продуктів життєдіяльності за допомогою екосанітарії в УкраїніРемез Н.С.
Бахтин А. І.2017Забезпечення стійкості бортів кар’єру при вибухових роботах, враховуючи сезонну зміну термодинамічних параметрів порідКрючков А.І.
Молодець Ю.2016Удосконалення еколого-технологічних параметрів відвалів зовнішнього залягання на нерудних кар’єрахТкачук К.К.
Рабош І.2016Підвищення ефективності технології виробництва самодеградуючої екологічно безпечної плівкиКофанова О.В.
Борисов2015Розробка експрес-методів контролю параметрів навколишнього середовища під впливом автотранспортних потоківКофанова О.В
Кофанов О.2015Підвищення рівня екологічної безпеки придорожніх територій міста модифікацією складу і властивостей моторного дизельного паливаРемез Н.С
Назва темиЗміст завданняНауковий керівник
1.Вплив радіаційного та хімічного забруднення на екосистемиВстановлення закономір-ностей впливу радіаційного та хімічного забруднення на стійкість екосистемРемез Н.С.
2.Інтеграція вимог ЄС до управління якістю довкілля в УкраїніАналіз індикаторів якості довкілля та адаптація українських стандартів до вимог ЄСДичко А.О.
3.Розробка технологій біохімічного очищення стічних вод, методів їх інтенсифікації, а також біотрансформації відходів у біогазВстановлення закономірностей вилучення органічних забруднень з води та метаноутворенняДичко А.О.
 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи (за зразком відділу аспірантури, зразки знаходяться у розділі «Документи»);
 • анкета (шаблон знаходиться у розділі «Документи»)+ фото 4х6 (1шт., приклеїти);
 • копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • ксерокопія додатку(ів) до диплому(ів), починаючи з 1 курсу; визначити середній бал (особи, що закінчили вуз “з відзнакою” ксерокопії додатків не подають);
 • копія трудової книжки (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки, (а також ксерокопії 2-3 публікацій) або реферат з обраної наукової спеціальності. Список публікацій або реферат подаються з письмовим висновком ( відгуком) передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди з абітурієнтом, розгляду реферату або наукових праць;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у та її ксерокопія;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • 2 конверта з маркою (для іногородніх, які перебуватимуть в другий декаді вересня за межами Києва).